25 Nisan 2015 Cumartesi

Cemil Meriç Hayatı Kısaca


Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Öğrenimine Reyhanlı Rüşdiyesi'nde başladı. Daha sonra Antakya Sultanisi ve İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde öğrenim gördü. Pertevniyal Lisesi'nde öğrenimini sürdürürken Nazım Hikmet ve Kerim Sadi ile tanıştı. 

İlkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü gibi devlet görevlerinde bulunan Cemil Meriç'in Balzac üzerine kaleme aldığı ilk yazısı 1941'de yayınlandı. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenim görmeye başladı. Sırasıyla Elazığ Lisesi, İstanbul Üniversitesi ve Işık Lisesi'nde Fransızca dersleri verdi. 1954 yılında görme yetisini kaybetti. 1963 yılından itibaren sosyoloji dersleri vermeye başladı. 

Cemil Meriç, 13 Haziran 1987 tarihinde vefat etti.

CEMİL MERİÇ'İN ESERLERİ

İnceleme

Hint Edebiyatı
Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist
Bir Dünyanın Eşiğinde 
Işık Doğudan Gelir 
Kültürden İrfana

Deneme

Mağaradakiler 
Bu Ülke 
Umrandan Uygarlığa 

Günlük

Jurnal I
Jurnal II 

Diğer Kitapları

Kırk Ambar 
Bir Facianın Hikayesi 
Sosyoloji Notları ve Konferanslar

19 Nisan 2015 Pazar

Ahmet Kutsi Tecer Hayatı Kısaca

Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer 1901 yılında Kudüs'te doğdu. İlköğrenimine Kudüs'te başladı ve Kırklareli'nde devam etti. Lise öğrenimini Kadıköy Sultanisi'nde tamamladıktan sonra sırasıyla İstanbul Halkalı Ziraat Yüksek Okuluİstanbul Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 

Yükseköğrenimini bitirdikten sonra bir süre edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Kutsi Tecer, 1942 ile 1946 yılları arasında milletvekili, 1947 ile 1951 yılları arasında ise Paris Kültür Ataşesi ve Öğrenci Müfettişi olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra sırasıyla İstanbul Belediye Konservatuarı, Galatasaray Lisesi, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Gazetecilik Enstitüsü'nde ders verdi. 

Ahmet Kutsi Tecer, 1967 yılında İstanbul'da vefat etti. 

AHMET KUTSİ TECER'İN EDEBİ KİŞİLİĞİ

İlk şiirleri Dergah ve Milli Mecmua'da yayınlanan Ahmet Kutsi Tecer, hecenin beş şairine bağlanmamış ve duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanınmıştır. Halk sanatını ortaya çıkarmaya çabalamış ve Aşık Veysel'in şiirlerinin tanınmasında büyük katkı vermişti.

AHMET KUTSİ TECER'İN BAZI ESERLERİ

Şiirleri

Tüm Şiirleri

İnceleme

Türk Folklorunda Sosyal Mesele
Köylü Temsilleri
Sivas Halk Şairleri Bayramı

Oyun

Yazılan Bozulmadan
Köşebaşı
Köroğlu
Beş Mevsim
Bir Pazar Günü
Satılık Ev

17 Nisan 2015 Cuma

İstanbul'un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları - Kısaca - Maddeler Halinde


İstanbul'un Fethinin Nedenleri

Ekonomik Neden: İstanbul'un önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması.

Siyasal Neden 1: Bizans'ın Anadolu beylerini ve şehzadeleri Osmanlı Devleti'ne karşı isyana kışkırtması.

Siyasal Neden 2: Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferlerinin düzenlenmesini sağlaması.

Dini Neden: Hz. Muhammed'in (SAV) İstanbul'un fethini müjdelemesi ve bu şehri fetheden komutanı övmesi.

İstanbul'un Fethinin Sonuçları

1-)İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans İmparatorluğu yıkılmış; böylece Avrupa, Osmanlı Devleti'ne karşı kullandığı önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu.

2-)Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona ermiş ve Yükselme Devri başlamıştır.

3-)Osmanlı Devleti'nin Anadolu ile Rumeli toprakları birleşmiş; böylece toprak bütünlüğü sağlanmıştır. 

4-)Osmanlı Devleti dünya devleti haline geldi ve İstanbul başkent oldu. 

5-)İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

6-)İstanbul'un fethiyle birlikte önemli ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi ise Avrupalıların yeni yollar aramasına ve bunun sonucunda da coğrafi keşifler yapmalarına neden olmuştur.

7-)Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşılmış; bu gelişme de Avrupa'daki derebeylik rejimininin zayıflamasına neden olmuştur.

8-)İstanbul'un fethinin ardından İtalya'ya giden Bizanslı bilginler Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır. 

13 Nisan 2015 Pazartesi

Ülkü Tamer'in Hayatı Kısaca


Ülkü Tamer 1937 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep'te okuduktan sonra İstanbul'da Robert Kolejini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde de okuyan Tamer'in ilk şiiri 1954 yılında Kaynak dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra Pazar Postası, Yeditepe ve Yeni Dergi'de de şiirleri yayımlanmıştır. Soğuk Otların Altında adlı ilk şiir kitabı 1959'da yayınlandı.

İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Tamer, 1967 yılında Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Tamer, her zaman kendine özgü olmayı başarmış, özgür çağrışımların beslediği neşeli şiirler yazmıştır. 

ÜLKÜ TAMER'İN ESERLERİNDEN BAZILARI

ŞİİR

Ağıt
Ben Sana Teşekkür Ederim
Düello
Geceleyin
Hançer
Kışta Üşüyen Virgül
Konuşma
Uyku
Üşür Ölüm Bile
Yazın Bittiği

ANI


Yaşamak Hatırlamaktır

ÖYKÜ

Alleben Öyküleri
Çocukluğumdaki Bayramlar

Melih Cevdet Anday'ın Kısaca Hayatı


Melih Cevdet Anday, 1915 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdikten sonra önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne, ardından da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne giren Anday, öğrenimine devam etmedi. Bir dönem sosyoloji öğrenimi için Belçika'ya gitti. 

İlk şiiri 1936 yılında Varlık dergisinde yayımlandı. İlk şiirlerinde Beş Hececilerin biçim ve tema özellikleri görülür. Daha sonraki şiirlerinde ise toplumsal konulara değinmiştir. 

Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat ile birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkarmış ve Türk şiirinde değişime yol açan Garip akımının üç öncüsünden biri olmuştur. 1953 yılından 1997 yılına kadar birçok gazetede görev yaptı. Bunlar Akşam, Tercüman, Büyük Gazete, Yeni Tanin, İkdam ve Cumhuriyet gazetesidir. Bir dönem TRT'de yönetim kurulu üyeliği ve UNESCO'da kültür müşavirliği görevlerinde bulundu. 

Melih Cevdet Anday, 28 Kasım 2002 tarihinde vefat etti. 

MELİH CEVDET ANDAY'IN ESERLERİNDEN BAZILARI

ŞİİR

Garip
Rahatı Kaçan Ağaç 
Telgrafhane
Yanyana 
Kolları Bağlı Odysseus 
Göçebe Denizin Üstünde 
Teknenin Ölümü 
Ölümsüzlük Ardında Gılgamış 
Tanıdık Dünya 
Yağmurun Altında
Yalan
Şinanay
Tohum

ROMAN

Yağmurlu Sokak
Dullar Çıkmazı 
Aylaklar 
Gizli Emir 
İsa'nın Güncesi
Raziye

TİYATRO

İçerdekiler
Mikado'nun Çöpleri
Dört Oyun
Ölümsüzler

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı