23 Eylül 2018 Pazar

Zeki Müren Hayatı Kısaca


Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olan Zeki Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Kaya Müren, annesi ise Hayriye Müren'di. Öğrenimine Bursa Osmangazi İlkokulu'nda başladı. Daha sonra öğrenimini Tophane İlkokulu ve Alkıncı İlkokulu'nda sürdürdü. Bu sırada müziğe ilgi duyan Müren, tamburi İzzet Gerçeker'den eğitim aldı. Lise öğrenimini İstanbul'da bulunan Boğaziçi Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 

1950 yılında bugünkü adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu. 1951 yılında TRT İstanbul Radyosu tarafından düzenlenen solistlik yarışmasını birincilikle kazandı. İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri'nin rahatsızlanması üzerine onun yerine kendisi konser için çağrıldı ve böylece ilk konserini vermiş oldu. 

Radyodaki çalışmalarını uzun yıllar sürdüren Müren, ilk sahne konserini 1955 yılında verdi. Aynı yıl "Manolyam" adlı eseriyle Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 

1954 yılında "Beklenen Şarkı" filminde oynadı. Böylece sinema kariyeri de başlamış oldu. Bu filmin dışında 18 filmde daha başrol olarak oynadı. 

1976 yılında Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da konser verdi ve burada konser veren ilk Türk sanatçı oldu. 

1984 yılında Bodrum Kalesi'nde son konserini verdi. Bu konserden elde edilen gelirin tamamını antik tiyatronun restorasyonu için verdi. 

1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü. 

24 Eylül 1996 tarihinde hayatını kaybeden Müren, tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 

Zeki Müren, sanat yaşamı boyunca yaklaşık 300 civarında eser besteledi. 

13 Şubat 2018 Salı

Marshall Yardımı ve Türkiye


İkinci Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu yıkım Avrupa'da büyük bir kaos yaratmış ve Sovyetler Birliği'nin desteklediği komünist partiler güç kazanmıştı. Yaşanan bu gelişme ABD tarafından tedirginlikle karşılandı. Onlara göre bunu engellemenin yolu Avrupa'nın özellikle maddi açıdan güçlendirilmesiydi. Ayrıca ekonomisi bozuk olan bir Avrupa, ABD'nin ihracatını da olumsuz etkilemekteydi. Avrupa'nın ekonomik açıdan güçlendirilmesi hem Sovyet etkisini sınırlandıracak hem de ABD'nin ihracatını artıracaktı. 

ABD Dışişleri Bakanı General Marshall, 1947 yılında Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada ABD'nin dünyanın iktisadi bakımdan sağlığına kavuşması için elinden gelen her türlü yardımı sağlaması gerektiğini söyledi. 

12 Temmuz 1947 tarihinde İngiltere, Fransa, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, Danimarka, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre temsilcileri Paris'te bir araya gelerek ihtiyaçları saptamak için Avrupa Ekonomik İşbirliği Konferansı adında bir örgüt kurdular. 

Marshall Yardımı ve Türkiye 

Amerikalı uzmanlar başlangıçta Marshall yardımlarının esas olarak savaştan harap olmuş ülke ekonomilerini canlandırmaya yönelik bir program olduğunu, Türkiye'nin durumunun da buna uymadığını ileri sürerek Türkiye'ye yardım verilmesine karşı çıktılar. Fakat 1948 yılında Türkiye de yardım kapsamına alındı. 

Marshall yardımları daha detaylı incelendiğinde Türkiye için olumsuz maddelerin olduğu görülecektir. Türkiye'ye verilecek yardımların şartı açık ve net olarak belirmişti: Yardımlar tarım ve ulaşım alanında kullanılmalı! Sanayi alanında bu yardımları kullanamayan Türkiye, böylece Avrupa'nın gıda ve hammadde deposu olacaktı. 

28 Ocak 2018 Pazar

Hobbes'un Toplum Sözleşmesi Kuramı


Toplum sözleşmesi kuramı, temel olarak kralın iktidarını sınırlandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bunun tam aksine Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını kralın iktidarını savunmak için kullanmıştır. 

Hobbes'ın toplum sözleşmesi kuramını anlayabilmek için tasvir ettiği doğa durumunu incelemek gerekir. Hobbes için doğa durumu herkesin herkesle savaştığı bir durumdur. Doğa durumundaki insanın "bencil", "çıkarcı" ve "anti-sosyal" olduğunu belirtir. Böyle bir dönemin gerçekten yaşanıp yaşanmadığının bir önemi yoktur, çünkü Hobbes devletin olmadığı bir durumda nasıl bir hayatın olacağının varsayımını yapmıştır. 

Hobbes, doğa durumunda savaşa yol açan nedenler arasında insanlar arasındaki eşitliği gösterir. Eşitlik güvensizliğe ve ardından da savaşa yol açar. Savaşa yol açan diğer bir neden ise insanların birbirlerine zarar verme isteğidir. İnsan doğasında daha fazla kudret elde etme arzusu vardır ve daha fazlasını elde etmeden de bunu güvence altına alamayacaktır. Doğa durumunda herkesin her şey üzerinde eşit hakkı vardır. Bu sebeple özel mülkiyet yoktur. 

