Çalışma İzni Türkiye'de Yasal Sorumluluktur!


Çalışma izni: Yabancının Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde geçimini idame ettirmesi amacıyla bir kurum veya firmada çalışması için T.C. yasalarınca belirtilmiş yabancının alması gereken çalışma izni adı taşıyan yasal bir belge bulunur. Bu belge sayesinde yabancılar ülkemizde basit bir şekilde iş yaşantılarını sürdürebilirler.

Yabancılar Türkiye'yi tercih ediyor: Yabancı uyruklu vatandaşlar son yıllarda ülkemizde çalışmak istemesi ilgi çekici gibi duruyor. Türkiye'nin gelişen ekonomisi neticesinde, iş olanaklarının artması, milli gayri hasılanın yani kişi başına düşen gelirin yükselmesi neticesinde yabancıların da ülkemizde dış iş gücü olarak görev yapmak istemesi durumları gün yüzüne çıkıyor. Özellikle Balkan ülkelerindeki işsizlik durumları, ekonomik sıkıntılar, çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar doğal olarak ülkemizi cazibe merkezi konumuna getiriyor.

Gerçekten de yabancı uyruklu kişilerden iş gücü, teknolojik birikimleri, nitelikli vasıfları yüksek veya farklı derecelerde olan yabancılara hükümetin teşvikler verdiği bir gerçek. Bu teşviklerden en önemlisi turkuaz kart buradan sisteminin hükümet tarafından kanun hükmünde kararname ile aktif duruma getirmesi konusudur. Turkuaz kart sistemi sayesinde nitelikli özellikleri yüksek olan yabancıların ikamet ve çalışma izinleri konusunda bir çok avantajının olduğunu söyleyebiliriz.

Nitelikli vasıf nedir?: Bir yabancının eğitim seviyesi, bildiği diller, teknolojik konularda ülkeye katabileceği katkılar, daha önceden çalıştığı kurumların referansları ve daha bir çok husus göz önünde bulundurularak belirlenen bir puanlama sistemi ile kişinin nitelik durumu göz önüne getiriliyor. Puanlama sistemi belirli süreler zarfında yüksek veya istenilen seviyede olan yabancıların nitelikli vasıflara sahip olan kişiler olduğu tanımlanabilir. Tüm Avrupa'da olduğu üzere, Türkiye'de de ülkenin gelişmesine fayda sağlayacak, iş gücünü ve beyin gücünü arttıracak yabancılara teşvikler verilmekte.

Bir yabancı bir ülkede çalışmak istemesi durumunda o ülkenin yasal mevzuatlarını, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi neticesinde iş yaşantısına başlayabilir. Ülkemiz Türkiye'de de yabancı vatandaşın çalışma hayatına başlamadan önce, ilk olarak belirtilen zaman birimleri içerisinde ikamet izni belgelerini (oturum) temin etmesi gerekir. Daha sonra ise çalışma izni başvurusunda bulunabilir. İkamet izni öncesinde ise yabancılara sağlık sigortası başvurusu acente veya yetkili kuruluşlar aracılığı ile yapılıp, buradan alınan sigorta poliçesi ile göç idaresi birimlerinde ikamet izni başvurusu yapılmalıdır. Dikkat edin kaçak durumuna düşmekten sakınınız.

Yorumlar