Kayıtlar

Temmuz, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarihi ve önemi özet

Resim
Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarihi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı yararlar nelerdir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi kaç yıllık? İşte bu sözleşme hakkında özet bilgi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarihi Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936 yılında imzalanmıştır. 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan sözleşme, 9 Kasım 1936 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin tarafları arasında şu devletler yer almaktadır: Türkiye  Birleşik Krallık Sovyetler Birliği  Fransa Japonya Yunanistan Yugoslavya  Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi nedir? Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları askersizleştirilmişti. Boğazlardan geçiş hakkı ve askersizleştirilen bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti Konseyi'nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya tarafından garanti edilmişti.  Ancak kısa süre içinde dünya siyasetinin dengelerinde önemli değişiklikler oldu. Boğazların güvenliği k

Dede Korkut hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri özellikleri nelerdir? Dede Korkut hikayeleri kime ait? İşte Dede Korkut hikayeleri hakkında kısaca bilgi. Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Gürcü ve Abazalarla yaptıkları mücadeleleri anlatan hikayelerdir. Halka arasında sözlü olarak gelecek nesillere aktarılmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.  Dede Korkut hikayeleri özellikleri Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan Dede Korkut hikayeleri özellikleri hakkında şu bilgiler verebiliriz: Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonim dir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir.  Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır. Ancak, 2019 yılında üçüncü nüshası da

Sömürgecilik nedir, ne zaman başladı? Kısaca bilgi

Resim
Fotoğraf: Pixabay Sömürgecilik nedir? Sömürgecilik ne zaman başladı? İlk sömürgeci devlet kimdir? Sömürgecilik ne ile başladı? S ömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir? İşte kısaca bu konu hakkında bilinmesi gerekenler. Sömürgecilik nedir?  "Sömürgecilik nedir?" sorusunu kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz:  Sömürgecilik , bir devletin başka bir ülkeyi egemenliği altına alarak onlara hiçbir hak tanımaması ve buradan ekonomik çıkar sağlamasıdır. Kolonicilik, kolonyalizm olarak da adlandırılmaktadır.  Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölgelerin doğal kaynaklarına, insan gücüne ve ticaretine el koymuşlardı. Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölge insanlarından ırksal olarak üstün olduklarına inanmışlardı. Bu doğrultuda hiçbir konuda sömürge halkının oyuna başvurmamışlardı. Sonuç olarak sömürgeler, sömürgeci devletlerin aldığı kararlarla yönetilmişlerdi.  Ayrıca, o dönem Avrupa'daki anlayışa göre "büyük devlet" olmanın yolu sömürgelere sahip olmak

Truman Doktrini nedir, amacı nedir? Kısaca

Resim
Truman Doktrini nedir? Truman Doktrini'nin amacı nedir? Truman Doktrini Türkiye'yi nasıl etkilemiştir? Truman Doktrini hakkında kısaca bilgi.  Truman Doktrini nedir? Truman Doktrini , Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sovyet tehdidine karşı ilan edilmiştir. 1947 yılında dönemin ABD Başkanı Harry Truman tarafından ilan edilmiştir. Bu doktrinin ilan edilmesiyle birlikte ABD, o güne kadar uyguladığı politikayı terk etmiş ve dünya siyasetinde aktif olarak rol üstlenmeye başlamıştır. Truman Doktrini'nin amacı nedir? ABD ve Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda ortak düşmana karşı müttefiklik yapmışlar ve bu savaştan zaferle ayrılmışlardı. İkinci Dünya Savaşı, dünyadaki güç dengelerinde önemli değişiklikler getirdi. Daha önce güç merkezleri çok çeşitliyken (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya vs.) artık sadece iki merkez ön plana çıkıyordu: ABD ve Sovyetler Birliği. Müttefiklik yapmış olmalarına karşın iki ülkenin siyasi yapıları oldukça farklıydı ve

Samipaşazade Sezai'nin Kısaca Hayatı

Resim
Samipaşazade Sezai Samipaşazade Sezai kimdir, eserleri nelerdir?  İşte Samipaşazade Sezai'nin kısaca hayat hikayesi ve eserleri. Samipaşazade Sezai hayatı kısaca  Tanzimat dönemi edebiyatçılarımızdan Samipaşazade Sezai , 1859 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Abdurrahman Sami Paşa, annesi ise Dilarayiş Hanım'dır. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldı.  İlk yazısı, " Kamer " adlı gazetede çıktı. " Şir " adlı ilk eseri ise 1879 yılında yayımlandı. 1880 yılında  Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi 'nde çalışmaya başladı. 1882 yılında Londra Elçiliği'ne atandı. Burada görev yaptığı sırada Avrupa'daki edebi çalışmaları yakından izleme fırsatı yakaladı. 1885 yılında görevden alınınca İstanbul'a döndü ve kendini tamamen edebi çalışmalarına verdi.  1888 yılında en ünlü eseri olan " Sergüzeşt " yayımlandı. Bu eser, Türk romancılığında yeni bir akımın öncüsü olmuş; romantizmden realizme geçişi simgelemiştir. 1891 yılında, e

Meiji Restorasyonu nedir, yenilikleri nelerdir?

Resim
Meiji Restorasyonu nedir? Meiji Restorasyonu yenilikleri nelerdir? Meiji Restorasyonu gelişmeleri nelerdir? Meiji Restorasyonu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için derledik.  Meiji Restorasyonu nedir? Japonya'da Meiji Dönemi olarak adlandırılan dönem, Mutsuhito 'nun 45 yıl süren saltanat dönemine verilen bir isimdir. Bu dönem, 23 Ekim 1868 ile 30 Temmuz 1912 tarihleri arasını kapsamaktadır. Ortaçağ'dan itibaren dışa kapalı bir biçimde yaşayan Japonya, Tokugawa Şogunluğu tarafından yönetilmekteydi. Nagasaki limanını Hollandalılara ve Çinlilere açan Japonya, bir süre sonra Amerika'nın ticari engellerin kaldırılması baskısıyla karşılaştı. Bu baskının sonucunda Japonya iki limanını daha ticarete açtı.  1868 yılında İmparator Meiji, ülkedeki bin yıllık Şogunluğu yıkarak yönetimi ele geçirdi. Bu dönemde Avrupa devletlerinin düzeyine erişmek için köklü değişiklikler yapılmıştır. Japonya çok kısa bir süre içinde dünya devletleri arasında oldukça önemli bir

Mehmet Rauf'un kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Servet-i Fünun dönemi yazarlarından olan Mehmet Rauf kimdir? Mehmet Rauf'un eserleri nelerdir? Mehmet Rauf'un kısaca hayatı. Mehmet Rauf hayatı kısaca  Servet-i Fünun dönemi romancılarından Mehmet Rauf, 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Balat Mahalle Mektebi'nde başlayan Mehmet Rauf, daha sonra sırasıyla Eyüp Rüştiyesi, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi ve Bahriye Mektebi'ne gitti. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duydu. "Düşmüş" adlı ilk hikayesi Halit Ziya Uşaklıgil tarafından çıkarılan Hizmet gazetesinde yayımlandı. Halit Ziya ile yakından bir dostluk kuran Mehmet Rauf, daha sonra onun aracılığıyla Servet-i Fünun topluluğuna katıldı. Cenap Şahabettin'in görevi dolayısıyla Cidde'ye gitmesi üzerine bir süre Mektep dergisini yönetti.  Öğrenimini tamamladıktan sonra orduda çeşitli görevlerde bulundu. 1910 yılında "Bir Zambak Öyküsü " adlı kitabı yasaklanıp toplatıldı. Bu olayın ardından orduda

Memduh Şevket Esendal'ın kısaca hayatı

Resim
Memduh Şevket Esendal Memduh Şevket Esendal kimdir, eserleri nelerdir? Memduh Şevket Esendal hangi dönem sanatçısıdır? Memduh Şevket Esendal hangi öykücülüğü temsil eder? İşte Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Memduh Şevket Esendal hakkında bilinmesi gerekir. Mehmet Şevket Esendal hayatı kısaca  Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Memduh Şevket Esendal, 29 Mart 1883 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu savaş dönemine denk geldiği için düzenli bir eğitim göremedi.  1906 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan Esendal, bir dönem parti müfettişliği görevinde bulundu. İstanbul'un İtilaf Devletleri'nce işgal edilmesinin ardından bir süre İtalya'da kalan Esendal, 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı üzerine Ankara'ya geçti. TBMM kurulduktan sonra Bakü (1920-1924), Tahran (1925-1930) ve Kabil (1933-1941) elçiliklerinde görev yaptı. 1930 yılında Tahran elçiliğindeki görevinden istifa ettikten sonra yu

