Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir? İş Olanakları Nedir?Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nedir? İş Olanakları nedir? Ders içerikleri nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve yönetsel derslerin verildiği  son dönemlerde oldukça popülerleşen bir bölümdür. Ders içerikleri noktasında, (üniversiteler arasında değişmekle birlikte) dünya uluslarının tarihleri ve yönetim yapısından, ekonomi ve hukuka kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ders içeriklerinin zenginliği, iş imkanlarının da çeşitlenmesine sebep oluyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, kamuda çeşitli pozisyonlarda çalışmakla beraber, özel sektörde de çalışabilmekte. 

Mezunları, özellikle kaymakamlık sınavındaki başarıları ile dikkat çekmekte. Ayrıca bölüm mezunları İdari Yargı Hakimliği sınavına da girebilmekte.  


SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN BAZI DERSLERİ

Üniversiteden üniversiteye değişebilmekle beraber genel olarak verilen dersler şunlardır:

Siyaset Bilimine Giriş
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş
Yabancı Dil
Sosyoloji
Siyasal Düşünceler Tarihi
Anayasa Hukuku
Kamu Maliyesi 
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Makro İktisat
İş Hukuku
Medeni Hukuk
Türk Siyasal Hayatı
Çevresel Politikalar
Karşılaştırmalı Siyaset
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Yönetim Bilimi
Yerel Yönetimler
Çağdaş Siyasal Düşünceler

Yorumlar