Kayıtlar

Kasım, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yararlı cemiyetler nelerdir? Kısaca amaçları ve özellikleri

Resim
Yararlı cemiyetler nelerdir? Yararlı cemiyetler ve amaçları nelerdir? Yararlı cemiyetler özellikleri nelerdir? Yararlı cemiyetler nerede kurulmuştur? İşte yararlı cemiyetler hakkında kısaca bilgi. Yararlı cemiyetler Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti  2 Aralık 1918 tarihinde Edirne'de kurulmuştur. Cemiyetin amacı, Doğu Trakya'nın Rumlar tarafından işgalini önlemektir. Ayrıca Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Cemiyet, Osmanlı Devleti'nin yıkılması halinde yeni bir Türk devleti kurmayı da amaçlamıştır. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Cemiyet ilk önce İstanbul'da kurulmuş, daha sonra ise merkezini Erzurum'a taşımıştır. Cemiyetin amacı, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemekti. Bu cemiyette Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi Milli Mücadele liderleri de yer almıştır.  İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti İzmir'in yakın bir zamanda Yunanlılara verileceği haber

Hobbes'un Toplum Sözleşmesi Kuramı

Resim
Hobbes Toplum sözleşmesi nedir? Hobbes, toplum sözleşmesi kuramını nasıl değerlendirmiştir? Hobbes'ın toplum sözleşmesi kuramı hakkındaki düşüncelerini kısaca derledik.  Toplum sözleşmesi kuramı , temel olarak kralın iktidarını sınırlandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bunun tam aksine Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını kralın iktidarını savunmak için kullanmıştır.  Hobbes'ın toplum sözleşmesi kuramını anlayabilmek için tasvir ettiği doğa durumu nu incelemek gerekir. Hobbes için doğa durumu herkesin herkesle savaştığı bir durumdur. Doğa durumundaki insanın "bencil", "çıkarcı" ve "anti-sosyal" olduğunu belirtir.  Böyle bir dönemin gerçekten yaşanıp yaşanmadığının bir önemi yoktur, çünkü Hobbes devletin olmadığı bir durumda nasıl bir hayatın olacağının varsayımını yapmıştır.  Hobbes, doğa durumunda savaşa yol açan nedenler arasında insanlar arasındaki eşitliği gösterir. Eşitlik güvensizliğe ve ardından da savaşa yol açar. Savaşa yol açan

Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmeleri maddeler halinde (Kısaca)

Resim
Fatih Sultan Mehmet  Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmeleri nelerdir? Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmeleri maddeler halinde kısaca derledik. Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmeleri  Fatih Sultan Mehmet, 144-1446 ve 1451-1481 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni yönetmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan gelişmeler şöyle: 1453 yılında İstanbul fethedildi . Böylece, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi sona erdi ve Yükseliş Dönemi başladı.  Sırbistan , Eflak , Bosna-Hersek , Boğdan ve Arnavutluk fethedildi.  1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Kırım fethedildi ve bunun sonucunda Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Venediklilerden Taşoz , Gökçeada , Semadirek , İşkodra , Limni ve Midilli adaları alındı.  Kanunname-i Al-i Osman yayımlandı. Bu kanunname ile kardeş katli yasalaşmış, ayrıca ilk kez müsadere uygulanmıştır.  Dönemin ünlü bilginlerinden Ali

Halide Edib Adıvar edebi kişiliği ve eserleri

Resim
Halide Edib Adıvar Halide Edib Adıvar'ın edebi kişiliği İyi bir eğitim almış olan Halide Edib Adıvar, Rıza Tevfik etkisiyle edebiyata olan ilgisini arttırır. Öğretmenlik yaptığı sırada Tanin Gazetesi ’nde yazılar yazmaktadır. 1910 – 1912 yılları arasında Ziya Gökalp ve Türkçülerin yanında yer alır. Türk Yurdu dergisinde yazıları yayımlanır. Balkan Savaşı yıllarında Türk insanını yakından tanıma fırsatı bulan yazar, bu dönemde edindiği bilgilerini eserlerine yansıtır.  Türk halkı üzerinde etkili olan isim, İzmir’in işgali esnasında halkı harekete geçiren edebiyatçılar arasındadır. 1919 yılında Vakit Gazetesi’nde yazılar yazar ve Büyük Mecmua’nın baş yazarı olur. Maupassant ve Daudet’in etkisi altında kalan yazar, Türk edebiyatından ise Abdülhak Hamid’i örnek alır. Türk edebiyatında ve batı edebiyatında okuduklarını kendi mizacında geliştirerek eserler kaleme alır. Türk edebiyatında fikirleri açısından oldukça önemli olan yazar, daha çok roman ve hikâyeciliği ile tanınmıştır. Mill

Edison'un Hayatı Kısaca

Resim
Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison , 1847 yılında ABD'nin Ohio eyaletinin Milan şehrinde dünyaya geldi. Yalnızca 3 ay örgün bir eğitim aldı. Öğretmen olan annesinden aldığı derslerle evde eğitimini sürdürdü.  Edison , henüz 12 yaşındayken çalışma hayatına atıldı. Demir yolu hattında gazete satıyordu. Bir süre sonra kendi gazetesini de çıkarmıştı. Öte yandan bilimsel kitaplar okumayı da hiç bırakmıyordu. Bir telgraf memurunun çocuğunu tren altında ezilmekten kurtarınca, telgraf memuru ona telgrafçılık dersleri vermeye başladı. Yaklaşık 5 yıl boyunca telgrafçı olarak çalıştı. Bu sırada bir yandan da evinin tavan arasında kurduğu küçük laboratuvarında araştırmalar yapmaktaydı.  1968'da Western Union adlı şirkette çalışmaya başladı. Bu dönemde meclisteki oymalar için elektronik oy cihazı icat etti. 1869 yılında New York'a taşındı ve tamamen icatları üzerinde çalışmaya başladı. Buradaki ilk çalışması bir stok takip sistemi oldu. 1877 yılında ise dünyada tanınmasını

Yalta Konferansı Nedir? Kısaca Maddeleri ve Sonuçları

Resim
Churchill, Roosevelt ve Stalin Yalta Konferansı nedir? Yalta Konferansı maddeleri ve önemi nedir? Yalta Konferansı ne zaman yapıldı, sonuçları neler oldu? Bu yazımızda Yalta Konferansı'nın maddeleri, önemi ve sonuçlarına değindik.  Yalta Konferansı nedir?  Yalta Konferansı , İkinci Dünya Savaş'ı devam ederken Müttefikler arasında yapılan son diplomatik konferans tır. 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanan Yalta Konferansı'na ABD'den  Roosevelt , İngiltere'den  Churchill ve   Sovyetler Birliği'nden  Stalin katılmıştır. Konferansın amacı savaş sonrası oluşacak siyasi düzeni şekillendirmekti.  Konferans toplandığı sırada savaş her cephede sürse de savaşın bitmesi yakındı.   Yalta Konferansı maddeleri Yalta Konferansı'nda alınan başlıca kararlar şunlardır: 1-) Rusya, Almanya'nın teslim olmasından sonra Japonya'ya savaş açmayı kabul etti.  2-) Almanya; ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin denetiminde üç işgal bölgesine ayrılacak. Ayrı

Moskova Antlaşması'nın Maddeleri ve Önemi Kısaca

Resim
Moskova Antlaşması nedir, ne zaman imzalandı? Moskova Antlaşması'nın önemi, maddeleri ve sonuçları nelerdir? Moskova Antlaşması hakkında kısaca bilinmesi gerekenler. Moskova Antlaşması ne zaman imzalandı? Türkiye Büyük Millet Meclis'i Moskova'ya Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderdi ve burada yapılan görüşmelerde iki ülke arasında olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Moskova Antlaşması , Birinci İnönü Muharebesi 'nden sonra 16 Mart 1921 tarihinde imzalandı. TBMM Heyeti adına delegasyonda Yusuf Kemal Tengirşenk , Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy yer almaktaydı.  Moskova Antlaşması önemi Bu antlaşmanın TBMM Hükümeti açısından imzalanmasının en önemli sebebi,  Anadolu'daki kuvvetlerin cephane gereksiniminin olması ve bu gereksinimin Sovyet Rusya tarafından karşılanması isteğiydi. Sovyetler Birliği açısından en önemli sebebi ise Türkiye ile anlaşarak sınırını güvence altına almak istemesiydi. Özellikle Doğu'da Ermenilere karşı üstünlük sağlanması ve