Herkesin herkesle savaş durumunda olduğu bu düzende hiç kimse kendini güvende hissetmez. Hobbes'a göre insanları doğa durumundan çıkartmak için onları korku içinde tutacak ve ortak bir çıkara doğru yönlendirecek üstün bir güce ihtiyaç vardır. Bunun içinde herkesin bir diğer kişiyle sözleşme yapması ve bir kişiye veya gruba yetki vermesi gerekir. Sözleşme sadece bireyler arasındadır ve egemen, sözleşmenin bir tarafı değildir. Bu sebeple egemen herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. 


25 Ocak 2018 Perşembe

Platon'un Kısaca Hayatı


Asıl adı Aristokles olan Platon, 429 yılında dünyaya gelmiştir. Doğduğu yer olarak Atina ile Argina gösterilir. Ailesi, Atina'nın soylu ailelerindendir ve önemli bir nüfuza sahiptir. Soy ve çevre bakımından tam bir aristokrat olduğu söylenebilir. 20 yaşına kadar sporla uğraştı. Çevresi tarafından atletik yapısından dolayı geniş göğüslü anlamına gelen 'Platon' olarak adlandırılmıştır. 

Sokrates'le tanıştıktan sonra sporu bırakarak kendini düşün hayatına adadı. 37 yaşında İtalya ve Mısır'a gitti. Burada bilgi ve tecrübesini arttırdı. 387 yılında Syrakuza kralı 1. Dionysos'un kendisini çağırması üzerine Syrakuza'ya gitti. Burada filozofların yönetimini gerçekleştirebileceğini düşündüyse de hayal kırıklığına uğradı. Kralla arası bozulunca Spartalılara ait bir gemi ile ülkeden gönderildi. Yolculuk sırasında Spartalılar tarafından köle olarak satılmak üzereyken kendisini tanıyan birinin yardımıyla köle olmaktan kurtuldu. 

Genç yaşta Sokrates'in öğrencisi olan Platon'u en çok etkileyen olaylardan biri hocasının yıkıcı fikirler yaydığı gerekçesiyle ölüme mahkum edilmesi olmuştur. 388 yılında Atina'da Eski Yunan'ın ilk felsefe okullarından birini açtı. Uzun yıllar burada öğretmenlik yapan Platon, 347 yılında hayatını kaybetti.

Platon, demokratik bir yönetime karşıdır ve bilgelerin yönetimini savunur. İnsanların doğuştan eşit olmadığına inanarak köleliğin gerekli olduğunu savunmuştur. 

Önemli Eserleri

Devlet (Platon bu eserinde en iyi, ideal devleti anlatmaktadır.)
Devlet Adamı (Bilge bir filozof olması istenen yöneticinin özellikleri ve ödevleri belirtilir.)
Yasalar (Devlet adlı eserinde belirtilen ideal devlete ulaşacak bir topluluğun ayrıntılı kurallarını anlatmaktadır.)


22 Ocak 2018 Pazartesi

Kızılelma Nedir? Kızılelma Neresidir?


Kızılelma nedir? Kızılelma neresidir? İşte Kızılelma hakkında detaylar...

Kızılelma'nın Orta Asya Türkleri arasında doğduğu kabul edilir. Ergenekon'dan çıkarak eski toprakları geri alma idealini simgeler. 

Kızılelma İstanbul'dur, Roma'dır, Otranto'dur, Korfu ve Pulya'dır, Viyana'dır. Nereyi fethettiyse Türkler Kızılelma bir sonraki yere dönüşmüştür. Kızılelma idealin adıdır.

Kızılelma Allah'ın isminin duyurulacağı mekan, İslam'ın tebliğ edileceği zemindir. Kızılelma adap edilecek yurt, imar edilecek topraktır. 

Askerlerini savaşa götüren Kanuni Sultan Süleyman, her seferde onlara "Kızılelma'da buluşuruz." demiştir. Yeniçeriler ise her seferde "Kızılelma'ya dek varırız." diye nara atmışlardır. 

Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Osmanlı padişahları albümünde Çelebi Sultan Mehmet'ten Üçüncü Murat'a kadar sekiz padişahın yedisinin elinde birer elma resmedilmiştir. 

Kızılelma, Orta Asya Türklerini Osmanlı Türklerine bağlayan ortak tarihin ortak ülküsüdür.

Oğuz Kağan, "Daha deniz daha ırmak, gün tuğ olsun gök çadır" der Kızılelma'yı anlatırken. 

Kızılelma, dünyaya nizam verme gayretinde olan bu necip milletin asil gayesinin adıdır. 

Kızılelma; Türk'ü Türk yapan özelliklerden biri, millet idealinin bir nişanesi, var olma felsefesinin özel bir ismidir. 

Ziya Gökalp, Kızılelma ile Turancılığı bir araya getirmiş ve ona yeni bir anlam kazandırmıştır. 

Kaynakça

TRT Avaz, Kültürden Medeniyete, Kızılelma'nın Türkler İçin Önemi Nedir?


Zeki Müren Hayatı Kısaca

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı