Kayıtlar

Şubat, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Peyami Safa Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Peyami Safa Peyami Safa kimdir, eserleri nelerdir? Peyami Safa'nın kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri.  Peyami Safa kimdir? Peyami Safa , 1899 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı.  Ünlü Şair İsmail Safa 'nın oğludur. Düzenli bir eğitim görmemiş ve kendi kendisini yetiştirmiştir. 1914 ila 1918 yılları arasında öğretmenlik, 1918 ila 1961 yılları arasında ise gazetecilik yaptı. Bir dönem Düyun-u Umumiye İdaresinde çalıştı.  Yirminci Asır adında bir gazete çıkardı ve bu gazetede ilk hikayelerini kaleme aldı. Bunun dışında Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlarında iki dergi de çıkardı. Gazetecilik kariyeri boyunca Tercüman-ı Hakikat , Tasvir-i Efkar , Son Posta , Son Saat , Cumhuriyet , Milliyet ve Tercüman gazetelerinde çalıştı. Peyami Safa, 15 Haziran 1961 tarihinde hayata gözlerini yumdu.  Peyami Safa'nın edebi kişiliği  Ünlü yazar, edebi değeri olmayan romanlarını "S erver Bedi " takma adıyla yayımladı. Romanlarında olaydan çok tahlile önem

Cahit Arf Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Cahit Arf Türkiye'nin önde gelen matematikçilerinden olan Cahit Arf kimdir? Cahit Arf'ın matematiğe katkıları nelerdir? Hangi çalışmalarda bulunmuştur? Cahit Arf'ın hayatı ve çalışmaları hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Cahit Arf kimdir? Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden olan Cahit Arf , 1910 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Fransa'daki St. Louis Lisesi 'nde, yüksek öğrenimini ise burslu olarak dönemin en prestijli okullarından olan Ecole Normale Superieure 'de tamamladı.  Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Önce Galatasay Lisesi 'nde daha sonra ise İstanbul Üniversitesi 'nde görev yaptı.  1937 yılında doktora yapmak amacıyla Almanya'ya gitti. Burada   Helmut Hesse ile önemli çalışmalarda bulundu. Bu çalışmaların sonucunda  Hesse-Arf Kuramı 'nı geliştirdi. Kendi adı ile bilinen birçok matematik terimini bilim dünyasına kazandırdı.  Türkiye'ye döndükten sonra İsta

Ahmet Vefik Paşa hayatı kısaca

Resim
Ahmet Vefik Paşa kimdir, eserleri nelerdir? Ahmet Vefik Paşa hangi edebi akımdan etkilenmiştir? Ahmet Vefik Paşa'nın çevirileri nelerdir? İşte ünlü yazarın hayatı hakkında kısaca bilinmesi gerekenler.  Ahmet Vefik Paşa kimdir?   Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tercüman olarak görev yapan babasının tayini nedeniyle İstanbul'da başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü. Paris'te dönemin önde gelen okullarından Saint Louis Lisesi'nde öğrenim gördü. Bu süreçte Fransızca, Latince ve Yunanca öğrendi. 1837 yılında İstanbul'a dönen Ahmet Vefik Paşa, Tercüme Odası 'nda çalışmaya başladı. 1840 yılında elçilik katibi göreviyle Londra Büyükelçiliğine atandı. Buradaki görevi sırasında İngilizce öğrendi.  1851 yılında Encüman-i Daniş üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra da Tahran büyükelçiliğine tayin edildi. 1855 yılında yurda döndü ve Meclis-i Valay-i Ahkam-ı Adliye üyeliğine getirildi. Daha sonra Deavi Nazırlığı ve Pa

