Kayıtlar

Temmuz, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sabahattin Ali'nin kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri

Resim
Sabahattin Ali Sabahttin Ali kimdir? Sabahattin Ali'nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi. Sabahattin Ali'nin hayatı  Sabahattin Ali , 25 Şubat 1907'de Edirne'de dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Selahattin Ali'nin görevi nedeniyle öğrenimini farklı okullarda sürdürdü. İlkokulun ardından Balıkesir Öğretmen Okulu ve İstanbul Öğretmen Okulu'nda okudu. Bir süre Almanya'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye döndü. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. 1932 yılında okuduğu bir şiirden dolayı cezaevine girdi, fakat af çıkması üzerine serbest kaldı. 1935 yılında Aliye Hanım ile evlendi. Musiki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretmenlik yaptı. İlk şiirleri Çağlayan adlı bir dergide yayımlandı. Daha sonra  Yedi Meşale , Varlık ve Resimli Ay gibi dergilerde de yazıları yayımlandı.  1945 yılında Yeni Dünya ve La Turquie gazetelerinde yazmaya başladı. Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin 'le birlikte çeşitli dergile

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi'nin Hayatı

Resim
Osman Gazi , 9 Mayıs 1258'de doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Hayme Ana'dır. Kendisine " Kara Osman " ve " Fahreddin " de denilmiştir. 37 yıl saltanat sürdü. Orhan, Pazarlı, Çoban, Hamid, Alaaddin, Melik ve Savcı adlarında 7 oğlu, Fatma adında da bir kızı vardı. Yerine oğlu Orhan Gazi geçmişti. Doğu'dan gelen Moğollar Anadolu'yu nüfuzları altına almışlardı. Anadolu Moğol egemenliğine girmiş sayılırdı. Selçuk İmparatorluğu son günlerini yaşıyor ve çöküyordu. Sultan Alaeddin Anadolu Türklerini kurtaracak tek güçlü kişinin Osman Bey olduğunu anladı. O'na "Beylik" verdi ve bir ferman gönderdi. Bundan sonra Anadolu Türkleri Moğollara isyan ettiler. Moğollar da Selçuklu Sultanı Alaeddin'i esir edip İran'a götürdüler. BİR İMPARATORLUK DOĞUYOR... Anadolu Türkleri başsız kalmıştı. Her yerde bir beylik vardı, ama bir baş yoktu. Beyler bir araya geldiler ve Osman Gazi'yi kendilerine baş seçtiler. Ve şöyle dediler ona:

Oğuz Atay Kimdir? Hayatı ve Edebi Kişiliği

Resim
Oğuz Atay , 12 Ekim 1934 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Babası bir dönem milletvekilliği yapmış olan Cemil Atay, annesi ise ilkokul öğretmeni Muazzez Atay'dır. Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 'nde yaptı.  Mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1975 yılında ise doçent oldu. İlk romanı " Tutunamayanlar ", büyük ses getirdi ve TRT Roman Ödülü 'nü kazandı. Daha sonra " Tehlikeli Oyunlar " isimli kitabını yayınladı. 1975 yılında, hikayelerinin yer aldığı " Korkuyu Beklerken " kitabını ve Prof. Dr. Mustafa İnan'ı anlatan " Bir Bilim Adamının Romanı " kitabını yayınladı. Oğuz Atay, 13 Aralık 1977'de hayatını kaybetti. Enis Batur, Oğuz Atay'ı anlatıyor:  Oğuz Atay'ın çıkışı bile şaşırtıcı olmuştu: İlk romanı " Tutunamayanlar " nice serüvenden sonra gün ışığına çıktığında, gerektiğinde iğneli bir dille dört dörtlük değerlen

