TÜRK İSTİHBARAT TARİHİ


Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren istihbarata önem vermekteydi. Yabancı ülkelerin saraylarına birçok casus yerleştirilmiş; yararlı bilgiler elde edilmişti. Bu konuda birçok tarihi belge mevcut.

YILDIZ İSTİHBARAT TEŞKİLATI


Osmanlı Devleti'nin istihbarat çalışmalarında akla gelen ilk birim Yıldız İstihbarat Teşkilatı'dır. Bu teşkilat, 1880 yılında dönemin Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid Han tarafından kurulmuştur. Türk tarihinin belirli bir kurum etrafında oluşturulmuş ilk istihbarat teşkilatı olarak lanse edilir. Fakat biraz önce de belirttiğimiz gibi Osmanlı'da istihbarat çalışmaları, kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Zaten sağlam ve etkin bir istihbarat teşkilatı olmayan bir devletin 600 yıl yaşaması mümkün gözükmemektedir.

KARAKOL CEMİYETİ VE M.M. GRUBU

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Milli Mücadele Dönemi'nde istihbaratın önemi yadsınamaz bir gerçekti. Bu sebeple 'Karakol Teşkilatı' ve 'M.M. Grubu' kuruldu.

Karakol Teşkilatı, Kara Kemal ve Kara Vasıf tarafından kuruldu. İkisi de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli isimlerindendi. Teşkilatın diğer önde gelen isimleri ise şunlardı: Kemalettin Sami Gökçe, Refik İsmail, Baha Said. Teşkilatın öncelikli amacı İngilizlerin olası bir işgal hareketini önceden Anadolu'daki kuvvetlere bildirmekti. Bir diğer görevi de İstanbul ile Anadolu arasındaki iletişimi sağlamaktı. Özellikle de bu iletişim rolü oldukça önemliydi. Bu teşkilat sayesinde, Milli Mücade'ye katılacak birçok kişinin Anadolu'ya geçmesi sağlandı.

MAH VE MİT

Cumhuriyetin ilanın ardından, 6 Ocak 1926'da, tüm istihbarat teşkilatları tek bir çatı altında toplanmıştı: MAH(Milli Asayiş Hizmetleri). Ardından da bu teşkilatın ismi, 22 Temmuz 1965'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na dönüştürüldü.

Yorumlar