31 Ekim 2016 Pazartesi

İngiliz İstihbaratına Sızan Sovyet Ajanı Kim Philby'in Hikayesi


Harold Adrian Russel Philby, 1 Şubat 1912 tarihinde Hindistan’ın Ambala şehrinde dünyaya geldi. 

Cambridge Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürürken buradaki gençlik oluşumlarına ilgi duydu ve Cambridge Üniversitesi Sosyalist Topluluğu’na üye oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Avrupa gezisine çıkan Philby, izlenimlerini şu şekilde anlatıyordu: “Gördüm ki diğer ülkeler de Britanya ile aynı durumdaydı. Bu durum kapitalist sistemin bir kriz içerisinde olduğunu kanıtlıyordu. Almanya’da işsizlik patlak vermiş, faşizmin etkisi artmış ve işçiler iyice fakirleşmişti. Sosyal demokratların nüfuzu oldukça azalmıştı. Kritik anlarda kabuklarına çekilirlerdi. Ancak solcuların istikrarlı ve güçlü bir destekçisi vardı: Sovyetler Birliği. Ve ben bu ülkenin mutlak desteklenmesi gerektiğini anladım.

Philby bu görüşleri doğrultusunda kariyerine kamu alanında başlamayı hedefledi. Fakat önce komünizme yakın siyasi eğilimleri olduğuna dair kişisel izlenimden kurtulmalıydı. 

1935 yılında gazetecilik yapmaya başladı. Faşizme yakın düşünceleri savunmaya başlayan Philby, Nazi Almanyası’na yakın Anglo-Alman Kardeşliği Derneği’ne üye oldu. İspanya İç Savaşı’nı gazeteci olarak takip etti. Burada Franco yanlılarına yakın bir tutum sergiledi.

Bir süre Times gazetesinde çalıştıktan sonra sonunda İngiliz İstihbarat Servisi’nin dikkatini çekmeyi başarmıştı. İngiliz Gizli Haberalma Servisi (SIS), Philby’ye ajanlık teklifi etti.

Buradaki başarılı çalışmalarıyla kısa sürede amirlerinin dikkatini çekti. 1944 yılında SIS’e bağlı Komünizmle Mücadele Dairesi’nin başına getirildi.

1946’da sergilemiş olduğu üstün hizmetten dolayı bizzat Kraliçe 2. Elizabeth’in elinden Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nı aldı. Bir yıl sonra ise Stalin’in emri ile Kızıl Bayrak Nişanı ile ödüllendirildi. 

Philby İngiliz İstihbarat Servisi’nin gizli bilgilerine nasıl kolaylıkla ulaştığını şu sözlerle anlatıyordu: “Her gün ofisten koca bir çantayla çıkıyordum. Çantada kendi yazdığım raporlar, dosyalar ve arşivden aldığım belgeler oluyordu. Akşam bunları irtibat kurduğum Sovyet ajana teslim ediyordum. Sabah, tek tek fotoğrafı çekilen belgeleri geri alıyordum. Erkenden de arşive geri koyuyordum. Bunu yıllarca yaptım.

Philby, FBI ve CIA'yle koordinasyon için Washington'a gönderildi. Bu sırada Arnavutluk’taki komünist rejimi devirmek için gizlice binlerce Arnavut’un ülkeye sokulmasını içeren planı deşifre etti.

Philby, 1945 yılında bir yandan görevlendirdiği bir SIS ajanına Baltık ülkelerinde casusluk şebekesi kurmasını istemiş, diğer yandan da Sovyet istihbaratına bu şebekeyi bildirerek yakalanmalarını sağlamıştır.

İngiliz İstihbarat Servisi’nin, Philby’in Sovyetler’e çalıştığından şüphelenmesi üzerine KGB bir operasyonla Philby’i Lübnan’dan Sovyetler Birliği’ne kaçırdı. Ömrünün geri kalan kısmını burada geçirdi ve 1988 yılında öldü.

18 Ekim 2016 Salı

Osmanlı Devleti'nin ABD'yi Vergiye Bağlaması


ABD, 1775 ile 1783 yılları arasında Birleşik Krallık’a karşı giriştiği Bağımsızlık Savaşı’ndan galip ayrılmış ve bağımsızlığını kazanmıştı. Bu tarihten itibaren doğal kaynakları, insan gücü ve yeni kurulmuş bir devlet olmanın vermiş olduğu motivasyonla hızlı bir gelişme sürecine girdi. Öyle ki sanayisi her geçen gün gelişiyor ve üretim düzeyi artıyordu.

Bir süre sonra üretim seviyesi iç tüketim seviyesinin üzerine çıktı. Bu durumda yapılacak tek bir şey vardı: Ticaret ve deniz yollarında etkin olmak.

ABD, Osmanlı Devleti ile hiçbir anlaşma yapmaksızın ticaret gemilerini Akdeniz’e geçirmek istedi. Anlaşılan ABD, yeni kurulmuş olmasından dolayı tecrübesizdi. Böylece diplomasiden, siyasi dengelerden ve hegemonyalardan da bihaberdi.

Kuzey Afrika, 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altındaydı. “Garp Ocakları” denilen Cezayir, Trablusgarp ve Tunus Osmanlı Devleti’ne bağlı eyaletlerdi.

Tarih: 25 Temmuz 1785. ABD, tüm bu siyasi dengelere karşın Akdeniz’den ticaret gemilerini geçirmeye çalışınca Cezayir açıklarında gemileri durduruldu ve gemilerine el konuldu. Daha sonra birkaç ABD ticaret gemisi daha aynı akıbete uğradı.

ABD donanmasının Osmanlı Devleti’ne karşı koyması mümkün değildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından donanmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı. ABD Kongresi, bunun için Başkan George Washington’a 700 bin altın harcama yetkisi verdi.

Tarih: 5 Eylül 1795. ABD, bu duruma daha fazla katlanamadı ve anlaşma yapmaya karar verdi. Joseph Donaldson başkanlığında Amerikan heyeti ile Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa, Türkçe kaleme alınmış bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Amerika esirlere karşılık 642 bin altın ve her yıl 12 bin altın ödeyecekti. Daha sonra Trablusgarp ve Tunus ile de benzer anlaşmalar yapıldı.

Bu anlaşma, ABD tarihinde (1786’da Fas ile Arapça yaptığı antlaşmadan sonra) ikinci yabancı dilde imzalanan anlaşmadır. Ayrıca yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmadır.