Kayıtlar

Ocak, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kuşçubaşı Eşref Kimdir?

Resim
Kuşçubaşı Eşref, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Jön Türkler'le ilişkisi olduğu gerekçesiyle İkinci Abdülhamid tarafından Hicaz'a sürüldü. Trablusgarp Savaşı sırasında yerel direniş hareketlerini örgütledi. İkinci Balkan Savaşı 'nda Edirne'nin geri alınmasında yer aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa görevlisi olarak Arap Yarımadası'nda görev yaptı. Süleyman Askeri'nin şehit olmasından sonra Teşkilat-ı Mahsusa başkanı oldu. Heyber'deki savaş sırasında yaralı olarak esir düştü ve Malta'ya sürgüne gönderildi. İngilizlerle imzalanan anlaşmanın ardından serbest bırakıldı ve Anadolu'ya gelerek Kurtuluş Savaşı 'na katıldı. Yüzellilikler listesi ne alınarak vatandaşlıktan çıkarıldı. 1936 yılında affedildi. 1950 yılında Türkiye'ye döndü. 1964 yılında vefat etti. Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı Hüsamettin Ertürk , " İki Devrin Perde Arkası "[1] adlı kitabında Kuşçubaşı Eşref ile ilgili şunları anlatmaktad

Başkanlık Sistemi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Başkanlık sistemi nedir? Nasıl yönetilir? İşte başkanlık sistemi hakkında kısa ve öz bilgi. Başkanlık hükümeti sistemi, devletin yasama ve yürütme organları arasındaki anayasal ve siyasi kuvvetler ayrılığı ile karakterize edilir. Bu suretle yürütme yetkisi, meclise karşı doğrudan sorumlu ve onun tarafından görevinden alınamayan, bağımsız olarak seçilmiş başkana tevdi edilir.  Başkanlık sisteminin belli başlı özellikleri şunlardır: Yürütme ve yasama organları ayrı ayrı seçilir ve her birine bağımsız bir dizi anayasal yetki verilir. Devlet ve hükümet başkanlarının (icranın başı) rolleri başkanlık ofisinde birleştirilmiştir. Yürütme yetkisi başkanın ve sırf başkana sorumlu danışmanlar olan kabine ve bakanların ellerinde toplanmıştır. (Yarı başkanlık sistemleri hariç), yasama ve yürütme organlarının kadroları arasında resmi bir ayrım vardır. Seçim dönemi sabittir. Ne başkan meclisi feshedebilir, ne de yasama organı başkanı görevden alabilir. (muhtemel bir suçlama durum