Orhan Şaik Gökyay'ın hayatı kısaca

Resim
Orhan Şaik Gökyay Orhan Şaik Gökyay , 16 Temmuz 1902 tarihinde İnebolu'da dünyaya geldi. Ankara'da bulunan Darülmuallimin'den mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu'na kaydoldu.  Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndü. Yurdun çeşitli yerlerinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Bir dönem İngiltere'ye giden Orhan Şaik, burada öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği görevinde bulundu.  Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiiri Kastamonu'da "Açıkgöz" adlı gazetede yayımlandı. Balıkesir'de öğretmenlik yaptığı dönemde "Çağlayan" adında bir dergi çıkardı. Ülke , Hisar , Varlık ve Orkun gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Özellikle "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri oldukça beğenildi.   Orhan Şaik Gökyay, 2 Aralık 1994 tarihinde hayatını kaybetti.  Orhan Şaik Gökyay'ın edebi kişiliği Genellikle ulusal konuları işleyen li

Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı Kısaca

Resim
Cahit Sıtkı Tarancı, 2 Ekim 1910 'da Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açtı. Babası Bekir Sıtkı Bey, annesi ise Arife Hanım'dır.  İlkokulu Diyarbakır'da tamamlayan Cahit Sıtkı Tarancı, öğrenimini İstanbul'da sürdürdü. Burada önce Saint-Joseph Fransız Lisesi 'ne, daha sonra da Galatasaray Lisesi 'ne gitti. Burada öğrenimini sürdürürken edebiyatla da ilgilenmeye başladı. Öte yandan Ziya Osman Saba ile arkadaşlığı burada başlamıştır.  İlk şiiri ' Akademi ' dergisinde çıktı. Yine bu dönemde ' Servet-i Fünun ' ve ' Muhit ' dergilerinde de şiirleri çıktı. Onun tanımasındaki en büyük etken, Peyami Safa 'nın Cumhuriyet gazetesinde şiirleri hakkında yazılar yazması olmuştu. Yükseköğrenim için sırasıyla Mülkiye Mektebi, Yüksek Ticaret Okulu ve Sciences Politiques'e gitmişse de hiçbirini tamamlayamadı. Bir süre memur olarak çeşitli kurumlarda görev yaptı. Bu sırada bir yandan da Cumhuriyet gazetesinde hikayeler kaleme aldı.  19

Halit Ziya Uşaklıgil'in kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatının önde gelen romancılarından Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Eğitim hayatına Mahalle Mektebi'inde başladı. Buradan mezun olduktan sonra Fatih Askeri Rüştiyesi 'ne girdi. Ailesinin İzmir'e taşınması üzerine eğitimini İzmir Rüştiyesi 'nde sürdürdü. Bu sırada Fransızcasını da geliştirerek Fransız edebiyatını yakından inceledi.  "Deniz Danası" adlı ilk yazısı Hazine-i Evrak dergisinde yayımlandı. Bir dönem Bıçakçızade Hakkı ve Tevfik Nevzat'la birlikte "Nevruz" adında bir dergi çıkardı. Hariciyeci Nezareti'nde çalışma talebi kabul görmeyince İzmir'de öğretmenlik yapmaya başladı.  1886 yılında Tevfik Nevzat'la birlikte "Hizmet" adında bir gazete çıkarmaya başladı. 1893 yılında İstanbul'a gelerek Reji Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Bu dönem  Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Bu topluluğun çıkardığı Servet-i Fünun dergi

Çin Seddi nerede, ne zaman ve neden yapıldı?

Resim
Çin Seddi (Fotoğraf: Pixabay) Çin Seddi nerede? Çin Seddi ne zaman ve neden yapıldı? Çin Seddi'nin uzunluğu ne kadar? Çin Seddi uzaydan görünür mü? İşte Çin Seddi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları.. Çin Seddi nerede? Çin Seddi nerededir sorusuna bakılacak olursa Çin’in kuzeybatısına doğru uzanan bu yapıt uzunluğu sebebiyle ülkenin pek çok yerinden geçmektedir. Yapıt insan eliyle yapılmış en büyük yapı olarak tarihe geçmiştir. Çok eski tarihlerde yapılan bu duvar, ülkeyi düşman saldırılarından korumak ve rahat yaşayabilmek adına yapılmıştır. Yapım aşamasında pek çok insan hayatını kaybetmiştir. Çin Seddi neden yapıldı? Çin Seddi'ni kim neden yaptı gibi sorular sıkça merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Çin imparatorlarından biri olan Qin Shi Huang, düşman istilasını önlemek amacıyla bu duvarı yaptırmaya başlamıştır. Çin Seddi’nin farklı bölümleri farklı zamanlarda inşa edilmiştir. Çin Seddi’nin tamamen bittiği yıllarda bile henüz inşaat makineleri icat edilme