Kanun-ı Esasi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Kanuni Esasi nedir ve özellikleri nelerdir? Kanuni Esasi de son onay kime aittir? Kanuni Esasi ile neler değişti? Kanun-ı esasi ne zaman ilan edildi? İşte Kanun-ı Esasi hakkında kısaca bilgi. Kanun-ı Esasi nedir? 1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız dır. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesine zemin hazırlayan üç önemli gelişme vardır: 1808 Sened-i İttifak , 1839 Tanzimat Fermanı , 1856 Islahat Fermanı . Kanun-ı Esasi, İkinci Abdülhamid   döneminde kabul edilmiştir.  Kanun-ı Esasi ile birlikte meşruti monarşi sistemine geçilmiştir.  Bu doğrultuda meclis oluşturuldu.  Bu meclis, üyelerini padişahın seçtiği Heyet-i Ayan ve üyelerini halkın seçtiği Heyet-i Mebusan 'dan oluşmaktaydı.  Kanun-ı Esasi'de devletin resmi dilinin Türkçe olduğu yazılmaktadır. Belçika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır.  Kanun-ı Esasi'de padişahın son derece güçlü yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz; Padişahın mecli

İbrahim Müteferrika hayatı kısaca

Resim
İbrahim Müteferrika İbrahim Müteferrika kimdir?  İbrahim Müteferrika neyi icat etmiştir? İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk eserin adı nedir? İbrahim Müteferrika matbaayı ne zaman getirdi? İbrahim Müteferrika kaç kitap bastı? İşte hakkında kısaca bilgi. İbrahim Müteferrika'nın hayatı Osmanlı Devleti'ne matbaayı getiren kişi olarak bilinen İbrahim Müteferrika, 1674 'de Macaristan'ın Kaloşvar kentinde dünyaya geldi. Hristiyan bir aileye mensup olan İbrahim Müteferrika, 1692 yılında Macarların Habsburglara karşı başlattığı isyanda Osmanlı ordusu tarafından esir alındı. İstanbul'a götürülen Müteferrika, burada Müslüman oldu ve adını İbrahim olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti'nde çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Osmanlı Devleti'ne gelen Macar Kralı 2. Ferenc Rakoczi’nin yanında tercümanlık yaptı. Arapça, Farsça, Latin ve Yunanca bilmesinden dolayı elçi ve katip olarak da görevlendirildi. Matbaacılık hakkında Kaloşvar'da belirli bir birikim el

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Recaizade Mahmut Ekrem  Recaizade Mahmut Ekrem kimdir, eserleri nelerdir? Bu yazımızda Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Recaizade Mahmut Ekrem'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca aktardık. Recaizade Mahmut Ekrem kimdir? Memuriyet hayatına Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi'nde başladı. Bir dönem Şura-yı Devlet ve Meclis-i Ayan üyesi olarak görev yaptı. 1880 ile 1888 yılları arasında Mekteb-i Sultani ve Mekteb-i Mülkiye 'de öğretmenlik yaptı.  İkinci Meşrutiyet'in ardından kurulan kabinede Maarif Nazırı olarak görev yaptı. Namık Kemal 'le tanıştıktan sonra edebiyat dünyasına adım attı. Namık Kemal tarafından çıkarılan Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başladı. Bir süre sonra ise gazetenin yönetiminde yer aldı.  Artık tamamen kendini edebi çalışmalarına veren Recaizade Mahmut Ekrem, özellikle Muallim Naci ile yaptığı kafiye tartışmasıyla ünlenmiştir. Servet-i Fünun edebiyatının doğmasına büyük kat

Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
Avrupa Hun Devleti kim tarafından kurulmuştur? Avrupa Hun İmparatorluğu Türk mü? Avrupa Hun Devleti'nin en önemli hükümdarı kimdir? Avrupa Hun Devleti özellikleri neler? Avrupa Hun Devleti hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca maddeler halinde derledik. Avrupa Hun Devleti özellikleri  Avrupa Hun Devleti özellikleri maddeler halinde şöyle:  Avrupa Hun Devleti, Kavimler Göçü 'yle birlikte Avrupa'ya gelen Hunlar tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Kama Tarkan 'dır.  Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. En güçlü dönemini Atilla ile yaşamışlardır. Atilla, Bizans'a karşı seferler düzenlemiş ve Bizans'ı mağlup etmiştir. Bu seferlerin ardından Bizans ile Magros ve Anatolyus Antlaşması imzalamıştır. Antlaşmalar sonucunda Bizans, ağır vergiler ödemek zorunda kalmıştır. Avrupa Hun Devleti'nin merkezi bugünkü Budapeşte 'dir.  Atilla, Bizans üzerinde egemenlik kurduktan sonra Batı Roma'ya yönelmiştir. Ancak, Papa'nın isteği üzerine barış yapmış v

Nasreddin Hoca hayatı kısaca

Resim
Nasreddin Hoca (Fotoğraf: Pixabay) Fıkraları dillerden düşmeyen Nasreddin Hoca kimdir? Nasreddin Hoca nerede doğdu? Nasreddin Hoca'nın gerçek adı ne? Nasreddin Hoca hangi görevlerde bulunmuştur.  Nasreddin Hoca ve fıkraları hakkında merak edilenleri kısaca derledik. Nasreddin Hoca hayatı Nasreddin Hoca'nın yaşamı hakkında fazla bilgi yoktur. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde doğduğu kabul edilmektedir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de, Sivrihisar Müftüsü Hasan Efendi'nin bir eserinde 1208 yılında doğduğu belirtilmektedir. İlk eğitimini din görevlisi babasından alan Nasreddin Hoca, daha sonra Sivrihisar ve Konya Medreselerinde eğitim gördü. Eğitimini tamamladıktan sonra Hortu'ya dönerek köy imamlığı yapmıştır. Daha sonra ise Akşehir'e giderek dönemin ünlü hocalarından dersler almıştır.  Nasreddin Hoca ile ilgili bilinen en eski fıkra Ebu'l Hayr Rumi tarafından yazılan Saltukname' de geçmektedir. Bu fıkralar zaman içinde çoğalmış v

Yunus Emre'nin kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Fotoğraf: Milliyet gazetesi, 04.06.1984 Yunus Emre kimdir? Yunus Emre'nin eserleri nelerdir? Yunus Emre'nin edebi kişiliği nasıl? İşte Yunus Emre hakkında kısaca bilgi. Yunus Emre hayatı kısaca  Yunus Emre'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmese de kimi ipuçlarına dayanılarak 1248 yılında Eskişehir'de dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Bir süre Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahında bulundu. Daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Ankara'ya Tapduk Emre dergahına gönderildi. Uzun bir süre boyunca dergah için çeşitli hizmetlerde bulundu.  Yunus Emre, Anadolu'nun bazı şehirleri ile Şam, Bağdat ve Tebriz'i gezdi. Gittiği yerlerde Tapduk Emre'nin düşüncelerini yaydı. Şiirlerinde Allah sevgisi, aşk, güzel ahlak, barış ve erdem kavramlarına bağlı temalara ağırlık verdi. Ayrıca sade bir dille kaleme aldığı şiirlerinde hem aruz ölçüsünü hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirleri zaman içerisinde Anadolu coğrafyasına yayıldı. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı'

Islahat Fermanı nedir? Kısaca özellikleri maddeler halinde

Resim
Islahat Fermanı nedir? Islahat Fermanı özellikleri nelerdir? Islahat Fermanı ne zaman ilan edildi? İşte kısaca bilgi. Islahat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi? Islahat Fermanı , Paris Konferansı öncesi 1856 yılında ilan edilmiştir. Bu sırada sadrazamlık koltuğunda Mehmed Ali Paşa , tahtta ise Abdülmecit oturuyordu. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin içişlerine karışmasını önlemek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmişti. Bu ferman, Paris Barış Antlaşması'nın da maddeleri arasında yer almıştır.  Islahat Fermanı özellikleri Islahat Fermanı özellikleri maddeler halinde şöyle: Islahat Fermanı, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı 'nın devamı niteliğindedir. Islahat Fermanı'nda Tanzimat Fermanı'ndaki hükümler tekrar edilmekle beraber genişletilmiştir.  Islahat Fermanı ile gayrimüslim halkların hakları genişletilmiş ve kanunen güvence altına alınmıştır. Gayrimüslimlere din ve mezhep özgürlüğü tanındı. Müslüman olmayanların her çeşit memurluklara girebilmesi kab

