Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dede Korkut Hayatı Kısaca

Dede Korkut olarak bilinen Korkut Ata , rivayete göre 9. ve 11. yüzyılları arasında Türkistan'da Aral Gölü civarında yaşamıştır. Oğuzların Bayat boyundan olan Dede Korkut'un kesin olarak ne zaman yaşadığı bilinmemektedir. Bilinen tek gerçek yaşadığı yöre ve zaman diliminde sözüne rağbet edinilen bir büyük insan olduğudur.  Türk hakanlarının hocalığını ve danışmanlığını yapması ve her sorunu çözebilme yeteneğiyle adeta bir üst bilince sahiptir. Türk, Altay ve Oğuz efsanelerinde, halk hikayelerinde ve masallarında  adı geçen ilk ozandır. Olağanüstü özellikleri vardır. Kopuz çalar, hikayeler, efsaneler ve öyküler anlatır. Uzun yıllar yaşamış ve tecrübe sahibi olan bir bilgedir. Kopuzun bulucusu olarak kabul edilir. İslamiyet ile birlikte bir evliya olarak kabul görmüştür, ama İslam öncesi dönemlerden de izler taşıyan Dede Korkut, Şaman kültürünün özelliklerini de taşımaktadır.  Dede Korkut hikayelerinde evliliklerin nasıl yapılacağı, ziyafetin kime verileceği, bir yiğidin n

Gazi Yaşargil Hayatı Kısaca

Resim
Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi 'nde tamamladı. Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi, İsviçre'deki Basel Üniversitesi, Bern Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nde  çalışmalarda bulunmuştur.  Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 0.5-2 milimetrelik damarlar  içinde damarı korumayı amaçlayan tekniği geliştirdi. Bu çalışma ile damar hastalıklarının tedavisinde önemli bir aşama elde edilmesini sağladı. Beyne zarar vermeden, çok zararlı urları, geliştirdiği özel teknik ve araçlarla çıkarmayı başardı. [1] Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bilimsel çalışmalar, icat ettiği tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemlerinden dolayı " Yüzyılın Beyin Cerrahı " seçilmiş, adına üniversitelerd e kürsü kurulmuştur. Ayrıca kendisine   Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası verilmiştir. P

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı Kısaca - Okuduğu Okullar Sırasıyla

Resim
Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü okulları şu şekilde sıralayabiliriz: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULLAR Mahalle Mektebi Şemsi Efendi İlkokulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi Harp Okulu Harp Akademisi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatı  Mustafa Kemal Atatürk, önce annesi Zübeyde Hanım'ın ısrarı ile Mahalle Mektebi 'ne kaydolmuş, daha sonra ise babası Ali Rıza Efendi tarafından Şemsi Efendi İlkokulu 'na kaydedilmiştir. Atatürk'ün ilkokul yılları babasının ölümü üzerine problemli bir şekilde kesilmiştir. Babası ölünce annesi ile birlikte dayısının yanına yerleşmiştir. Ancak burada çok uzun kalmamış ve tekrardan Selanik'e dönmüştür.  Selanik'e döndükten sonra kısa bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi 'nde eğitim

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Karahanlı Devleti hangi Türk boyları tarafından kurulmuştur? Karahanlılar Devleti nerede, ne zaman kuruldu? Karahanlılar hakkında kısa bilgi. Karahanlılar hakkında kısa bilgi Uygurların yıkılmasından sonra Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil Türkleri tarafından Batı Türkistan'da 840 yılında kurulmuştur.  Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han 'dır. İslamiyetin resmi din olarak kabul edilmesi Satuk Buğra Han döneminde olmuştur. İslamiyetin kabulünün ardından Satuk Buğra Han, Abdülkerim adını almıştır. Devlet en parlak ve güçlü dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra Gazneliler e karşı başarılı olunamamıştır. Kardeş kavgaları başlamış ve devlet ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılara Karahitaylar, Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son vermiştir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devleti dir. Türkçe 'yi resmi dil olarak kabul etmişler ve Türkçe'nin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.  Türk-İslam ed