Kayıtlar

Mayıs, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Faşizm Nedir? Kısa Bilgi

Faşizm , 1919 ve 1945 yılları arasında İtalya'da Mussolini 'nin yönettiği hareketin yani Fascismo 'nun karşılığıdır. Mussolini faşizm içim bir cümleyle şöyle yazmıştır: "Faşizm harekettir ve düşüncedir."  İtalya'da Mussoli'nin yönettiği faşist hareket kendi iddiasına göre, bütün toplumu tek bir ortak çıkar ve tek bir ortak amaçla bir kitle olarak kenetlemek yolundaydı. Bunun sonucunda devlet hükümetin, hükümet de lider Mussolini'nin kişisel yönetimi içinde erimişti. Faşizm, ayrıca Hitler Almanyasında " Nasyonal Sosyalizm " kılığında görüldüğü gibi, İspanya ve Porketiz'de de değişik biçimlerde ortaya çıkmıştır. Mussolini, " Faşizmin Siyasal ve Sosyal Doktrinleri " adlı, Gentile'in bir taslağına dayandırdığı makalesinde; faşizmin, bencil kişinin liberal-demokratik inanç ve düzenine karşı çıkarak devletin, kendini düşünmeyen idealine bağlılığını ortaya koyduğunu öne sürmüştü. Faşizm sosyalizme de karşıydı; çünkü sosyaliz

Kanuni Sultan Süleyman'dan Sonra Tahta Kim Geçti?

Kanuni Sultan Süleyman 'ın 7 Eylül 1566'da ölümden sonra yerine tahta " Sarı Selim " olarak da bilinen İkinci Selim geçti. İKİNCİ SELİM KİMDİR? İkinci Selim, 1524 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Hürrem Sultan 'dır. Önce Konya Sancakbeyliğine, daha sonra da Manisa Sancakbeyliği'ne atandı. Şehzade Beyazıd ile taht mücadelesine girişti. Konya yakınlarında yapılan savaştan galip çıktı ve taht yolu açılmış oldu. Bu mücadelenin ardından Kütahya Sancakbeyliğine atandı. Babasının Zigetvar Kuşatması sırasında öldüğünü öğrenir öğrenmez İstanbul'a hareket etti. 1566 yılında tahta geçti. İkinci Selim ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişah olmuştur. İkinci Selim'in padişahlığı döneminde Sakız Adası, Bobokça Kalesi, Kahire Kalesi, Yemen, Kevkeban Kalesi, Dalmaçya, Kıbrıs fethedildi.  Edebiyata da  önem veren İkinci Selim'in divanı vardır. Eşleri, Nurbanu Sultan ve Selimiye Sultan'dır.

Diktatörlük Nedir?

Diktatörlük , modern anlamında, en sık olarak otokratik " kişisel yönetim " karşılığında kullanılmaktadır. Kelime günümüzde alçaltıcı, küçültücü bir anlam kazanmıştır; fakat bu tarih boyunca her zaman böyle olmamıştır. Ünlü Fransız düşünürü Rousseau , daha birçok hürriyet aşıkları gibi, diktatörlük müessesesini, tehlike zamanlarında devleti korumak için bir araç olarak kullanmayı öğütlemişti. Bu öğütünde, örnek olarak, dictatura'nın başarı ile uygulandığı ilk çağlardak i Roma İmparatorluğu 'na işaret etmişti. Gerçekten, Roma diktatörüne, bütün görev süresince kanunların üzerine taşarak devleti yönetmek yetkisi dahil her alanda mutlak hakimiyet verilmişti. Ne var ki, bu görev süresi altı ay olarak sınırlandırılmıştı ve bu kadar kısa süreli olması müessesenin kesin bir özelliğiydi. Romalılar inanıyorlardı ki, diktatöre daha uzun görev verilecek olursa, bunu mutlaka kötüye kullanacaktı; diktatörlüğü kurmayı gerektiren tehlikeler geçici olaylar olduğuna göre, bir dikta

İkinci Dünya Savaşı'na Katılan Devletler (Mihver ve Müttefik)

