Kayıtlar

Eylül, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hasan Ali Yücel kimdir? Kısaca hayatı

Resim
Hasan Ali Yücel Hasan Ali Yücel kimdir, ne yapmıştır? Hasan Ali Yücel'in kısaca hayatı.  Hasan Ali Yücel kimdir? Hasan Ali Yücel, 1897 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına Laleli'de bulunan Yolgeçen Mektebi'nde başladı. Ailesi Gümüşsuyu'na taşınınca Taş Mektep'e kaydoldu. Bir süre sonra da Mekteb-i Osmani'ye girdi. Buradan mezun olduktan sonra Vefa İdadisi'ne kaydoldu. Bu dönemde "İntikam Olsun" başlıklı ilk yazısı "Mektepli" dergisinde yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca askere alındı ve okula ara vermek zorunda kaldı.  Yaklaşık üç buçuk yıl süren askerlik görevinin ardından İstanbul'a gelerek önce Darülfunun Hukuk Fakültesi'ne, daha sonra da Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Öğrencilik yıllarında gazetecilik yapmaya başladı. Özellikle Kurtuluş Savaşı hakkında haberler yaptı. Bir dönem Akşam gazetesinde yazarlık yaptı. Milli Mücadele 'yi destekleyen yazılar kal

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? (Kısaca)

Resim
Güneş enerjisinden faydalanılarak elektrik üretilebilmektedir.  Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları özellikleri nelerdir? İşte yenilenebilir enerji kaynakları hakkında kısaca bilgi.  Yenilenebilir enerji kaynakları Yenilenebilir enerji, doğadan sürekli olarak elde edilen enerji kaynaklarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir enerji kaynakları olarak da adlandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları şöyle:  -Güneş Enerjisi -Rüzgar Enerjisi -Jeotermal Enerji -Biyokütle Enerjisi -Dalga Enerjisi -Hidro Enerji -Hidrojen Enerjisi Benzin, kömür ve doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarına nazaran daha çevreye duyarlı enerji üretim türleridir. Güneş Enerjisi Güneşten alınan ışık, solar panellere yansıtılarak panellerde elektrik olarak üretilir. Özellikle kasaba ve köy gibi küçük yerleşimlerde sıkça kullanılmaktadır. Elde edilen elektrik enerjisi ile ise sulama sistemleri, su ısıtma sistemleri, ışık ve daha birçok alternatif elde edilebi

Rıfat Ilgaz'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Rıfat Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın eserleri nelerdir? Bu yazımızda Rıfat Ilgaz'ın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Rıfat Ilgaz hayatı kısaca Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Rıfat Ilgaz, 7 Mayıs 1911 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duydu. Henüz on beş yaşındayken Kastamonu'da yayın yapan Nazikter gazetesinde  "Sevgilimin Mezarında" adlı şiiri yayımlandı. Bu dönemde Açıksöz gazetesinde yayımlanan "Sazını Çala" şiiriyle  Faruk Nafiz Çamlıbel 'in dikkatini çekmeyi başarmıştı.  1930 yılında Kastamonu Muallim Mektebi'nden (Öğretmen Okulu) mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. 1936 yılında kaydolduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü 'nden 1939 yılında mezun oldu. Yükseköğreniminin son senesinde vereme yakalanan Ilgaz, bir süre İstanbul Süreyya Paşa Sanatoryumunda tedavi gördü

Nurullah Ataç'ın kısaca hayatı ve edebi kişiliği

Resim
Nurullah Ataç Nurullah Ataç kimdir, eserleri nelerdir?  İşte Nurullah Ataç'ın kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri. Nurullah Ataç hayatı  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından Nurullah Ataç , 21 Ağustos 1898 tarihinde İstanbul'un Beylerbeyi ilçesinde dünyaya geldi. Dört yıl Galatasaray Lisesi'nde okuduktan sonra İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Bir süre burada kaldı, ancak babasının ölümü üzerine İstanbul'a döndü.  Bir süre Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüşse de mezun olamamıştır. Kendi çabasıyla Fransızca'sını geliştiren Ataç, çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği yaptı.  İlk yazısı 1921 yılında Yahya Kemal Beyatlı 'nın kurucusu olduğu Dergah dergisinde yayımlandı. Ahmet Haşim 'in "Göl Saatleri" adlı eseri üzerine eleştirel bir yazı kaleme almıştı. Yazın hayatına şiirle başlamış, ancak bunda başarılı olamayacağını anlayınca tiyatro, edebiyat eleştirisi ve deneme alanına yönelmiştir. Zaman içeris

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

Resim
Büyük Selçuklu Devleti bayrağı   Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Büyük Selçuklu Devleti ve kurucusu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için derledik. Büyük Selçuklu Devleti kurucusu B üyük Selçuklu Devleti, Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey 'dir. Devletin ismi, Tuğrul Bey'in dedesi Selçuk Bey' den gelmektedir. Devletin bilinen ilk atası ise Selçuk Bey'in babası Dukak Bey 'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihi 1037 'dir. Devlet düzeninin tesis edilmesi bu tarihte gerçekleşmiştir.  Tuğrul Bey kimdir? 995 yılında Horasan'da dünyaya gelen Tuğrul Bey, babası Mikail Bey şehit olduğu için dedesi Selçuk Bey'in yanında büyüdü. Selçuk Bey'in vefatının ardından başa geçen Arslan Yabgu da 1032 yılında vefat edi nce Tuğrul Bey başa geçti. Çağrı Bey ile birlikte Gazne üzerine bir sefere çıktı.  Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud'dan Horasan'a yerleşmek i

Sofistler kimlerdir, neyi savunur? Kısaca

Resim
Sofistler kimlerdir? Sofistler neyi savunur? Sofistlerin temel özellikleri nelerdir, temsilcileri kimlerdir? Sofistlerin bilgi anlayışı nedir? İşte Sofistler hakkında kısaca bilgi.  Sofistler kimlerdir? Sofizm kelimesi, " bilgi " anlamına gelen " sophia " sözcüğünden gelmektedir. Sofist ise " bilgin , bilge " anlamına gelmektedir. M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da ortaya çıkan bir düşüncedir.  Sofizmin ortaya çıkmasında Atina'nın ticaret filoları oluşturup refah seviyesini yükseltmesi ve bu filolar aracılığıyla farklı halklarla temas etmeleri önemli bir etken olmuştur. Sofistlerin özellikleri  Peki, Sofistlerin özellikleri nelerdir? Sofistler, doğrudan demokrasinin uygulandığı Atina'da önemli bir etken olan hitabet ve entelektüel birikim bakımından oldukça yetkindiler. Para karşılığında felsefe, siyaset ve hitabet sanatı başta olmak üzere birçok alanda gezici bir şekilde eğitim verdiler. Bu özellikleri sebebiyle daha sonraki dönemdeki düşünürler

Ülkü Tamer'in Hayatı Kısaca

Resim
Ülkü Tamer kimdir, eserleri nelerdir? Ülkü Tamer'in şiir anlayışı nedir? İşte Ülkü Tamer'in kısaca hayatı, eserleri ve şiir anlayışı. Ülkü Tamer hayatı Ülkü Tamer 1937 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep'te okuduktan sonra İstanbul'da Robert Kolejini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde de okuyan Tamer'in ilk şiiri 1954 yılında Kaynak dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra Pazar Postası, Yeditepe ve Yeni Dergi'de de şiirleri yayımlanmıştır. Soğuk Otların Altında adlı ilk şiir kitabı 1959'da yayınlandı. İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden biri olan Tamer, 1967 yılında Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı. Tamer, her zaman kendine özgü olmayı başarmış, özgür çağrışımların beslediği neşeli şiirler yazmıştır. Ülkü Tamer, 2018 yılında hayata gözlerini yumdu.  Ülkü Tamer'in eserleri Şiir Ağıt Ben Sana Teşekkür Ederim Düello Geceleyin Hançer Kışta Üşüyen Virgül Konuşma Uyku Üşür Ölüm Bile Yazın Bitt

Nikola Tesla Hayatı Kısaca

Resim
Nikola Tesla kimdir? Nikola Tesla icatları nelerdir? Nikola Tesla neyi icat etmiştir? İşte dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'nın hayatı ve icatları. Nikola Tesla hayatı ikola Tesla, 1856 yılında Hırvatistan'ın Smiljan köyünde doğdu. İcatlara ilgisinin başlamasında, annesi Djuka Mandiç 'in önemli bir etkisi oldu. Eğitim hayatına Realschule 'de başladı. Üniversite eğitimi için Prag'daki Charles Ferdinand Üniversitesi ile Avusturya'daki Politeknik Üniversitesi 'ne girmişse de eğitimini tamamlayamadı. Üniversite eğitimini yarıda bıraktıktan sonra çalışma hayatına atıldı. İlk işini, Budapeşte'de bulunan bir telgraf şirketinde buldu. Burada yaklaşık iki yıl çalıştıktan sonra Paris'e gitti ve Continental Edison ismindeki şirkette çalışmaya başladı. Bu dönemde  regülatörü icat etti.  1884 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti. Burada bir süre kendisi gibi mucit Thomas Edison 'un yanında çalıştı. Kendisine verilen işi yapmas

Fransız İhtilali nedir? Kısa özeti

Resim
Fransız İhtilali'ni sembolize eden tablo Fransız İhtilali nedir? Fransız İhtilali nedenleri ve sonuçları nelerdir? Fransız İhtilali ne zaman oldu? Fransız İhtilali neye sebep oldu? Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri neler oldu? Fransız ihtilali ile ortaya çıkan kavramlar nelerdir? İşte Fransız İhtilali hakkında kısaca bilinmesi gerekenler... Fransız İhtilali nedir, ne zaman oldu? Dünya tarihinin en büyük toplumsal ayaklanmalarından biri olarak kabul edilen Fransız İhtilali , 14 Temmuz 1879 günü despotizmin simgesi olarak görülen Bastille hapishanesinin halk tarafından basılıp bütün mahkumların salıverilmesi ile başladı. Bu sebeple 14 Temmuz günü Fransa'da ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.  Fransa'da başlayan isyan dalgası, kısa bir süre içinde başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alacaktı.  Fransız İhtilali nedenleri Fransa İhtilali'nden önce halk arasında büyük huzursuzluk mevcuttu. Monarkların sık sık savaşa girişmesi e

Ermeni sorunu nedir, hangi olayla ortaya çıkmıştır? Kısaca

Resim
Ermeni sorunu nedir? Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır? Ermeni sorunu nasıl çözülmüştür? Ermeni sorunu hakkında kısaca bilinmesi gerekenler. Ermeni sorunu nedir? Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde uzun yıllar boyunca barış içinde yaşayan Ermeniler arasında özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dış güçlerin de etkisiyle ayrılıkçı düşünceler etkili oldu.  1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan savaşın ardından yapılan Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarıyla Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlendi. Bu tarihten sonra doğuda yer yer Ermeni ayaklanmaları baş gösterdi.  Rusya, savaş sonucunda ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Artvin'e nüfus üstünlüğünü sağlamak için çok sayıda Ermeni gönderdi. 1887'de Cenevre'de kurulan Hınçak ile 1890'da Tiflis'te kurulan Taşnak komiteleri, birçok terör faaliyetinde bulundu. Sultan Abdülh

Pozitivizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Kısaca

Resim
Pozitivizm nedir? Pozitivizm kurucusu kimdir? Pozitivizm temsilcileri kimlerdir? İşte Pozitivizm hakkında kısaca bilgi. Pozitivizm nedir?  Pozitivizm , toplum bilimlerinin de doğa bilimlerinde uygulanan pozitif yöntemi benimsemesi/kullanması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Pozitivistlere göre toplum da fizik, kimya ve biyolojide hakim olan araştırma yöntemlerine göre incelenmelidir. [1]  Pozitivistler , toplumsal olguların doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemlerle incelenebileceği görüşünü savunmaktadırlar. Yani doğa bilimlerindeki yöntemler sosyal bilimlerde de kullanılabilir.  Pozitivistler, metafiziğin yerini gözleme dayalı bilimsel bilginin alması gerektiğini savunmaktadırlar. Ancak gözlemlenebilen olgular bilimsel bir değer ifade etmektedir. Bunun dışında gözlemlenemeyen olgular ise bilimsel bir değer ifade etmemektedir.  Pozitivizm kavramı ilk kez Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Aslında pozitivizmin kökeni Eski Yunan'a kadar uzanmaktadır, anca

Haldun Taner'in kısaca hayatı

Resim
Haldun Taner Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan Haldun Taner kimdir? Haldun Taner'in eserleri nelerdir? Haldun Taner'in kısaca hayatı ve eserleri. Haldun Taner kimdir? Haldun Taner, 1915 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede asistan olarak görev yapmaya başladı.  Gençlik yıllarından itibaren edebiyata ilgi duydu. 1946 yılında "Töhmet" adlı ilk öyküsü Yedigün dergisinde yayımlandı. 1953 yılında ise "Şişhaneye Yağmur Yağıyor" adlı öyküsüyle New York Herald Tribune gazetesinin düzenlediği öykü yarışmasında birinci oldu.  1955 yılında asistanlığı bırakarak Viyana'ya gitti ve Max Reinhardt Tiyatro Akademisi'nde eğitim aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye dönen Haldun Taner, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde ders verdi.  1