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı ve eserleri kısaca özet

Resim
Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir, eserleri nelerdir? İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında kısaca bilgi. Ahmet Hamdi Tanpınar hayatı kısaca Ahmet Hamdi Tanpınar , 23 Haziran 1901 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının görevinden dolayı eğitimini farklı illerde sürdürmek zorunda kaldı. 1919 yılında Darülfünun'da bulunan Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Burada hocaları arasında Yahya Kemal Beyatlı , Cenap Şahabettin ve Mehmed Fuad Köprülü gibi önemli yazarlar da vardı. Onu en çok etkileyen yazar Yahya Kemal Beyatlı olmuştu. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı.  Ahmet Hamdi Tanpınar 1920 yılında "Altın Kitap" dergisinde  "Musul Akşamları" adlı ilk şiiri yayımlandı. Daha sonraki yıllarda  "Hayat" , "Milli Mecmua" , "Ülkü"   ve "Dergah" dergilerinde şiirleri yayımlandı. Bir dönem Ahmet Kutsi Tecer ile birlikte "Görüş" adında bir

Namık Kemal'in hayatı ve eserleri kısaca özet

Resim
Namık Kemal kimdir? Namık Kemal'in hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi. Namık Kemal hayatı kısaca  " Vatan ve Hürriyet Şairi " olarak bilinen Namık Kemal , 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Dedesi Abdüllatif Paşa, eğitimiyle yakından ilgilendi. Küçük yaşlarda Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Namık Kemal 1857'de Babıali Tercüme Odası'nda çalışmaya başladı. Bu arada edebiyat çevrelerinde ismi duyulmaya başladı. Henüz 21 yaşında Encümen-i Şuara üyesi oldu.   Şinasi ile tanıştıktan sonra Tasvir-i Efkar 'da yazmaya başladı. Şinasi, 1865 yılında Fransa'ya gidince Tasvir-i Efkar'ı tek başına çıkarmaya başladı.  Yazdığı bir yazı nedeniyle gazete kapatıldı ve Erzurum'a vali muavini olarak atandı. Ancak Namık Kemal, Erzurum'a gitmeyerek Ziya Paşa ile birlikte Paris'e kaçtı. Yaklaşık üç yıl Avrupa'da kaldıktan sonra 1870 yılında İstanbul'a döndü. Bu üç yıl içerisinde Batı edebiyatını daha yakından inceleme

Jandarma Özel Harekat Nasıl Olunur? 2022

Resim
(Fotoğraf: Jandarma Genel Komutanlığının Youtube kanalındaki videodan alınmıştır.) Terörle mücadelede en ön safta mücadele veren  Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri , her daim başarılı operasyonları ile dikkat çekiyor. En zor görevlerin bile üstesinden gelen bu birlik, ülkemizin en seçkin birlikleri arasında yer alıyor. Günümüzde Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin rolü çok daha artmış durumda. Peki bu seçkin birliğe girmek için neler yapmak gerekir? Jandarma Özel Harekat (JÖH) nasıl olunur? Jandarma Özel Harekat (JÖH) boy sınırı nedir? Jandarma Özel Harekat (JÖH) maaşı nedir? İşte bu konuya ilişkin merak edilenler ve yanıtları... Jandarma Özel Harekat (JÖH) nasıl olunur? JÖH olabilmek için öncelikle Jandarma Genel Komutanlığında çalışıyor olmak gerekiyor. Bunun dışında aranan şartlar şöyle: En az lise ve dengi okuldan mezun olmak 25 yaşını doldurmamış olmak.  En az 164 cm boya sahip olmak. Silah taşıma sorunu olmaması. Belirlenen sağlık şartlarına uygun olunması.  Askerlik