Hürrem Sultan Kimdir? Hürrem Sultan'ın Hayatı

Resim
Hürrem Sultan , Avrupalıların " Muhteşem " dedikleri Kanuni Sultan Süleyman 'ın başkadını. O da Kanuni gibi gerçekten "Muhteşem" sıfatına layık biri. Adı, Batılı kaynaklarda Roxelane, Rosa, Ruziac şeklinde geçen Hürrem Sultan, bu adı Kanuni'nin sarayına girdikten sonra aldı. Slav kökenli olduğu kesin. Ünlü tarihçi Hammer'e göreyse Galiçyalı bir papazın kızı. Saraya cariye olarak girdikten sonra padişaha takdim edildi ve ondan bir erkek çocuk dünyaya getirmesi üzerine, Kanuni ile nikahlandı. Bu durum, Şehzade Mustafa 'nın annesi Mahidevran Sultan 'ı sinirlendirdi ve Hürrem ile arasında müthiş bir çekişme ve rekabet başladı. Ancak, Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan , iki gelini arasına girerek bu çekişmenin büyümesini önledi. Önledi ama, son derece hırslı ve güzel bir kadın olan Hürrem Sultan, bu arada Kanuni'nin gözdesi olmuş, başkadınlığa yükselmişti.  Hafsa Sultan'ın ölümünden sonra Hürrem Sultan'ın ihtirasını tıkayan son

Cemal Süreya Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Cemal Süreya Gerçek adı  'Cemalettin Seber'  olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da dünyaya geldi.  Babası Hüseyin Seber, annesi ise Gülbeyaz Seber'dir. Eğitim hayatına İstanbul'da bulunan 37. Beyoğlu İlkokulu'nda başladı. Lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi 'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde tamamladı.  Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar boyunca sürdüreceği memuriyet hayatı başladı. Emekliliğine kadarki süreçte Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orta Doğu İktisat Bankası ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. Annesini küçük yaşta kaybeden Cemal Süreya, edebiyata yönelişi ile ilgili şunları söyler: " Belki beni edebiyata götüren bir sürü neden vardır. Ama bir keskin neden ararsam bunu annemde bulduğumu söyleyebilirim ."  Dostoyevski'nin yazarlık kariyerinde önemli bir etkisi oldu: " Benim edebiyatla ilgili olarak ikinci bir doğum tarihim var: 1943. Dostoveyski'yi ok

Musul Sorunu - Musul'u Nasıl ve Neden Kaybettik?

Musul Sorunu nedir? Musul nasıl kaybedildi? Musul'u hangi antlaşma ile kaybettik? Musul'u kaybetmemizin nedeni nedir? Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Mehtap TV'de yayınlanan 'Tarih Aynası' programında Musul Sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Armağan'ın açıklamaları:  1923 yılının Ocak-Şubat ayları Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde (TBMM) oldukça hararetli tartışmalara sahne olmuştur. Bu tartışmalarda, Lozan'dan dönmüş bulunan İsmet Paşa 'nın getirdiği haberler çok etkili oldu. Buna göre özellikle iki konuda Lozan'daki müzakerelerde tıkanıklık yaşanmıştı. Bunlardan birisi kapitülasyonlar , diğeri ise Musul meselesi dir.  MUSUL MİSAK-I MİLLİ'YE DAHİL Mİ? Misak-ı Milli aslında bir konsepttir. Bu konsept esasını 7. maddede bulur. Bu 7. madde şöyle der: Hattı mütarekenin dahil ve haricinde bulunan Osmanlı-İslam ekseriyetinin haklarını ve topraklarını korumak... Yani Mondros Mütarekesi'nin dahilinde ve haricinde kalan

Yavuz Sultan Selim Küpe Takar mıydı?

Resim
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı? Yavuz Sultan Selim'e atfedilen küpeli resim gerçek mi? Konu hakkında Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu şu yorumu yapmakta:  Yavuz Sultan Selim'i küpeli gösteren resim, Yavuz Sultan Selim'in resmi değildir. Hatta bazı tarihçilere göre Şah İsmail'in resmidir. Çünkü Yavuz Sultan Selim süslü giyinmeyi sevmezdi. Hatta süslü giyinenlere çıkışırdı. Ayrıca Osmanlı geleneklerinde taç yoktur, sarık vardır . Sarığın üzerine de taç zaten olmaz. Batılılar, kafalarındaki bir şark sultanını resmetmişlerdir.   Bir seferinde bayram sabahı el öpmeye gelen Şehzade Süleyman'a, " Evladım bu ne süslü giyinme, annene giyecek bir şey bırakmamışsın " diye yarı şaka takılan bir adam böyle taçlı, küpeli resim yaptırmaz. Bazı tarihçiler ise küpe takıyor diyorlar. Oradan da iki rivayet geliyor. Birincisi, şehzadeliğinde bir tüccar kıyafetiyle Safevi Devleti'nin başkentine gidiyor ve orada Şah İsmail'le satranç oynuyor. Satrançta Şah

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa'nın Kısaca Hayatı

Resim
Enver Paşa Enver Paşa , 1881 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası devlet memuru Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Ayşe Hanım'dır. Eğitim hayatına Sıbyan Mektebi 'nde başladı. 1894 yılında Manastır Askeri Rüştiyesi 'nden, 1899 yılında Harp Okulu 'ndan ve 1902 yılında ise Harp Okulu 'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Buradaki görevi boyunca ayaklanma çıkaran çetecilerle mücadele etti. Bu sırada Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 'ne (ismi daha sonra değişerek İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak) katıldı. Yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet 'in ilan edilmesinde büyük rol oynadı. Bu sebeple " Hürriyet Kahramanı " olarak nitelendirilmeye başlandı.  Bir süre Berlin'de askeri ataşe olarak görev yapan Enver Paşa, 31 Mart Ayaklanması başlayınca Hareket Ordusu 'na katıldı. İtalyanların Trablusgarp 'ı işgal etmesi üzerine derhal bölgeye gitti. İ

Atatürk ve Mussolini

Atatürk 'ün Mussolini İtalyasına karşı izlediği siyaset daima kuşkulu olmuştur. Mussolini 'nin emperyalist politikası, emperyalizme karşı ilk ve en güçlü savaşı vermiş olan Atatürk'ün görüşlerine uymuyordu. Ona göre Mussolini iyi bir hükümet adamı, fakat kötü bir devlet adamıydı. İkinci Cihan Savaşı 'nın sonu Atatürk'ün ne kadar doğru düşündüğünü ortaya koydu. İşte İtalya'nın emperyalist devresine ait İsmail Hakkı Tekçe 'den bir hatıra: Sık sık İtalyan gemilerinin asker ve mühimmat yüklü olarak denize açıldığı haberi gelirdi. Bu gemilerin nereye gittikleri, nereye hangi saatte vardıkları hakkında bilgi almadan Atatürk yatağına girmezdi. Çok kere sabahın ilk saatlerine kadar sofra başında gelecek haberi beklerdi. Memleketin mukadderatının nöbetçisiydi. Bir gün Mussolini'nin bir balkondan İtalyan gençliğine hitaben yaptığı konuşmanın tercümesini getirdiler. Mussolini İtalyan gençliğine denizaşırı imparatorluk vaadinde bulunuyordu. Atatürk hemen Hariciye

Benito Mussolini Kimdir? Biyografisi, Ölümü

Faşizmin en önemli uygulayıcılarından biri olan Mussolini , 1883 yılında İtalya'nın Forli şehrinde doğdu. Öğrenim hayatını, aldığı uzaklaştırma cezaları nedeniyle farklı okullarda sürdürdü. Yükseköğrenimini Lozan Üniversitesi 'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Askerlik yapmamak için İsviçre'ye gitti. Bir süre sonra tekrar İtalya'ya döndü ve İtalyan Sosyalist Partisi 'ne girdi. Aynı zamanda partinin çıkardığı L'Avanti gazetesinde yazarlık yaptı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na İtalya'nın girmemesi gerektiğini düşündüğü için görüş ayrılığı yaşadı ve gazeteden uzaklaştırıldı.  ll Popolo d'Italia isminde bir gazete çıkarmaya başladı. 1919 yılında Faşist Mücadele Birlikleri 'ni, 9 Kasım 1921 tarihinde ise Ulusal Faşist Parti 'yi kurdu. 1922'de Kral lll. Vittorio tarafından başbakan olarak atandı. Başbakanlık koltuğuna oturan Mussolini, ülkede büyük bir baskı ve sansür furyası başlattı. Kitaplar ve gazeteler

Turgut Özal Kimdir? Turgut Özal'ın Kısaca Hayatı

Turgut Özal , 13 Ekim 1927 tarihinde Malatya'da doğdu. Babası Mehmet Sıddık Özal, annesi ise Hafize Özal'dır. Babası memur olduğu için öğrenimini farklı okullarda tamamladı. Öğrenim hayatına Bilecik'te bir ilkokulda başlayan Özal, daha sonra Mardin, Konya ve Kayseri'de öğrenimini sürdürdü. Yükseköğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 'nde tamamladı. Özal, mezun olduktan sonra Ankara'daki Elektrik İşleri Etüt İdaresi 'nde çalışmaya başladı. 1952 yılında Ayhan İnal'la ilk evliliğini yaptı. Kısa bir süre sonra boşandı ve  Semra Hanım'la evlendi. Bu evlilikten üç çocuğu oldu.  Ekonomi üzerine eğitim almak için Amerika'ya giden Özal, Türkiye'ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde çalışmaya devam etti. 1959 yılında Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay olarak askerliğini yaptı.  Askerden döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilatı 'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bir süre sonra d

Şamil Tayyar Kimdir? Biyografisi, Hayatı

Şamil Tayyar , 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır. İsmi, Çeçen lider Şeyh Şamil'den gelmektedir. Fakat nüfus memuru 'Şıh Şamil Tayyar' olarak kaydetti.  Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı.   İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 'nde yaptı. 1985 yılında Milliyet gazetesine girdi. Polis adliye muhabiri olarak çalışmaya başlayan Tayyar, burada 9 yıl görev yaptı.  Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine geçti. 18 Nisan 1999 milletvekili seçimlerinde Demokratik Sol Parti 'den milletvekili aday adayı oldu. Fakat daha sonra adaylıktan geri çekildi.  Sabah gazetesinin ardından sırasıyla TGRT , Yeni Şafak , STAR TV ve Tercüman 'da çalıştı.  12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi 'nden (AK Parti) Gaziantep m

Aliya İzzetbegoviç Kimdir? Biyografisi, Hayatı

Resim
Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç , 1925 yılında doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.  Düşünce adamı kimliği ile de tanındığından halk arasında " Bilge Kral " lakabıyla anılmıştır.  Yugoslavya Tito yönetimindeyken, Boşnak Müslümanları organize etti ve bu yüzden hapiste kaldı.  Bosna Hersek cumhurbaşkanlığını 1990 ve 2000 yılları arasında sürdürdü. Bosna Savaşı 'nda halkına liderlik yaparak barışın sağlanması için büyük çaba sarf etti .  ' Doğu ve Batı Arasında İslam ' kitabında İzzetbegoviç, Batı felsefesini ve Doğu irfanını mukayeseli olarak analiz etmiştir.   Bir siyasetçi ve devlet adamı olarak tanınan İzzetbegoviç, esasında bir düşünür olarak hayatını yönlendirmiştir.  Yugoslavya Müslümanlarının birliği için kaleme aldığı ' İslam Manifestosu ' büyük yankı uyandırmıştır.  Aliya İzzetbegoviç, 2003 yılında vefat etti.  Yazar Ali Bulaç, Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç hakkında şunları söylemekte:  Aliya İzzetbegoviç'in en önemli özelliklerini saym

Yavuz Sultan Selim Kürtlere Beddua Etti mi?

Yavuz Sultan Selim'e atfedilen şiir gerçekten ona mı ait? Yavuz Sultan Selim Kürtler beddua etti mi?  Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Habertürk'teki 'Öteki Gündem' programında Yavuz Sultan Selim'in Kürtlere beddua ettiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: EVLİYA ÇELEBİ'DE GEÇEN HER ŞEY DOĞRU DEĞİLDİR Birincisi; bir şey Evliya Çelebi 'de geçiyorsa bu mutlaka doğru demek değildir. Burada Evliya Çelebi'ye bir kötüleme yok. Klasik tarihçilik geleneğinde tarihçiler, bulabildikleri bütün malzemeyi doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan toplarlar. Klasik tarihçinin maksadı halk arasında gezen, kitap kenarlarına yazılan her şeyi toplamaktır. Bir nevi malzeme toplamaktır.  Mesela Klasik Osmanlı tarihçileri ne duydularsa yazmışlardır. Evliya Çelebi de her gittiği yerde duyduklarını bu bilgi kaybolmasın diye toplamıştır. O yüzden damdan dama atlarken donan kediler, fil doğuran kızlar, Avusturyalı askerleri görünce beni vatanımdan ayırdılar diye kahrından ö

