ATATÜRK'ÜN İNGİLİZLER HAKKINDAKİ SÖZLERİ


Mustafa Kemal Paşa, 17 Kasım 1918 tarihli Minber gazetesine şu açıklamaları yaptı: "İngilizler'in, Osmanlı milletinin hürriyetine ve devletimizin istiklaline gösterdikleri hürmet ve insaniyet karşısında yalnız benim değil, bütün Osmanlı milletinin İngilizlerden daha hayırlı bir dost olmayacağı kanaatiyle mütehassis olmaları pek tabiidir."

Mustafa Kemal Paşa'nın İngilizler hakkında söylediği bu sözler oldukça tartışılmıştır. Ancak bu sözlerin tamamen 'siyasi şartlar doğrultusunda söylendiği' görüşü ağırlık kazanır.

CNN Türk'te Taha Akyol'un sunduğu 'Eğrisi Doğrusu' programına katılan Alev Alatlı, bu sözleri şu şekilde yorumladı: "Bunun tarihi 17 Kasım. Kendisi 13 Kasım'da gelmiş. 14 Kasım Perşembe günü Sadrazam'ı ziyaret etmişler ve orada karar vermişler. Diyorlar ki, 'biz Ahmet İzzet Paşa'yı devam ettirelim ve Mustafa Kemal'de burada Harbiye Nazırı olsun.' Üçüncü günü, 15 Kasım Cuma günü, Vahdettin'i görmeye gitmiş. Ben bunu bir saygı hareketi olarak görüyorum. Çünkü bir Osmanlı paşası padişahın selamlığına gidiyor. O günden sonra iki gün çok hızlı çalışıyor ve 18'inde mecliste de güven oylaması yapılacak. Güven oylamasından bir gün önce Minber'de bu hareketi yapıyor. Bu hareketin amacı şu, bir taraftan padişahı etkileyecek, bir taraftan da İngilizleri etkileyecek. Farz edelim ki, Tevfik Paşa Kabinesi 18'inde güvenoyu alamadı ve Ahmet İzzet Paşa Kabinesi kuruldu. Ahmet İzzet Paşa Kabinesi kurulduğu zaman kendisi Harbiye Nazırı. Harbiye Nazırı olduğu zaman İngilizler ve padişahtan gelecek etkileri durduruyor. "

Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerini Taha Akyol ise, Milliyet gazetesindeki yazısında şu şekilde değerlendirmişti: "Kasım 1919'da Mustafa Kemal İngilizleri öven açıklama yapmıştır, çünkü İstanbul'da iktidarı ele almaya çalışmaktadır. İşgal altındaki İstanbul'da İngilizlerle çatışarak olmazdı bu.
Bu tür sözlerle 'politika' yapmış, bu sayede tutuklanmaktan kurtulmuş, Anadolu'ya geçme imkanını bulmuştur.
İyi ki öyle yapmış.
Kurtuluş Savaşı sürerken Meclis'te İngiltere için 'En alçak düşman' demiştir. Ama bu konuşmayı gizli celsede yapmış, açık bir beyanat vermemiştir. Hatta mesela, Sivas Kongresi'nde bildiriye İngiliz karşıtı sözlerin konulmasına karşı çıkmıştır.
Niçin? Cepheyi genişletmemek, Yunanı olabildiğinde tecrit etmek için! Akıllı bir siyasettir bu."

Yorumlar