Kayıtlar

Ocak, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Albert Einstein hayatı kısaca

Resim
Albert Einstein (1879-1955) Albert Einstein kimdir, neyi buldu? Albert Einstein'ın okul hayatı nasıldı? Albert Einstein'ın hayatı, eserleri hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Albert Einstein hayatı  1879 yılında Almanya'da dünyaya gelen Albert Einstein, bir Katolik okulunda başladığı eğitimini Luitpold Gymnasium'da sürdürdü. Yalnız kaldığından dolayı bunalıma girince İtalya'ya ailesinin yanına gitti. Fizik eğitimi almak için Federal Politeknik Okulu'na girdi.  Üniversiten mezun olduktan sonra bir süre işsiz kalan Einstein, bir patent şirketinde çalışmaya başladı. Bu sırada bir yandan da makaleler kaleme alıyordu. Bu makaleleri bilim dünyasının dikkatini çekti. 1909 yılında Zürih Üniversitesi'nde fizik profesörü oldu. 1914 yılında Almanya'ya giderek Berlin Humboldt Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.  1921 yılında, 'fotoelektrik etki' çalışmasından ötürü Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Almanya'da Nazilerin Yahudile

Necip Fazıl Kısakürek'in kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Necip Fazıl Kısakürek Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri nelerdir? Necip Fazıl Kısakürek'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için derledik. Necip Fazıl Kısakürek'in hayatı kısaca  Necip Fazıl Kısakürek , 26 Mayıs 1904 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Dini eğitimini babası Fazıl Bey'den aldı. Eğitim hayatına mahalle mektebinde başladı. Daha sonra Fransız Frerler Okulu ve Amerikan Koleji 'nde eğitim gördü. Amerikan Koleji'nden atıldıktan sonra Emin Efendi Mahalle Mektebi 'ne gitti. Bu okuldan ayrıldıktan sonra önce İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi 'ne, oradan da Rehber-i İttifak Okulu 'na gitti.  Ailesi Heybeliada'ya taşınınca Heybeliada Numune Mektebi 'ne kaydoldu. Ardından Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane 'ye girdi. Bu okulda hocaları arasında Yahya Kemal Beyatlı , Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi yazarlar da vardı. Bu okulda eğitim gördüğü sür

Yavuz Sultan Selim'in Kısaca Hayatı

Resim
Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470 tarihinde, İkinci Bayezid ve Aişe Hatun 'un oğlu olarak Amasya'da dünyaya geldi. Babası İkinci Bayezid, tahta çıkmasının ardından tecrübe kazanması için Selim'i Trabzon Sancağı'na gönderdi.  Yeniçerilerin desteğini kazanan Yavuz Sultan Selim, 24 Nisan 1512 tarihinde tahta çıktı. Tahta çıktıktan sonraki ilk amacı, doğuda Safevi Devleti'nin yarattığı tehdidi ortadan kaldırmaktı. Bu doğrultuda 1514 yılında İran üzerine sefere çıkan Selim, 23 Ağustos günü gerçekleşen Çaldıran Savaşı 'nda büyük bir zafer elde ederek Tebriz'e girdi. Memlük sultanının Safeviler ile ittifak yaptığı öğrenen Selim, 5 Haziran 1516'da Doğu Seferi için İstanbul'dan ayrıldı. 24 Ağustos'ta gerçekleşen Mercidabık Savaşı 'nda Memlük ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu zafer sonucunda Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı. 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşı 'nda Mümlükleri bir kez daha yenilgiy

Kırım Savaşı: Nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kısaca

Resim
Kırım Savaşı kimler arasına olmuştur? Kırım Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kırım Savaşı hangi padişah döneminde olmuştur? Kırım Savaşı'nın sonucunda hangi antlaşma imzalandı? Bu konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.  Kırım Savaşı nedenleri Kırım Savaşı 'nın en önemli nedeni Rusya'nın geleneksel sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirme çabasıydı. Bu savaş sırasında tahtta Padişah Sultan Abdülmecit bulunuyordu.  Rus Çarı Nikolay, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm Ortodoksların himayesine verilmesini istedi. Padişahın ret cevabı üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaş başladı. Rusya, Eflak-Boğdan eyaletlerini işgal etti ve Sinop'taki Türk donanmasını batırdı. Rusya'nın bu hamlesi Avrupa'daki güç dengesi ni bozacak bir hamleydi. Bu durum özellikle İngiltere ve Fransa için hayati bir meseleydi. Bu iki devlet Rusya'yı Avrupa dışında tutmak ve güneye doğru inme amacında olan Rusya'nın kendi nüfuz alanları

İkinci Mahmut Döneminde Yapılan Yenilikler Kısaca

Resim
İkinci Mahmut 1808 ila 1839 yılları arasında tahtta oturan Padişah İkinci Mahmut, pek çok yeniliğe imza atmıştır. Bu yeniliklerle Osmanlı Devleti'ni ileri bir ülke yapmayı amaç edinmiştir. Peki, İkinci Mahmut dönemi yenilikleri, ıslahatları nelerdir? Bu konu hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca hazırladık. İkinci Mahmut yenilikleri 1-) Sened-i İttifak İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan bu sözleşme ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.  2-) Askeri Alanda Yapılan Islahatlar Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Osmanlı tarihine "Vak'ay-ı Hayriye" olarak geçen olay sonucunda Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.  Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu. Redif birlikleri kuruldu.  İstanbul'da ilk silah fabrikası kuruldu. Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı.  Askeri Bando Okulu (Mızıka-yı Hümayun) kuruldu. Seraskerlik makamı kuruldu.  3-) Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar İstanbul'da ilköğre

Kuvayı Milliye nedir? Ne zaman ve neden kuruldu?

Resim
Kuvayı Milliye Kuvayı Milliye nedir? Kuvayı Milliye ne zaman ve neden kuruldu? Kuvayı Milliye'nin özellikleri nelerdir? Kuvayı Milliye neden kaldırıldı? Bu konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri kısaca sizler için hazırladık.  Kuvayı Milliye nedir? Kuvayı Milliye, işgal bölgelerinde halkın desteğiyle kurulan ve düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele veren milli direniş gücüdür.  Kuvayı Milliye ne zaman ve neden kuruldu?  Kuvayı Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması 'nın ardından işgallerin başlaması üzerine kurulmuştur. Anadolu'daki ilk direniş hareketi 19 Aralık 1918 tarihinde Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı başlamıştır. İkinci direniş hareketi ise İzmir'in işgalinin ardından Yunanlılara karşı başlamıştır.  Kuvayı Milliye'nin kurulma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri gereğince ordunun terhis edilmesi. İşgallere karşı kayıtsız kalan İstanbul Hükümeti'nin, halkın can v

Kuvayı Milliye özellikleri kısaca

Resim
İşgal bölgelerinde halkın desteğiyle kurulan ve düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele veren milli direniş gücü Kuvayı Milliye, Türk tarihinin en önemli örgütlenmelerinden biridir. Peki, Kuvayı Milli özellikleri nelerdir? Bu konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.  Kuvayı Milliye'nin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: Milliyetçilik duygusuyla kurulmuştur. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Bölgesel direnişi hedeflemişlerdir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman ilerleyişini durdurmayı amaçlamışlardır.  Düşman ordularını tamamen yurttan çıkaramamışlar, ancak düzenli orduya temel teşkil etmişlerdir.  TBMM'ye karşı çıkartılan bazı isyanları da bastırmışlardır.  Kuvayı Milliye nedir? Ne zaman ve neden kuruldu?

Katip Çelebi Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Katip Çelebi kimdir, eserleri nelerdir? Katip Çelebi'nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi.  Katip Çelebi hayatı kısaca  Katip Çelebi , 1609 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı ' Mustafa ' olmasına karşın orduda katip olarak görev yaptığından dolayı halk arasında ' Katip Çelebi ' olarak tanınmıştır. Küçük yaşlardan itibaren özel dersler aldı.  Memuriyet hayatındaki ilk görev yeri Anadolu Muhasebesi Kalemi oldu. 1624 ile 1640 yılları arasındaki Doğu seferlerinde ( Bağdat, Revan, Halep ) katip olarak görev yaptı. Halep seferi sırasında hac vazifesini yerine getirdi. Halep'te kitapçıları gezerek çok sayıda kitabın isimlerini not aldı. İstanbul'a döndüğünde not aldığı bu kitapların birçoğunu satın aldı. Binlerce kitaptan oluşan bir kitaplığı bulunmaktaydı. Son katıldığı Revan Seferi'nin ardından İstanbul'a döndü ve kendini okuyup yazmaya verdi. Bu dönemde çok sayıda kitap okudu. Öte yandan dönemin ünlü bilgilerinin ( Kadızad

Gümrü Antlaşması'nın Maddeleri, Özellikleri ve Önemi (Kısaca)

Resim
Gümrü Antlaşması, Türkiye tarihinin en önemli antlaşmalarından biridir. Peki, Gümrü Antlaşması'nın maddeleri neler? Gümrü Antlaşmasının önemi ve özellikleri neler? İşte Gümrü Antlaşması hakkında kısaca bilgi. Gümrü Antlaşması , TBMM hükümeti ile Ermenistan arasında 2 Aralık 1920 'de imzalanmıştır. Bu antlaşmayı TBMM hükümeti adına Kazım Karabekir imzalamıştır.  Gümrü Antlaşması'nın Maddeleri Gümrü Antlaşması'nın önemli maddeleri şu şekildeydi: Kars, Iğdır, Sarıkamış, Kulp ve Selim Türkiye'nin egemenliğinde olacak.  Ermenistan, TBMM tarafından kesin bir şekilde reddedilmiş olan Sevr Antlaşması'nı hükümsüz sayacaktır. Ermenistan, sadece iç güvenliğini korumaya yetecek düzeyde asker ve mühimmat bulundurabilecek.  Ermenistan'da zorunlu askerlik olmayacak. TBMM, Ermenistan hükümetinin istemesi halinde askeri ve siyasi yardımda bulunacaktır. Ermenistan, Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izlemeyecektir.  Gümrü Antlaşması'nın Önemi

UNESCO Hakkında Kısa Bilgi

Resim
UNESCO UNESCO nedir? UNESCO'nun açılımı nedir? UNESCO ne zaman kuruldu? UNESCO hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. UNESCO nedir? UNECO, kalıcı bir dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulmuş bir örgüttür. Örgütün merkezi Paris'te bulunmaktadır. UNESCO'nun açılımı  nedir? Açılımı " Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü " olan UNESCO 'nun kuruluş düşüncesi yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştı. Milletler Cemiyeti bünyesinde UNESCO'nun öncüsü sayılabilecek kuruluşlar mevcuttu.  UNESCO ne zaman kuruldu? UNESCO'nun kuruluşunu sağlayan sözleşme 16 Kasım 1945 tarihinde imzalandı ve 4 Kasım 1946 tarihinde de yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 1946 tarihli kararıyla örgüte bağlı bir uzmanlık kuruluşu olmuştur.  Türkiye, UNESCO'nun kurucuları arasında yer almıştır. UNESCO'nun merkezi Paris 'tedir.  UNESCO, kalıcı bir dünya barışına katkı

Eyfel Kulesi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Eyfel Kulesi  Eyfel Kulesi ne zaman ve neden yapıldı? Eyfel Kulesi kaç metre? Eyfel Kulesi'nin hikayesi nedir? Eyfel Kulesi hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik.  Eyfel Kulesi nerede? Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapısı konumunda olan Eyfel Kulesi , dünyada en çok turist çeken mekanlardan biridir. İsmini, inşasını gerçekleştiren mimar " Gustave Eiffel "in kendi adı ile kurduğu firmadan almaktadır.  Eyfel Kulesi ne zaman ve neden yapıldı?  Fransız İhtilali 'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Paris'te 1889 yılında uluslararası bir fuar (Expo 1889 Paris) düzenlenmesi planlanıyordu. Fransız hükümeti ise dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek ziyaretçileri etkilemek için Eyfel Kulesi'ni inşa etmeye karar verdi. Kulenin inşasına 1887 yılında başlandı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar, 1889 yılında tamamlandı. Kule, aynı yıl düzenlenen fuarın giriş kapısı olarak kullanılmıştır.  Eyfel Kulesi'nin mimarı Gustave Eiffel değil, Maurice Koec

Dünya Sağlık Örgütü Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Dünya Sağlık Örgütü nedir? Dünya Sağlık Örgütü kısaltması nedir? Dünya Sağlık Örgütü nerede kuruldu, başkanı kimdir? Dünya Sağlık Örgütü hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca sizler için derledik. Dünya Sağlık Örgütü nedir? Dünya Sağlık Örgütü kurulmadan önce sağlık konusunda ilk uluslararası kuruluş, 1907 yılında Paris merkezli kurulan " Halk Sağlığı Uluslararası Bürosu "dur. 1926 yılında ise Millet Cemiyeti bünyesinde Uluslararası Sağlık Sözleşmesi imzalandı. Fakat bunlar yeterli bir seviyeye gelemedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması Türkçe olarak "DSÖ" , İngilizce olarak "WHO" şeklindedir.  Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu Birlemiş Milletler'i kuran San Francisco Konferansı 'nda uluslararası bir sağlık örgütünün kurulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda 1946 yılında New York'ta Uluslararası Sağlık Konferansı toplandı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün temel anayasası belirlendi ve 22 Temmuz 1946'da 51 devlet tarafın

RTÜK Nedir? Görevleri Nelerdir? Kısaca Bilgi

Resim
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) RTÜK nedir, görevleri nelerdir? RTÜK ne zaman kuruldu? RTÜK Başkanı kimdir? RTÜK hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca sizler için derledik. RTÜK nedir? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek için kurulmuştur. Özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliği niteliğinde bir kuruluştur. RTÜK ne zaman kuruldu? RTÜK, 20 Nisan 1994 tarihinde kurulmuştur. 2005 yılında Anayasa'ya gitmiş ve Anayasal tek üst kurul olmuştur.  RTÜK'ün görevleri nelerdir? RTÜK, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyip ihlal eden ve kanunda belirtilen esaslara aykırı yayın icra eden radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır ve özür dilemesini ister. Eğer uyarısı dikkate alınmazsa ilgili programın yayını bir ile on iki kez arasında durdurabilir. Yayını durdurulan programın yerine çeşitli kamu kuruluşlarınca hazırlanan kamu spotu yayınlanır.  RTÜK üyesi olmanın şartları RTÜK üyesi olabilmek için şartlar şunl

Sanayi Devrimi nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları

Resim
Sanayi Devrimi Sanayi Devrim nedir? Sanayi Devrimi'nin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Sanayi Devrimi hangi ülkede başladı? Sanayi Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri neler oldu? Sanayi Devrimi hakkında bilinmesi gereken bilgileri kısaca derledik. Sanayi devrimi nedir, hangi ülkede başladı? Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayanan üretim şeklinden makine gücüne dayanan üretim şekline geçişi ifade etmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de dokuma sektöründe ortaya çıkmıştır. Bu dönemde buhar gücüyle çalışan makineler ilk başta dokuma sektöründe kullanılmış, daha sonra madencilik ve ulaşımda da kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak İngiltere'de başlayan makineleşme zaman içinde tüm Avrupa'ya yayılmıştır.  Sanayi Devrimi'nin nedenleri Sanayi Devrimi nedenleri maddeler halinde şöyle: Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa'da sermaye ve hammadde birikiminin artmış olması Rönesans ile birlikte Avrupa'da bilim ve teknolojinin gelişmiş ol

Vecihi Hürkuş Hayatı Kısaca

Resim
Vecihi Hürkuş Vecihi Hürkuş kimdir? Vecihi Hürkuş'un kısaca hayat hikayesi. Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş , 1896 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Füyuzati Osmaniye Rüştiyesi ve Paşakapısı İdadisi'nde öğrenim gördükten sonra, sanata olan ilgisinden dolayı Topkapı Sanat Okulu 'na kaydoldu.  1912 yılında Balkan Savaşı başlayınca gönüllü olarak cepheye gitti. Enver Paşa'nın önderliğinde Edirne'yi geri alan orduda o da yer aldı. Savaşın ardından bir süre Beykoz'da bulunan esir kampında kumandan olarak görev yaptı. Tayyare Makinist Mektebi 'ni bitiren Vecihi Hürkuş, Birinci Dünya Savaşı başlayınca önce Bağdat Cephesi 'ne daha sonra da Kafkas Cephesi 'ne gönderildi. Savaş sırasında Ruslara esir düştü ve Nargin Adası'na gönderildi. Buradan kaçarak İstanbul'a döndü.  İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Kurtuluş Savaşı 'na katılan Hürkuş, savaş boyunca göstermiş olduğu başarılarından ötürü İstik

Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam'ın kısaca hayatı

Resim
Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam'ın eserleri nelerdir? Ömer Hayyam'ın matematiğe katkıları nelerdir? İşte Ömer Hayyam'ın kısaca hayatı ve eserleri. Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam, 1048 yılında Nişabur'da dünyaya geldi. Çeşitli kaynaklarda İran'ın bilim merkezlerinde eğitim gördüğü belirtiliyor. Fıkıh, ilahiyat, matematik, fizik ve astronomi alanlarında eğitim aldı.  Özellikle matematik alanında önemli katkılar verdi. Binom açılımı nı ilk kullanan bilim insanı olarak bilinmektedir. Ayrıca Celali Takvimi 'ni hazırlamıştır. Bu takvim 1079 yılından itibaren Büyük Selçuklu Devleti 'nde kullanılmaya başlanmıştır. Bir dönem Selçuklu Sultanı Melikşah'a da danışmanlık yaptı.  Ömer Hayyam, edebiyat tarihinde ise rubaileri ile ünlenmiştir.   Rubailerinin sayısı 158'dir.  Bu türün en büyük temsilcisi olarak tanınmıştır.  "Rubaiyat" , en bilinen eseridir. Yalın ve akıcı bir dili vardır. Eserlerinde aşk, yaşama sevinci, dünya ve var oluş konularını işl

Türklerin Kullandığı Takvimler Sırasıyla

  Türklerin Kullandığı Takvimler 12 Hayvanlı Türk Takvimi Hicri Takvim Celali Takvim Rumi Takvim Miladi Takvim Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Türkler, tarihi süreç içerisinde 5 farklı takvim kullanmıştır. Aşağıda bu takvimlerin özelliklerini kısaca ve maddeler halinde derledik. İşte Türklerin kullandığı takvimler... 1. 12 Hayvanlı Türk Takvim   Türkler tarafından kullanılan en eski takvimdir.  Güneş yılı esasına göre düzenlenmiş olup, her yıl sayı yerine hayvan adıyla anılıyordu.  Takvimde bir yıl 365 gün 5 saat olarak hesaplanmıştır.  İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 2. Hicri Takvim Ayın hareketlerine göre düzenlenmiştir.  Başlangıç yılı olarak, Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'den Medine'ye göç ettiği 622 yılı esas alınmaktadır. Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra kullandığı bir takvimdir. Günümüzde halen dini günlerin belirlenmesinde kullanılmakt

Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri

Resim
Aşık Veysel Unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel kimdir, eserleri nelerdir? İşte Aşık Veysel'in kısaca hayatı, eserleri ve edebi kişiliği. Aşık Veysel'in hayatı Aşık Veysel, 25 Ekim 1894 tarihinde Sivas 'ın Sarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi. Babası çiftçilikle uğraşan Ahmet Bey, annesi ise Gülizar Hanım'dır. Yedi yaşında çiçek hastalığına yakalanarak her iki gözünü de kaybetti. Veysel'in iki kız kardeşi de aynı hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti.  Veysel'in küçük yaşta iki gözünü de kaybetmesine tüm aile çok üzülür. Babası, bir uğraş olması için ona saz getirdi ve her gün halk ozanlarının şiirlerini okudu. Saz çalmayı babasının arkadaşı Çamşıhlı Ali Ağa'dan öğrendi. Sazını öylesine sevmişti ki yanından bir an olsun ayırmıyordu.  Esma adında bir kızla evlendi. Bu evliliğinden kısa bir süre sonra anne ve babasını kaybetti. İkinci çocuğunu ise on günlükken kaybetti. Daha sonra Esma tuttukları hizmetçiyle birlikte kaçtı.

Sigmund Freud hayatı ve eserleri kısaca

Sigmund Freud kimdir? Sigmund Freud'un eserleri neler? Sigmund Freud'un kısaca hayatı ve eserleri. Sigmund Freud kimdir? Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 tarihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan Freiberg kentinde hayata gözlerini açtı. Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Freud, Viyana Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sinir hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Jean Martin Charcot‘nun yanında çalışarak ondan hipnoz yöntemini öğrendi. Daha sonra da histeri olarak adlandırılan sinir hastalığının tedavisinde hipnoz yöntemini kullanmaya başladı. Psikanalitik kuramını geliştirdi. 1908 yılında Viyana'da Psikanaliz Enstitüsü'nü kurdu.  Zihnin üç temel kavramdan oluştuğunu belirtir. Bunlar; id, ego ve süper egodur. Bunlar arasındaki ilişkileri çocukluk dönemine bağlayarak incelemiştir. İnsanın "cinsellik" ve "saldırganlık" olmak üzere iki temel dürtüye sahip olduğunu düşünm

Topkapı Sarayı Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı  nerede? Topkapı Sarayı ne zaman yapıldı? Topkapı Sarayı'nın bölümleri nelerdir? Topkapı Sarayı hakkında bilinmesi gereken 8 bilgiyi maddeler halinde derledik. Topkapı Sarayı ,  380 sene boyunca 25 padişahın devleti idare ettiği bir saraydır. İstanbul'da bulunmaktadır.  Fatih Sultan Mehmet tarafından 1472-1478 yılları arasında yapılmıştır.  Dolmabahçe Sarayı yaptırılana kadar Osmanlı hanedanı burada yaşamıştır.  Topkapı Sarayı  biri maddi, öteki manevi olmak üzere iki büyük değeri barındırmaktadır. Bunlardan biri imparatorluk hazinesi diğeri de Mukaddes Emanetler 'dir. Kutsal emanetlerin yer aldığı yere Hırka-ı Saadet Dairesi adı verilmiştir.  Topkapı Sarayı'nın 3 Nisan 1924 'te müze haline getirilmesi kararlaştırıldı.  Topkapı Sarayı; Birun , Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.  Sarayın on üç civarında kapısının olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu kapıların çoğu günümüze ulaşamamıştır. Topkapı Sarayı'

Dolmabahçe Sarayı Hakkında Kısaca Bilgi - Özet

Resim
Dolmabahçe Sarayı (Fotoğraf: Pixabay) Dolmabahçe Sarayı , 1855 yılında Sultan Abdülmecid döneminde,  Mimar Garabet Balyan  ve oğlu  Nikoğos Balyan tarafından inşa edilmiştir. Sarayın bulunduğu alan, 1603 ila 1622 yılları arasında doldurulmuştur. Saray inşa edilmeden önce bu alan dinlenme ve eğlence yeri olarak kullanılmaktaydı.  250 bin metrekarelik bir alana sahip olan Dolmabahçe Sarayı, 5 milyon altına mal olmuştur. 19. yüzyılın Batı etkisinde gelişen mimari üslubuyla inşa edilen saray, yer yer eski mimarimizin de izlerini taşımaktadır.  Saraya girişi sağlayan iki büyük saltanat kapısının dışında 6 kapı daha bulunmaktadır. Sarayda bulunan tek asansör Mustafa Kemal Atatürk 'ün hastalığı sırasında yapılmıştır. Sarayın inşasında Marmara Adası'ndan çıkartılan mermerler kullanılmıştır. Sarayın mobilyaları Fransız sanatçılar tarafından yapılmıştır. Ayrıca, Sultan Abdülaziz'in Avrupa gezisinde satın aldığı değerli bir resim koleksiyonu da bulunmaktadır.  Atatürk, 10 Kasım 193

Mehmet Akif Ersoy'un Kısaca Hayatı

Resim
Mehmet Akif Ersoy , 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.  Babası "İpekli Hoca" olarak tanınan Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım'dır. Babası ona "Ragif" adını vermiş, ancak yakın çevresi "Akif" ismiyle seslenmiştir. D ini eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi 'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Merkez Rüştiyesi ,  Mülkiye İdadisi   ve Halkalı Baytar Mektebi 'nde eğitim gördü. Akif, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti. Mehmet Akif Ersoy İlk şiirlerini, Mülkiye İdadisi 'nde öğrenimini sürdürdüğü sırada kaleme aldı. Bu okuldaki öğretmenlerinden biri de ünlü edebiyatçı Muallim Naci 'ydi. Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve " Bu çocukta gördüğüm cevheri, kimsede görmedim " demişti. Bir süre bayraktarlık yaptıktan sonra bu görevini bırakaraktı. "Sırat-ı Müstakim"