Kayıtlar

Temmuz, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Anadolu Ajansı Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Anadolu Ajansı , 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bizzat Atatürk'ün emriyle ortaya çıkan bu müessesenin amacı, İstiklal mücadelesinde milli birliği tehlikeye düşürecek tahrik ve tesirlere karşı milleti uyanık tutmak, milli kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri Türk milletine vaktinde bildirmektir. Kuruluşunda Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi 'nin de önemli katkıları olmuştur. Ajansın büro olarak kullanması için Ziraat Mektebi 'nin bir bölümü ayrılmıştır.  O zaman üç-beş kişiden ibaret personel kadrosu ile devrin Matbuat Umum Müdürlüğü 'ne bağlı bir müdürlük halinde çalışmalarına başlayan Anadolu Ajansı, kendisinden istenilen vazifeleri imkan ve araçlar doğrultusunda yapmak üzere faaliyete koyulmuştur. 1925 yılında Anonim şirket hüviyetine kavuşturulan Anadolu Ajansı, yirmi bin lira sermaye ile kurulmuş, ihraç edilen hisse senetlerini ise Hariciye Vekaleti satın almıştır. Ancak daha sonra kendisine uygun bir özerklik sağlamak için Hariciye Vekaleti'