Kayıtlar

Nisan, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı Kısaca

Resim
Ahmet Kutsi Tecer Ahmet Kutsi Tecer 1901 yılında Kudüs'te doğdu. İlköğrenimine Kudüs'te başladı ve Kırklareli'nde devam etti. Lise öğrenimini Kadıköy Sultanisi'nde tamamladıktan sonra sırasıyla İstanbul  Halkalı Ziraat Yüksek Okulu ,  İstanbul Üniversitesi ve  Sorbonne Üniversitesi 'nde öğrenim gördü.  Yükseköğrenimini bitirdikten sonra bir süre edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Kutsi Tecer,  1942 ile 1946 yılları arasında milletvekili, 1947 ile 1951 yılları arasında ise Paris Kültür Ataşesi ve Öğrenci Müfettişi olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra sırasıyla İstanbul Belediye Konservatuarı, Galatasaray Lisesi, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Gazetecilik Enstitüsü'nde ders verdi.  Ahmet Kutsi Tecer, 1967 yılında İstanbul'da vefat etti.  AHMET KUTSİ TECER'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ İlk şiirleri Dergah ve Milli Mecmua 'da yayınlanan Ahmet Kutsi Tecer, hecenin

İstanbul'un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları - Kısaca - Maddeler Halinde

Resim
İstanbul'un Fethinin Nedenleri Ekonomik Neden: İstanbul'un önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması. Siyasal Neden 1: Bizans'ın Anadolu beylerini ve şehzadeleri Osmanlı Devleti'ne karşı isyana kışkırtması. Siyasal Neden 2: Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferlerinin düzenlenmesini sağlaması. Dini Neden: Hz. Muhammed'in (SAV) İstanbul'un fethini müjdelemesi ve bu şehri fetheden komutanı övmesi. İstanbul'un Fethinin Sonuçları 1-)İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans İmparatorluğu yıkılmış; böylece Avrupa, Osmanlı Devleti'ne karşı kullandığı önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu. 2-)Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona ermiş ve Yükselme Devri başlamıştır. 3-)Osmanlı Devleti'nin Anadolu ile Rumeli toprakları birleşmiş; böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır.  4-)Osmanlı Devleti dünya devleti haline geldi ve İstanbul başkent oldu.  5-)İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Ç

Ülkü Tamer'in Hayatı Kısaca

Resim
Ülkü Tamer 1937 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep'te okuduktan sonra İstanbul'da Robert Kolejini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde de okuyan Tamer'in ilk şiiri 1954 yılında Kaynak dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra Pazar Postası, Yeditepe ve Yeni Dergi'de de şiirleri yayımlanmıştır. Soğuk Otların Altında adlı ilk şiir kitabı 1959'da yayınlandı. İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Tamer, 1967 yılında Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Tamer, her zaman kendine özgü olmayı başarmış, özgür çağrışımların beslediği neşeli şiirler yazmıştır.  ÜLKÜ TAMER'İN ESERLERİNDEN BAZILARI ŞİİR Ağıt Ben Sana Teşekkür Ederim Düello Geceleyin Hançer Kışta Üşüyen Virgül Konuşma Uyku Üşür Ölüm Bile Yazın Bittiği ANI Yaşamak Hatırlamaktır ÖYKÜ Alleben Öyküleri Çocukluğumdaki Bayramlar

Melih Cevdet Anday'ın Kısaca Hayatı

Resim
Melih Cevdet Anday Melih Cevdet Anday , 1915 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdikten sonra önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne, ardından da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne giren Anday, öğrenimine devam etmedi.  İlk şiiri, 1936 yılında Varlık dergisinde yayımlandı. İlk şiirlerinde Beş Hececilerin biçim ve tema özellikleri görülür.  Daha sonraki şiirlerinde ise toplumsal konulara değinmiştir.  Ankara Gazi Lisesi'nden arkadaşları olan Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkarmış ve Türk şiirinde değişime yol açan Garip akımının üç öncüsünden biri olmuştur. 1953 yılından 1997 yılına kadar birçok gazetede görev yaptı. Bunlar Akşam , Tercüman , Büyük Gazete , Yeni Tanin , İkdam ve Cumhuriyet gazetesidir. Bir dönem TRT'de yönetim kurulu üyeliği ve UNESCO'da kültür  müşavirliği görevlerinde bulundu.  Melih Cevdet Anday, 28 Kasım 2002 tarihinde vefat etti.  Melih Cevdet Anday'ın başlıca