Resim
Müttefik Devletler Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği İngiltere Fransa Hollanda Polonya Çin Yunanistan Belçika Yeni Zelanda Kanada Güney Afrika Brezilya Norveç Çekoslovakya Avustralya Yugoslavya Mihver Devletleri Almanya İtalya Japonya Romanya Bulgaristan Macaristan İkinci Dünya Savaşı , 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı ve  1945 yılına kadar devam etti. Savaşın sonucunda Mihver Devletleri yenildi. Yaklaşık 60 milyon insan hayatını kaybetti. En çok kaybı Sovyetler Birliği (18 milyon) verdi.  İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Durumu Büyük bir yıkıma yol açan bu savaşta Türkiye tarafsız kalmıştır. Türkiye, yeni kurulacak dünya düzeninin dışında kalmamak için savaş sonunda Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Bu "sembolik" bir savaş ilanıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra " Soğuk savaş " olarak adlandırılan döneme girildi.  Doğu Blok'u ve Batı Blok

Sosyalizm bedir? Kısaca bilgi

" Sosyalizm " kelimesi ilk defa İngiltere'de 1827 yılında; bir fabrika sahibiyken sosyal reformcu olan, tüketicilerin işbirliği hareketini kuran, halkın sahip olacağı ve denetleyeceği üretici yatırımların kurulmasını savunan Robert Owen 'in (1771-1858) görüşlerini yayınlayan dergide kullanılmıştır. Terim, Fransa'da da 1832 yılında kullanılmış ve bundan sonra bütün Avrupa ve Amerika'da hızla yayılmıştır. Sosyalizm, ekonomik faaliyetlerin bir bütün olarak özellikle toplum yararına planlandığı ve denetlendiği bir toplum şekli anlamında kullanılır. Sosyalizm; münferit şirketlerin, düzenleyici merkezi bir plan olmaksızın, kar karşılığında mal sağlamak için kendi insiyatiflerine göre birbirleriyle rekabet ettikleri laissez-Faire ( bırakınız yapsınlar) anlayışına dayanan ekonomik düzene karşıttır. Sosyalizm , bilinçli bir doktrin olarak, serbest piyasaya veya kapitalist sisteme karşı doğmuştur ve ahlaksal ve teknik bakımdan ona üstün bir çözüm yolu olarak göst

Birinci Dünya Savaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Birinci Dünya Savaşı , Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Sırp bir öğrenci tarafından öldürülmesi üzerine, 28 Temmmuz 1914 'te, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle başladı. Almanya , Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yanında yer aldı ve 1 Ağustos'ta Rusya 'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa 'ya savaş açtı. Bunun üzerine İngiltere de 4 Ağustos'ta Almanya'ya savaş ilan etti.  Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu İttifak Devletleri 'ne daha sonra Osmanlı İmpatorluğu ve Bulgaristan katıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri 'ne ise daha sonra Sırbistan, Belçika, Lüksemburg, Karadağ, Romanya, Japonya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları 1914 yılından 1918 yılına kadar süren Birinci Dünya Savaşı 'nda yaklaşık 9 milyon insan hayatını kaybetti. Bu sayıdan çok

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, romancı , öykü ve anı yazarı , gazeteci , politikacı , diplomat   Yakup Kadri Karaosmanoğlu , 1889 yılında Mısır'ın Kahire şehrinde doğdu. Ailesi, Mısırlı İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra Türkiye'ye yerleşti. İlköğrenimini Manisa'da tamamladı. Çocukluk yıllarından itibaren edebiyata ilgi duymaya başladı. Babasının ölümünden dolayı İzmir İdadisi'ndeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. A nnesiyle birlikte Mısır'a döndü ve ortaöğrenimini burada tamamladı.  1908 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri olarak sivrildi. "Peyam " ve " İkdam " gazetelerindeki yazılarıyla dikkati çekti. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'daki ulusal direniş örgütlerinde görev aldı. Daha sonra Anadolu'ya geçti. Bu sırada Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet gazetelerinde yazılar yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne Mardin milletve