Nizamülmülk Kimdir? Nizamülmülk'ün Kısaca Hayatı

Resim
Nizamülmülk Türk tarihinin en önemli devlet adamlarından olan Nizamülmülk kimdir? Nizamülmülk ne demek? Siyasetname adlı eseri kime sunuldu? İşte Nizamülmülk'ün hayatı, eserleri hakkında kısaca bilinmesi gerekenler.  Nizamülmülk kimdir? A sıl adı Ebu Ali Hasan olan Nizamülmülk , 10 Nisan 1018'de İran'ın Tus kasabasında dünyaya geldi. İyi bir eğitim aldı. Hocaları arasında dönemin en yetkin kişileri bulunuyordu. Henüz genç yaşta zekası ve çalışkanlığı ile çevresinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.  Memuriyet hayatındaki ilk görevini, Gazneliler'e bağlı Horasan Valisi'nin yanında icra etti. Gazneliler ile Selçuklular arasında gerçekleşen Dandanakan Savaşı 'nda Gazneliler'in yenilmesi üzerine Horasan'dan ayrıldı. Daha sonra geri göndü ve Büyük Selçuklu Devleti 'nde görev yapmaya başladı. Kısa bir süre içinde Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 'in güvenini kazandı.  1063'de Belh Valisi'nin yanında görev yaptı. 27 Nisan 1064'te ise

Evliya Çelebi'nin Kısaca Hayatı

Resim
Evliya Çelebi Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi'nin eserleri nelerdir? Evliya Çelebi'nin hayatı, eserleri ve seyahatnamesi hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Evliya Çelebi kimdir? Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Derviş Mehmet Zilli, kuyumcubaşı olarak görev almış; ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Seferi'ne de katılmıştı. İ yi bir eğitim almıştı. Öğrenim hayatına mahalle mektebinde başlamış, daha sonra ise Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne gitmişti. Buradan mezun olunca Enderun'a giderek eğitimini sürdürdü.  Evliya Çelebi, bir gece rüyasında Hz. Muhammed'i görür. O kadar heyecanlanır ki, "Şefaat Ya Resulallah" diyeceğine " Seyahat ya Resulallah " der. Gördüğü bu rüya, 51 yıl sürecek olan seyahatini başlatacaktı.  Gezilerine İstanbul'dan başlayan Evliya Çelebi, yıllar içinde dünyanın çeşitli bölgelerine gitti. Seyahatlerinin çoğunu görevli olarak yaptı. Gi

Mevlana'nın kısaca hayatı, eserleri ve önemi

Resim
Mevlana Mevlana kimdir? Mevlana'nın eserleri nelerdir?  Mevlana bizim için neden önemlidir?  İşte Mevlana'nın kısaca hayatı ve eserleri. Mevlana hayatı kısaca Mevlana Celaleddin-i Rumi , 30 Eylül 1207'de bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Babası  "Sultanü’l-ulema" (Bilginlerin Sultanı) olarak bilinen Bahaeddin Veled, annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur.  Devrin önde gelen bilginlerinden olan Bahaeddin Veled , Fahreddin Razi ile fikir ayrılığına düştü. Daha sonra  Harezmşahlar hükümdarı Alaeddin Muhammed Tökiş'in de devreye girmesi sonucunda, toplumsal bir kargaşa çıkmaması için Belh'ten ayrılarak Nişabur'a gitti. Burada  Feridüddin Attar ile Mevlana'nın da yer aldığı bir görüşme gerçekleştirir. Bu sırada henüz on üç yaşında olan Mevlana, Attar'ın övgüsünü kazanmıştı.  1222 yılında Karaman'a yerleştiler. Mevlana, Lala Şerafettin'in kızı Gevher Hatun ile e