Kanuni Sultan Süleyman Nasıl Öldü?

Resim
Kanuni Sultan Süleyman nasıl öldü? Kanuni Sultan Süleyman ne zaman öldü? Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü bir süre boyunca neden gizli tutuldu?  Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi sırasında, 7 Eylül 1566 'da vefat etti. Bu sırada 73 yaşındaydı.  Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından bir gün sonra da Zigetvar Kalesi düştü.  Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü bir süre gizlendi. Sadece yakınlarının haberi vardı.  Çünkü, Osmanlı ordusunun morali bozulabilir ve düşman orduları da bu durumdan faydalanabilirdi.  Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının ardından yerine oğlu İkinci Selim geçti.  "KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN NAAŞI, MUZAFFER ORDUNUN GEÇİDİNİ SELAMLADI" Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü ile ilgili, Kanaltürk'te yayınalanan 'Bunu Konuşalım' programında önemli bilgiler verdi. İşte İlber Ortaylı'nın açıklamaları: "Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi Zigetvar Seferi'dir. Hasta gitmişti

Necip Fazıl Kısakürek Kimdir? Biyografisi, Sanat Anlayışı

Resim
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mediha Hanım'dır.  Necip Fazıl sırasıyla Mahalle Mektebi, Fransız Frerler Okulu, Amerikan Koleji, Emin Efendi Mahalle Mektebi, İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi, Rehber-i İttihat Okulu, Heybeliada Numune Mektebi ve Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'de öğrenim gördü. 1921 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü 'ne girdi. İlk şiiri, ' Yeni Mecmua ' adlı dergide yayınlandı. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursunu kazanarak Paris'teki Sorbonne Ünivertesi 'ne kaydoldu. Paris'te bunalımlı bir hayat yaşayan Necip Fazıl, bursunun kesilmesi üzerine geri döndü.  Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli bankalarda görev yaptı.  1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanıştı ve bu tanışma onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Hayata başka türlü bakmaya başladı. 1943 yılında ' Büyük Doğu ' dergisini çıkarmaya başladı. Ar

Sevr Antlaşması İmzalandı mı?

Resim
Sevr Antlaşması imzalandı mı? Sevr Antlaşması'nın altında Sultan Vahdettin'in imzası var mıydı? Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Mehtap TV'de yayınlanan 'Tarih Aynası' programında bu soruların cevabını veriyor. İşte Armağan'ın açıklamaları: Vahdettin bunu imzalamadı. Aslında Sevr'i kimse imzalamadı . Hiçbir devlet, başta onun imzalanması için gayret gösteren İngiltere dahi kendi parlamentosunda Sevr'i onaylamadı. İtilaf devletleri, nedense Sevr'i biz imzaladıktan sonra bu konuda yeni bir adım atmadılar. Çünkü, hangi parlamenterin önüne götürdülerse, ' Bu proje işlemez. Türklerin bu kadar çoğunlukta olduğu topraklarda şurası Ermenilerin, şurası Fransızların, şurası İtalyanların diye böldüğünüz zaman bundan bir sonuç elde edemezsiniz " cevabını almışlardır.  İngiliz Parlamentosu'nda Ramsay MacDonald isimli bir parlamenter elinde Sevr'i sallayarak, " Bu insanlık kibrinin anıtı ve aptallığın daniskasıdır " demiştir.  Se

ASALA Nasıl Çökertildi? ASALA Operasyonları

Resim
Bir dönem Türk diplomatlarını hedef alan ASALA nasıl bitirildi? ASALA'ya karşı hangi operasyonlar düzenlendi? TVNET ekranlarında yayınlanan ve Cem Küçük'ün sunduğu 'Komplo Teorisi' programında ASALA'nın çökertilmesi ile ilgili bilgilendirici bir VTR yayınlandı. İşte o VTR'de anlatılanlar: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ASALA'nın terör faaliyetlerine karşı büyük gizlilik içinde çalışmalara başladı. Kanlı Esenboğa Katliamı'nda sağ ele geçirilen  Levon Ekmekçiyan , Mamak'ta Devlet Başkanı Kenan Evren'in damadı, Köşk'ün Güvenlik Danışmanı istihbaratçı Erkan Gürvit tarafından sorgulandı. Ekmekçiyan, hayatı karşılığı bazı isimler ve adresler vermeye ikna edildi.  Tam o dönemde bir istihbaratçı Ankara'ya geldi. Teşkilatta kontrespiyonaj dairesinden emekli olmuş Hiram Abas , ASALA'nın temizlenmesi için yurtdışında mukabil eylemler düzenlenmesinden yanaydı. Operasyona gönüllü oldu. Operasyonu Köşk finanse edecek, ancak Hiram Aba

Mehmet Eymür Kimdir? Mehmet Eymür Biyografisi

Milli İstihbarat Teşkilatı 'nın (MİT) bir dönem en önemli isimlerinden olan Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mazhar Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyordu.  Mehmet Eymür'ün MİT'e girişi 1966 yılında gerçekleşti ve takip memuru olarak göreve başladı.  CIA adına çalıştığı tespit edilen Sabahattin Savaşman'ın yakalanmasında görev yaptı. 12 Mart 1971 Muhtırası 'ndan sonra Ziverbey Köşkü sorgulamalarına katıldı. Kızıldere Operasyonu 'nda yer aldı. 1980 yılında Bulgaristan'a giden Eymür, iki yıl sonra tekrar yurda döndü.  Türk diplomatlarını hedef alan ASALA 'ya karşı yürütülen operasyonlarda önemli rol oynadı. 1984 yılında aralarında Behçet Cantürk, Dündar Kılıç gibi isimlerin bulunduğu  " Babalar Operasyonu "nu başlattı.  1987 yılında kamuoyunda " 1. MİT Raporu " olarak bilinen raporu yazdı. Rapor, 2000'e Doğru dergisinde yayınlanmış ve oldukça ses getirmişti. Bu raporun basına

Lozan'da Gizli Anlaşma Yapıldı mı?

Taha Akyol, Lozan Antlaşması ile ilgili Habertürk'te yayınlanan 'Balçiçek Pamir'le Söz Sende' programında önemli bilgiler verdi. İşte Akyol'un açıklamaları: Lozan zafer mi, hezimet mi tartışmasının bizi çok kısırlaştırdığı kanaatindeyim. Birtakım insanların İsmet Paşa ve Atatürk'e karşıt oldukları için Lozan'ı da mahkum etme eyleminden çok rahatsız oluyorum. Bunlarla konuştuğum zaman bilmeden konuştuklarını görüyorum. Lozan'da zorluklar neydi, kuvvet dengesi neydi görmüyorlar. Lozan'da gizli anlaşma yapılmış ve İngiltere'ye söz verdiğimiz için hilafeti kaldırmışız diyorlar. Böyle bir uydurma aklın alabileceği bir şey değil. Bunu uydurabilmek için Lozan'da İsmet Paşa ile Lord Curzon 'un nasıl kavga ettiklerini, görüşmelerin Şubat başında niye çıkmaza girdiğini, yeniden nasıl savaşla burun buruna geldiklerini görmemek lazım. Hilafetin kaldırılması Kazım Karabekir 'e göre erken olmuştur. Ben de bu kanaatteyim. Bu başka bir olay

Kardeş Katli Meselesi [İlber Ortaylı]

Resim
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katli ile ilgili 'Habertürk'te önemli açıklamalar yaptı.  Ortaylı, kardeş katlinin nizam-ı alem için yapıldığını belirtti. İşte Ortaylı'nın açıklamaları: KARDEŞ KATLİ CEVAZ VERİLMİŞTİR " Kardeş katli cevaz verilmiştir. Sebebi, bir kardeşin isyana teşebbüs etmesidir. Kardeşin böyle bir tertibi olmayıp onun adına belirli bir grubun bir teşebbüste bulunması çok şeyi değiştirmiyor." " Şehzade Mustafa 'nın maalesef bulunduğu sancakta etrafının da tertibiyle bir isyan havasına girdiği açık ve orduda da taraftarları var. Böyle bir şeye 16. asırda tahammül edilemez. Orada padişahın evladını katlettirmesi, herhangi bir adamın evladını katlettirmesine benzemiyor.  Bizim insanlarımız maalesef bu soyutlamayı yapamıyor ." "Son filmde bile görüyoruz bunu. Bunu yapamayacak insanlar senaryo yazıyorlar. Bu, sırf Türklerin hanedanında yapılmış bir şey değil. Çok yakın zamanlara kadar bütün mona

Osmanlı Devleti'nde Kardeş Katli

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli ne zaman başladı? Kardeş katli caiz midir? Kardeş katli kanunu nedir ve ne zaman çıkarılmıştır? Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katli ile ilgili 'Habertürk' ekranlarında önemli bilgiler verdi. İşte Akagündüz'ün açıklamaları: KARDEŞ KATLİ KANUNU: KANUNNAME-İ ALİ OSMAN Bu konunun temelini,  Fatih Sultan Mehmet 'in hazırlattığı ve asırlarca Osmanlı Devleti'nde yürürlükte kalan ' Kanunname-i Ali Osman ' adında bir kanun teşkil ediyor. Bu kanunun 37. maddesi şudur: Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser olursa nizam-alem için kardeşlerimi dahi katletmeyi, Ekser ulema tecviz etmiştir. Evlatlarım bununla amil olalar.  Osmanlı tarihi boyunca 70'i bulan idam meydana gelmiştir. Öyle zannedildiği gibi 623 sene boyunca yüzlerce insan katledilmiş değildi. Diğer bir önemli nokta, tamamında yargısal süreç işlemiştir. Yani mahkemelere girilmiş, mahkeme kararı vermiş ve şeyhülislam da tasdik et

İlk Denizaltıyı Osmanlı Devleti Yaptı

Dünyadaki ilk denizaltı , 1719 yılında Osmanlı Devleti'nde yapıldı. Mimar İbrahim Efendi tarafından yapılan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bu denizaltının ismi ' Tahtelbahir 'di. İlk defa bir sünnet şöleni sırasında halka sergilendi. TRT Haber'de yayınlanan ' Bunu Biz Yaptık ' programında ilk Osmanlı deniz altısı hakkında şu bilgiler verilmekte: Ağız kısımlarından birleştirilmiş kayıklardan oluşan denizaltı, su geçirmemesi için katranla kaplanmıştı. Batıp tekrar su yüzüne  çıkmasını sağlayan sistem ise halatlarla tekneye bağlanan ağırlıkların bırakılıp tekrar toplanmasıyla sağlanıyordu.  Teknenin dış tarafındaysa yelpazeye benzer uçlar, su altında içeridekilerin nefes almasını sağlamak amacıyla bir havalandırma sistemi oluşturuyor. Mimar İbrahim Efendi , bu sistemin gövde üzerinde çirkin gözükmesini önlemek için dışarıdaki uçların gövdeye konan kuş görünümü almasını sağlamıştı.  Seyyid Vehbi'nin Sürname-i Hümayun 'da anlattığı bu mucize buluş

İlk Türk Devleti Asya Hun Devleti / Büyük Hun Devleti

Tarihte bilinen ilk Türk devleti  Asya Hun Devleti 'dir. Asya Hun İmparatorluğu ve Büyük Hun İmparatorluğu da denir.  Asya Hun Devleti'nin özellikleri şunlardır: M.Ö. 220'de Teoman tarafından kurulmuştur. Orhun - Selenga ırmakları çevresinde kurulmuştur. Devlet merkezi Ötüken 'dir. Çin üzerine yapılan akınlar neticesinde Çin Seddi 'nin yapılmasına neden olmuşlardır. En güçlü dönemini Mete Han zamanında yaşamışlardır. Orta Asya'da bulunan bütün Türk boyları, Asya Hun Devleti'nin egemenliği altında toplanmıştır. ' Onlu Sistem ' adı verilen ve daha sonra tüm dünya ordularına örnek olacak düzenli ordu sistemine geçilmiştir. Mete Han döneminde Çinliler mağlup edilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Fakat Mete Han, Türklerin Çin'e yerleşmesini istememiştir. Bunun en önemli nedeni, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içerisinde milli kimliklerini kaybedebilecekleri düşüncesiydi. Mete Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kiok geçmiş ve devlet gi

İlk Çağ Uygarlıkları nelerdir? Kısa bilgi

Resim
1-) ANADOLU UYGARLIKLARI Hititler : Hattuşaş (Boğazköy) merkezli kurulmuştur.  Frigyalılar: Ankara ve çevresinde kurulmuştur. Merkezleri Gordion'dur. Lidyalılar: Gediz ve Küçük Menderes arasında arasında yaşamışlardır. Merkezleri bugünkü Manisa Salihli yakınlarındaki Sardes'tir. İyonyalılar: İzmir ile Büyük Menderes'in arasında kalan bölgeye yerleşmişlerdir. Şehir devletleri halinde yaşamıştır. Urartular : Tuşpa (Van) merkezli Doğu Anadolu'da kurulmuştur. 2-) MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Sümerler: Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Tarihte yazıyı ilk kullanan uygarlıktır. Akadlar: Tarihte bilinen ilk merkezi devlet ve ilk imparatorluktur. Yine ilk düzenli orduyu kuran uygarlıktır. Babiller: Babil'de kurulmuştur. En önemli hükümdarı Hammurabi'dir. Asurlular: Güneydoğu Anadolu'da kurulmuş ve sınırları zamanla Mısır'a kadar genişlemiştir. Anadolu'nun yazı ile tanışmasında rol oynamışlardır. Elamlılar 3-) MISIR UYGARLIĞI: Kuze

Ali Babacan Kimdir?

Resim
Ali Babacan Ali Babacan , 4 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Hilmi Babacan, annesi ise Güner Babacan'dır. Öğrenim hayatına Ankara Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda başladı. Daha sonra TED Ankara Koleji'ne girdi ve buradan birincilikle mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü 'nde yaptı. Babacan, 1989 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştu. ABD'de bulunan Northwestern Üniversitesi Kellog School of Management 'de İşletme Dalında yüksek lisans yaptı. Mezun olduktan sonra iki yıl ABD'de özel bir şirkette çalıştı.  1994 yılında Türkiye'ye gelerek Ankara'da ticaretle uğraştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi 'nin (AK Parti) kuruluşunda yer aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Ankara milletvekili seçildi ve kurulan 58. Hükümette Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldu. 14 Mart 2003'te kurulan 59. Hükümette de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yür

Cüneyt Özdemir Kimdir? Cüneyt Özdemir Biyografi

Resim
Cüneyt Özdemir , 8 Şubat 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Astsubay olan Özdemir, ilkokulu ve ortaokulu Yükseliş Koleji'nde okudu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 'nde tamamladı. Gazeteciliğe, üniversite eğitimini sürdürürken başladı. Çeşitli ajanslarda kameraman asistanlığı ve fixer'lık yaptı. 1992 yılında ise ' 32. Gün ' adlı programda muhabir asistanı olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında British Council bursu ile Londra'da 6 aylık multimedya eğitimi aldı. Londra'dan döndükten sonra '32. Gün'ün önce genel yayın yönetmen yardımcısı, ardından da genel yayın yönetmeni oldu. Kısa bir süre ATV 'de çalışan Özdemir, burada ATV Ana Haberleri'nden sonra yayınlanan ' Cüneyt'in Büyüteci ' programını hazırladı. ' Siyaset Meydanı ' programının genel yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra tekrardan '32. Gün'e döndü.   199