Kayıtlar

Nisan, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sokrates kimdir? Kısaca hayatı ve felsefesi

Resim
Sokrates Sokrates, Antik Yunan felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. MÖ 469 yılında Atina yakınlarında doğmuş, MÖ 399 yılında ise zehir içerek ölmüştür. Sokrates, ardında yazılı bir eser bırakmamış, felsefesini sadece sözlü olarak aktarmıştır. Bu nedenle onun düşüncelerini, öğrencileri Platon ve Ksenophon'un yazdıkları eserlerden ve çağdaşı Aristophanes'in komedilerinden öğrenebiliriz. Sokrates'in felsefesinin temel özelliği, diyalektik yöntemdir. Bu yöntem, karşısındaki kişiye sorular sorarak onun bilgisini sınamak, çelişkilerini ortaya çıkarmak ve doğruya ulaşmak şeklinde uygulanır. Sokrates, bu yöntemle insanların kendilerini tanımalarını, ahlaki değerleri sorgulamalarını ve bilgeliğe erişmelerini amaçlamıştır. Sokrates'in felsefesi, aynı zamanda etik felsefesinin de kurucusu sayılır. Sokrates, insanın en yüksek amacının erdemli olmak olduğunu savunmuş, erdemin bilgiyle eşit olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, insan bilgili olduğu sürece erdemli olur, köt