Mimar Sinan'ın hayatı (Kısa-özet bilgi)

Resim
Mimar Sinan Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir? Osmanlı Devleti'nde 49 yıl boyunca başmimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan'ın kısaca hayatı ve eserleri. Mimar Sinan hayatı kısaca Mimar Sinan, 1489 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde hayata gözlerini açtı. 1511 yılında devşirme olarak İstanbul'a geldi ve Yeniçeri Ocağı'na alındı. Bu süreçte çok sayıda sanat eserini yakından inceleme fırsatı yakaladı.  Yavuz Sultan Selim 'in Çaldıran Savaşı ve Mısır seferine katıldı. Mısır'da bulunduğu sırada buradaki sanat eserlerini inceledi. Daha sonraki yıllarda düzenlenen Belgrad, Rodos ve Mohaç Meydan Muharebesi'ne katıldı. Mohaç Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı terfi etti.  Kanuni Sultan Süleyman döneminde düzenlenen Boğdan seferine katıldı. Prut Nehri'nden ordunun geçebilmesi için köprü kurulması gerekmiş, ancak bataklık nedeniyle bir türlü başarılı olunamamıştı. Damat Çelebi Lütfi Paşa tarafından görevlendirilen M

Aziz Nesin'in kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Aziz Nesin Aziz Nesin kimdir, eserleri nelerdir? Aziz Nesin'in hayatı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler kısaca. Aziz Nesin hayatı kısaca Aziz Nesin, 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul Heybeliada'da dünyaya gözlerini açtı. Sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi, Harp Okulu ve Askeri Fen Tatbikat Okulu'nu bitirdi. Ayrıca iki yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı.  1944 yılında "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldı. Bir süre bakkallık yaptıktan sonra Yedigün dergisine girdi. Daha sonra Tan ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1946 yılında Sabahattin Ali ile birlikte Marko Paşa dergisini çıkardı. 1954 yılında Akbaba dergisinde öyküler kaleme aldı. 1956 yılında ünlü romancı Kemal Tahir ile birlikte Düşün Yayınevi 'ni kurdu. 1962 yılında Zübük adında bir mizah dergisi çıkarmaya başladı. 1972 yılında kimsesiz çocuklar için Nesin Vakfı 'nı kuran Aziz Nesin, kitaplarından elde ettiği tüm geliri de bu vakfa bağış

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
Sümerler hakkında kısa bilgi Dünyanın bilinen ilk uygarlığı olan Sümerler hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca ve maddeler halinde derledik. İşte Sümerler hakkında kısa bilgi: Sümerler hakkında bilgi Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, dünyanın bilinen ilk uygarlığı dır. Sümerler, şehir devletleri halinde örgütlendiler. İlk şehir devleti  Sümerlerde görülür. Bu durum Sümerlerin siyasi birlik kurmasına engel olmuştur.  Sümerler, tarihte yazıyı ilk defa kullanan uygarlık tır .  M.Ö. yaklaşık 3000 yılında çivi yazısını bulmuşlardır. Sümerler; geometri, astronomi ve aritmetik  bilimleriyle uğraşmışlardır. Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanmışlardır. Sümerlerin çok tanrılı bir dinsel inanışı vardır. Öldükten sonra yaşam inancı yoktur. Bu sebeple mezarlarına herhangi bir şey koymazlardı. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgankina tarafından yapılmıştır. Bu durum Sümerlerin hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır.  Sümerlerin Y

Atilla İlhan'ın Hayatı, Eserleri (Kısa-Özet Bilgi)

