28 Ocak 2018 Pazar

Hobbes'un Toplum Sözleşmesi Kuramı


Toplum sözleşmesi kuramı, temel olarak kralın iktidarını sınırlandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bunun tam aksine Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını kralın iktidarını savunmak için kullanmıştır. 

Hobbes'ın toplum sözleşmesi kuramını anlayabilmek için tasvir ettiği doğa durumunu incelemek gerekir. Hobbes için doğa durumu herkesin herkesle savaştığı bir durumdur. Doğa durumundaki insanın "bencil", "çıkarcı" ve "anti-sosyal" olduğunu belirtir. Böyle bir dönemin gerçekten yaşanıp yaşanmadığının bir önemi yoktur, çünkü Hobbes devletin olmadığı bir durumda nasıl bir hayatın olacağının varsayımını yapmıştır. 

Hobbes, doğa durumunda savaşa yol açan nedenler arasında insanlar arasındaki eşitliği gösterir. Eşitlik güvensizliğe ve ardından da savaşa yol açar. Savaşa yol açan diğer bir neden ise insanların birbirlerine zarar verme isteğidir. İnsan doğasında daha fazla kudret elde etme arzusu vardır ve daha fazlasını elde etmeden de bunu güvence altına alamayacaktır. Doğa durumunda herkesin her şey üzerinde eşit hakkı vardır. Bu sebeple özel mülkiyet yoktur. 

Herkesin herkesle savaş durumunda olduğu bu düzende hiç kimse kendini güvende hissetmez. Hobbes'a göre insanları doğa durumundan çıkartmak için onları korku içinde tutacak ve ortak bir çıkara doğru yönlendirecek üstün bir güce ihtiyaç vardır. Bunun içinde herkesin bir diğer kişiyle sözleşme yapması ve bir kişiye veya gruba yetki vermesi gerekir. Sözleşme sadece bireyler arasındadır ve egemen, sözleşmenin bir tarafı değildir. Bu sebeple egemen herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. 


26 Ocak 2018 Cuma

Platon'un Kısaca Hayatı


Asıl adı Aristokles olan Platon, 429 yılında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer olarak Atina ile Argina gösterilir. Ailesi, Atina'nın soylu ailelerindendir ve önemli bir nüfuza sahiptir. Soy ve çevre bakımından tam bir aristokrat olduğu söylenebilir. 20 yaşına kadar sporla uğraştı. Çevresi tarafından atletik yapısından dolayı geniş göğüslü anlamına gelen 'Platon' olarak adlandırılmıştır. 

Sokrates'le tanıştıktan sonra sporu bırakarak kendini düşün hayatına adadı. 37 yaşında İtalya ve Mısır'a gitti. Burada bilgi ve tecrübesini arttırdı. 387 yılında Syrakuza kralı 1. Dionysos'un kendisini çağırması üzerine Syrakuza'ya gitti. Burada filozofların yönetimini gerçekleştirebileceğini düşündüyse de hayal kırıklığına uğradı. Kralla arası bozulunca Spartalılara ait bir gemi ile ülkeden gönderildi. Yolculuk sırasında Spartalılar tarafından köle olarak satılmak üzereyken kendisini tanıyan birinin yardımıyla köle olmaktan kurtuldu. 

Genç yaşta Sokrates'in öğrencisi olan Platon'u en çok etkileyen olaylardan biri hocasının yıkıcı fikirler yaydığı gerekçesiyle ölüme mahkum edilmesi olmuştur. 388 yılında Atina'da Eski Yunan'ın ilk felsefe okullarından birini açtı. Uzun yıllar burada öğretmenlik yapan Platon, 347 yılında hayatını kaybetti.

Platon, demokratik bir yönetime karşıdır ve bilgelerin yönetimini savunur. İnsanların doğuştan eşit olmadığına inanarak köleliğin gerekli olduğunu savunmuştur. 

Önemli Eserleri

Devlet (Platon bu eserinde en iyi, ideal devleti anlatmaktadır.)
Devlet Adamı (Bilge bir filozof olması istenen yöneticinin özellikleri ve ödevleri belirtilir.)
Yasalar (Devlet adlı eserinde belirtilen ideal devlete ulaşacak bir topluluğun ayrıntılı kurallarını anlatmaktadır.)


22 Ocak 2018 Pazartesi

Kızılelma Nedir? Kızılelma Neresidir?


Kızılelma nedir? Kızılelma neresidir? İşte Kızılelma hakkında detaylar...

Kızılelma'nın Orta Asya Türkleri arasında doğduğu kabul edilir. Ergenekon'dan çıkarak eski toprakları geri alma idealini simgeler. 

Kızılelma İstanbul'dur, Roma'dır, Otranto'dur, Korfu ve Pulya'dır, Viyana'dır. Nereyi fethettiyse Türkler Kızılelma bir sonraki yere dönüşmüştür. Kızılelma idealin adıdır.

Kızılelma Allah'ın isminin duyurulacağı mekan, İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Kızılelma adap edilecek yurt, imar edilecek topraktır. 

Askerlerini savaşa götüren Kanuni Sultan Süleyman, her seferde onlara "Kızılelma'da buluşuruz." demiştir. Yeniçeriler ise her seferde "Kızılelma'ya dek varırız." diye nara atmışlardır. 

Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Osmanlı padişahları albümünde Çelebi Sultan Mehmet'ten Üçüncü Murat'a kadar sekiz padişahın yedisinin elinde birer elma resmedilmiştir. 

Kızılelma, Orta Asya Türklerini Osmanlı Türklerine bağlayan ortak tarihin ortak ülküsüdür.

Oğuz Kağan, "Daha deniz daha ırmak, gün tuğ olsun gök çadır" der Kızılelma'yı anlatırken. 

Kızılelma, dünyaya nizam verme gayretinde olan bu necip milletin asil gayesinin adıdır. 

Kızılelma; Türk'ü Türk yapan özelliklerden biri, millet idealinin bir nişanesi, var olma felsefesinin özel bir ismidir. 

Ziya Gökalp, Kızılelma ile Turancılığı bir araya getirmiş ve ona yeni bir anlam kazandırmıştır. 

Kaynakça

TRT Avaz, Kültürden Medeniyete, Kızılelma'nın Türkler İçin Önemi Nedir?


13 Ocak 2018 Cumartesi

Wilson İlkeleri Maddeleri


Wilson İlkeleri Nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı sırasında, ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918'de Kongre'de okuduğu bir bildiride barış koşullarına dair önerilerini 14 maddede özetledi. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1-) Bütün barış antlaşmaları açık olarak yapılmalı ve ülkeler arasında gizli diplomasi terk edilmelidir.

2-) Karasuları dışındaki denizlerde mutlak bir serbestlik sağlanmalıdır.

3-) Devletler arasındaki tüm ekonomik engeller kaldırılmalı. 

4-) Ülkelerin silahlarını iç güvenliklerini sağlayabilecekleri en düşük düzeye indirmeleri konusunda yeterli garantiler alınmalı ve verilmeli.

5-) Bütün sömürgecilik talepleri, ilgili halkların çıkarları ile egemenliği tartışılan devletin hakkaniyete uygun talepleri ile eşit öneme sahip olmak kaydıyla açık ve tarafsızca ele alınmalı. 

6-) Yabancı askerler Rusya'yı boşaltmalı ve bu ülkenin kendi politikalarını özgürce belirleyebilmesi için yardım sağlanmalıdır.

7-) Yabancı askerler Belçika'yı boşaltmalıdır.

8-) İşgal edilmiş bütün Fransa toprakları boşaltılarak eski haline getirilmeli ve Alsace-Lorraine bu ülkeye iade edilmelidir. 

9-) İtalyan sınırlarının yeniden belirlenmesinde İtalyan halkının kabul ettiği hat esas alınmalıdır.

10-) Avusturya-Macaristan halkına özgürce kendilerini geliştirme imkanı tanınmalıdır.

11-) Romanya, Sırbistan ve Karadağ boşaltılmalı. Balkan ülkelerine bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda güvenceler verilmeli.

12-) Osmanlı Devleti'nde Türklerin bulunduğu kısımlara tam egemenlik sağlanmalı ve burada yaşayan diğer uluslara tam bir yaşama güvenliği ve özerk gelişme imkanı sağlanmalıdır. 

13-) Bağımsız bir Polonya devleti kurulmalı.

14-) Genel bir uluslar birliği oluşturulmalı.


Türkleri İlgilendiren Madde Hangisidir?

Wilson İlkeleri'nde Türkleri özellikle ilgilendiren 12. maddedir. Bu madde Osmanlı Devleti'nin Türk kesimlerinin egemenliğinin güvence altına alınmasını öneriyordu. 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı