Kayıtlar

Şubat, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yusuf Akçura'nın Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Yusuf Akçura , 1876 yılında Moskova'nın doğunda yer alan Ulyanovsk kentinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden Akçura, a nnesi ile beraber İstanbul'a yerleşti. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Harp Okulu'na kaydoldu.  Yusuf Akçura'nın görüşlerinin oluşmasında etkilendiği kişi İsmail Gaspıralı 'dır.  İsmail Gaspıralı, Çarlık Rusya'daki Türklerin birleşmesi idealini benimsemişti ve bu fikir Yusuf Akçura'yı etkilemişti.  İlk makalesini   " Malumat " dergisinde  Şehabettin Hazret adı ile yazdı. Harp Okulu'nda öğrenimini sürdürürken Türkçülük hareketine katılması nedeniyle 45 gün hapse mahkum edildi. Erkan-ı Harbiye sınıfına ayrıldıktan birkaç ay sonra ise askerlikten ihraç edilerek Fizan'a sürgün edildi. Sürgün cezası sırasında arkadaşı Ahmet Ferit Bey ile birlikte kaçarak Fransa'ya gitti.  Paris'te öğrenimine devam eden Akçura, 1903 yılında " Osmanlı Devleti Kurumlarının Tarihi Üstüne Bir Denem

Adam Smith Kimdir?

Resim
Adam Smith, 1723 yılında orta halli bir İskoç ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren eğitim hayatında önemli başarılar elde etti. Henüz 14 yaşında olmasına karşın Glasgow Üniversitesi 'ne girdi. 1740 yılında Snell Exhibition bursunu kazandı ve Oxford'da Balliol Koleji'nde eğitimini sürdürdü. Burada pek göze çarpan bir öğrenci olmadı.  Oxford'da din adamı olması bekleniyordu, fakat o farklı bir yol seçecekti.  1746 yılında İskoçya'ya döndü. Glasgow Üniversitesi'nde mantık kürsüsünde görev aldı. 1759 yılında  Glasgow Üniversitesi'nde verdiği konferanslardan derlenen  ' Ahlaki Duygular Teorisi ' adlı kitabı yayınlandı.  Bu kitabın onun geniş çevrelerce tanınmasında önemli bir katkısı olmuştur.  Bu kitabında toplumda var olan doğal düzeni formüle etmeyi çabalamıştır. Toplumda doğal bir düzenin olduğunu ve bu doğal düzenin bir denge oluşturduğunu, insanların kendi çıkarları peşinde koşmaya bırakıldıklarında kamu yararına da hizme

Demokrasi Nedir? Demokrasi Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Demokrasi kelimesinin kökeni Eski Yunan'a dayanmaktadır. " Demos " Eski Yunan dilinde " halk " anlamına gelmektedir. Aslında Yunanlılar bu kelimeyi daha çok " fakirleri " ve " çoğunlukları " ifade etmek için kullanmışlardır. " Krasi " ise iktidar veya yönetim bilimi anlamına gelmektedir. Nihayetinde demokrasi için şu basit tanımlamayı yapabiliriz: Halk tarafından yönetim . Amerikan İç Savaşı sırasında Abraham Lincoln tarafından yapılan tanımlama ise oldukça dikkat çekicidir: " Halkın, halk tarafından, halk için yönetimi " Halkın, kendi kendisini yönettiği ve hayati kararların alınmasında katılımını ifade eden demokrasi, doğrudan ya da temsili bir şekilde uygulanmaktadır. Doğrudan demokrasi , halkın karar verme sürecine doğrudan ve aracısız olarak katılımını ifade eder. Eski Yunan'daki kitle toplantıları ve günümüzde yaygın olarak yapılan referandumlar doğrudan demokrasinin örneğidir. Temsili demokrasi , demokra

Bağımsız Devletler Topluluğu - Kuruluş Amacı, Üye Ülkeler

Resim
Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasından sonra pek çok alanda birlik kurumlarının paylaşılması üzerinde bir anlaşma yapılana kadar bunların ortak yürütülmesi gerekiyordu. Bu amaçla Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Minsk 'te imzaladıkları anlaşma ile Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuşlardır. Örgütün merkezi olarak da Minsk belirlenmiştir.  Bu anlaşma ile tüm imzacı devletlerin vatandaşlarına ayrım gözetilmeksizin eşit muamele sözü veriliyor, ayrıca taraflar birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı göstereceklerini ilan ediyorlardı.  21 Aralık 1991'de ilan edilen Alma Ata Deklarasyonu ile Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan topluluğa katıldı. Böylece Sovyetler Birliği'ne de resmi olarak son verildi. Gürcistan 1993 yılında topluluğa girdi. Fakat 2008 yılında Rusya ile yaşanan savaşın ardından topluluktan ayrıldı. 2005 yılında da Türkmenistan topluluktan ayrıldı. Ukrayna ise