Resim
Atilla İlhan Atilla İlhan kimdir, eserleri nelerdir? İşte Atilla İlhan'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler kısaca. Atilla İlhan kimdir? Atilla İlhan , 1925 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Babasının görevinden dolayı eğitimini farklı okullarda sürdürmek zorunda kaldı. Henüz 16 yaşındayken yanında taşıdığı Nazım Hikmet şiirleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. Yaklaşık 2 ay hapis yattı. Bu olaydan dolayı eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra lise eğitimini tamamladı ve  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'ne girdi. Üniversite öğrenimini sürdürürken bir yandan da edebi çalışmalarına ağırlık verdi. Bu dönemde çeşitli dergilerde şiirleri yayımlandı. 1948 yılında Paris'e gitti. Burada yaptığı gözlemler, daha sonraki yıllarda kaleme alacağı eserlerini oldukça etkileyecekti. Bu dönemde, Paris ile Türkiye arasında sık sık gidip gelmiştir. Türkiye'ye temelli döndükten sonra Vatan gazetesinde yazmaya başladı.

İlber Ortaylı Kimdir? İlber Ortaylı Hayatı Kısaca

Resim
Prof. Dr. İlber Ortaylı (Fotoğraf: @ilberortayli) Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, eserleri nelerdir? İşte İlber Ortaylı'nın hayatı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler kısaca.  İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı, 1947 yılında Avusturya'daki bir mülteci kampında dünyaya geldi. Babası makine mühendisi Kemal Bey, annesi Kırım Türkü Şefika Hanım'dı. İki yaşına kadar Avusturya'da kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Öğrenimine Avusturya Lisesi 'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Atatürk Lisesi 'ne geçti. 1 969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 'nden mezun oldu. Daha sonra Viyana Üniveritesi 'nde öğrenim gördü. Yüksek lisans için ABD'ye giderek Chicago Üniversitesi 'ne kaydoldu. Burada, ü niversitenin Osmanlı Tarihi Kürsüsü'nü kurmuş olan Prof. Dr. Halil İnalcık 'la birlikte yüksek lisans çalışmasını tamamladı. " Osmanlı İmp

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı Kısaca

Resim
Mehmet Emin Yurdakul Mehmet Emin Yurdakul kimdir, eserleri nelerdir? İşte Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında kısaca bilgi.  Mehmet Emin Yurdakul hayatı Milli Edebiyat'ın ve Türkçülüğün önde gelen isimlerinden Mehmet Emin Yurdakul , 13 Mayıs 1869 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Saray Mektebi'nde başladı, daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Yükseköğrenim için farklı zamanlarda Mekteb-i Mülkiye ve İ stanbul Hukuk Mektebi 'ne kaydoldu, ancak her iki okulu da bitiremedi.  Okulu bıraktıktan sonra devlet memuru olarak çeşitli kurumlarda görev yaptı. Bir yandan edebi çalışmalarını da sürdürdü. İlk şiiri " Cenge Giderken " Asır gazetesinde yayımlandı. Bu dönemde " Servet-i Fünun " ve " Muktebes " gibi dergilerde de şiirleri yayımlandı. Farklı tarihlerde Erzurum, Sivas ve Hicaz'da valilik yaptı.  1912 yılında İstanbul'da kurulan Türk Ocağı 'nın kurucuları arasında

Halil İnalcık'ın Hayatı Kısaca

Resim
Halil İnalcık Halil İnalcık kimdir, eserleri nelerdir? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan Halil İnalcık'ın hayatı ve eserleri hakkında bilinmesi gerekenler kısaca. Halil İnalcık kimdir? ' Hocaların hocası ' ve ' Tarihçilerin Kutbu ' olarak anılan Halil İnalcık, 7 Eylül 1916 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kırım göçmeni bir aileye mensuptur. Eğitim hayatına  Numune-i İrfan Mektebi'nde başladı. Ailesi Ankara'ya yerleşince burada Ankara Gazi Mektebi'ne kaydoldu. Kısa bir süre  Sivas Muallim Mektebi'nde öğrenim gördükten sonra Gazi Muallim Mektebi'nde öğrenim hayatını sürdürdü. Lise öğrenimini Necati Bey Muallim Mektebi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 'nde tamamladı.  Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde asistanlık yapmaya başladı. 1942'de Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı tezi ile doktor unvanını aldı. 15 Aralık 1943'