Panslavizm politikası nedir, hangi devlete aittir? Kısaca

Resim
19. yüzyılda başlayan Panslavizm politikası, özellikle Balkan coğrafyasında etkili olmuştur. Bunun sonucunda Balkanlar'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyanlar başlamıştır. Peki, Panslavizm politikası nedir? Panslavizm nedir? Panslavizm politikası hangi devlete aittir? İşte kısaca bilgi... Panslavizm nedir? Panslavizm , 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve bütün Slavların bir araya getirilmesini öngören bir siyasi akımdır. Rusya'nın öncülüğünde Slav ırkından olanların birleşmesi olarak da tanımlanabilir. Başlangıçta edebi-kültürel bir hareket olarak ortaya çıkmış ve daha sonra siyasi yönü ağır basmıştır. Bu terim ilk defa 1826 yılında Slovak yazar Jan Herkel tarafından kullanılmıştır.  Panslavizm, Kırım Savaşı 'nın ardından Rusya'nın dış politikasında belirgin hale gelmiştir. 1853 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan savaşa, Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemento-Sardinya da Osmanlı Devleti'nin yanında dahil olmuştur. Bu savaşın ardından Rusya'da

Leonardo da Vinci hayatı, eserleri, çalışmaları kısaca

Resim
Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci kimdir, neyi buldu? Leonardo da Vinci neden bu kadar ünlü? Hangi dönem sanatçısıdır? Lenardo da Vinci'nin eserleri nelerdir? İşe Leonardo da Vinci hakkında kısa bilgi. Leonardo da Vinci hayatı kısaca Leonardo da Vinci , 1452 yılında Floransa Cumhuriyeti'nde Arno nehrinin aşağında yer alan Vinci kasabasında dünyaya geldi. Matematik ve geometri alanlarında iyi bir eğitim aldı. 1466 yılında babasıyla birlikte hümanist düşünce ve kültürünün merkezi olan Floransa'ya taşındı. Leonerdo'nun resim yeteneğini fark eden dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio , onu yanına çırak olarak aldı. Yaklaşık yedi yıl boyunca çeşitli eğitimler alarak sanatsal becerilerini geliştirdi.  1482 yılında Milan Dükü Ludovico Sforza'nın hizmetine girdi. 1499 yılına kadar Sforza'nın hizmetinde bulunan Leonarda da Vinci, çeşitli mimari yapılar üzerine çalışmalarda bulundu. Sforza'nın devrilmesi üzerine Milano'dan ayrıldı. Venedik&#

Kopernik kimdir, neyi buldu? Kısaca hayatı

Resim
Kopernik kimdir? Kopernik neyi buldu? Kopernik ne yapmıştır? Kopernik hakkında kısaca bilgi. Kopernik hayatı kısaca Nikolas Kopernik, 19 Şubat 1473 tarihinde, o dönem Lehistan Krallığı'nda bulunan Thorn şehrinde dünyaya geldi. Babası ölünce dayısı tarafından büyütüldü. İyi bir eğitim alan Kopernik, özellikle matematik ve astronomi alanında uzman oldu. Krakow Üniversitesi 'nde eğitim gördü.  Üniversitede eğitim gördüğü sırada astronomi alanında araştırmalara yöneldi. Bu alandaki eserleri kurduğu bir kütüphanede topladı. Dayısının isteğiyle İtalya'ya giderek kilise hukuku üzerine eğitim aldı. Ancak, astronomiyle ilgilenmeyi hiç bırakmadı.  İlerleyen yıllarda güneş sisteminin merkezinde güneşin bulunduğu ve gezegenlerin güneşin çevresindeki yörüngelerde döndüğü kuramını ortaya koydu. Yıllar boyunca astronomi bilimine egemen olan inanışa ters düşen bu düşüncesini, "Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine" adlı kitabında anlattı. İlk başta tepkilerden çekindiği için ki

Reşat Nuri Güntekin'in Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Reşat Nuri Güntekin Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin kimdir? Reşat Nuri Güntekin'in eserleri nelerdir? İşte Reşat Nuri Güntekin'in kısaca hayatı ve eserleri. Reşat Nuri Güntekin hayatı kısaca Reşat Nuri Güntekin , 1889 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle Çanakkale ve İzmir'de geçti.  İstanbul'da Saint Joseph Lisesi 'nden mezun oldu. 1912 yılında İstanbul Darülfünunu Edebiyat Bölümü 'nü bitirdi. Bursa ve İstanbul'daki çeşitli okullarda Fransızca, Türkçe, Felsefe, Kitabet öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 1939 yılında yapılan seçimlerde Çanakkale Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Bir dönem Paris Kültür Ataşesi ve UNESCO Türkiye Temsilcisi olarak görev yaptı.  Reşat Nuri Güntekin, tedavi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956 tarihinde hayatını kaybetti.  Reşat Nuri Güntekin'in edebi kişiliği Reşat Nuri Güntekin, e

Enflasyon Nedir? Enflasyon Hakkında Bilgi

Resim
Ülkemizde son yıllarda en büyük ekonomik problemlerin başında enflasyon geliyor. 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı yüzde 36,08 oldu. Peki, toplumun hemen hemen her kesimini yakından ilgilendiren enflasyon  nedir? Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyonla nasıl mücadele edilir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.  Enflasyon nedir? Enflasyonun kısa ve öz bir şekilde tanımı şudur: Bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasıdır . Ülkemizde bu hesaplama,  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır.  Enflasyon nasıl hesaplanır? Enflasyon hesaplamasında, (her ekonomi için farklı olmak üzere) belirli bir mal ve hizmet sepeti saptanır. Daha sonra temel bir yıl tespit edilir. Belirlenen mal ve hizmet sepetinin temel yıldaki toplam değeri ile cari yıldaki toplam değeri oranlanır. Burada bulunan değer, enflasyon oranını vermektedir. Enflasyon türleri Enflasyon; ılımlı enflasyon, yüksek enflasyon ve hiperenfla

Yaşar Kemal Hayatı ve Eserleri Kısaca

Resim
Yaşar Kemal Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal'in eserleri nelerdir? İşte Yaşar Kemal'in kısaca hayatı. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal , 6 Ekim 1926 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. Ailesi, Van'ın Muradiye ilçesinden buraya göçmüştü. İlkokulu Kadirli ilçesinde tamamladı. Daha sonra Adana'da bir ortaokula kaydoldu. Son sınıfta öğrenim gördüğü sırada okulu bırakmak zorunda kaldı ve ırgatlık dahil çeşitli işlerde çalıştı.   Edebiyata olan ilgisi şiirle başladı. Yayımlanan ilk şiirini 16 yaşındayken yazdı. Adana'da çıkan " Görüşler " isimli bir dergide yayımlanmıştı. " Ağıtlar " isimli ilk kitabı 1943 yılında yayımlandı. " Sarı Sıcak " isimli ilk öykü kitabı ise 1952 yılında yayımlandı.  1951 yılında Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. İlk ve sanat hayatındaki en önemli romanı olan " İnce Memed " 1955 yılında yayımlandı. Eserde, haksızlıklara boyun eğmeyip karşı çıkan Anadolu insanının hika

Graham Bell hayatı kısaca

Resim
Graham Bell (Fotoğraf:Pixabay) Telefonun mucidi Alexander Graham Bell , 3 Mart 1847 tarihinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da dünyaya geldi. Graham Bell'in annesi işitme engelliydi. Dedesi ve babası, ses ve konuşma mekaniği konusunda uzmandı. Bell, ilk eğitimini babasından almıştı. Edinburgh'da bulunan Kraliyet Lisesi'nde ise iki yıl örgün eğitim aldı.  16 yaşına geldiğinde babasının işitme engelliler için yürüttüğü çalışmalara dahil oldu. İki kardeşinin verem nedeniyle ölmesinin ardından babasıyla birlikte Kanada'ya gitti. Babasının ölümünün ardından da onun çalışmalarını sürdürmek üzere ABD'ye gitti. 1872 yılında Boston Üniversitesi'nde profesör oldu. Bu sırada bir yandan da harmonik telgrafı tasarlamak için deneyler üstüne deneyler yaptı. Thomas Watson isimli bir elektrik mühendisi de çalışmalarına dahil oldu.  Graham Bell,  7 Mart 1876'da telefonun patentini aldı. 10 Mart 1876 tarihinde de ilk telefon görüşmesi ni gerçekleştirdi. 1880 yılında V