Kayıtlar

Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
Avrupa Hun Devleti, Kavimler Göçü 'yle birlikte Avrupa'ya gelen Hunlar tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Balamir 'dir.  Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. En güçlü dönemini Atilla ile yaşamışlardır. Atilla, Bizans'a karşı seferler düzenlemiş ve Bizans'ı mağlup etmiştir. Bu seferlerin ardından Bizans ile Magros ve Anatolyus Antlaşması imzalamıştır. Antlaşmalar sonucunda Bizans, ağır vergiler ödemek zorunda kalmıştır. Avrupa Hun Devleti'nin merkezi bugünkü Budapeşte 'dir.  Atilla, Bizans üzerinde egemenlik kurduktan sonra Batı Roma'ya yönelmiştir. Ancak, Papa'nın isteği üzerine barış yapmış ve geri dönmüştür. Atilla ile görüşen kişi Papa 1. Leon'dur. Avrupa Hun Devleti, Atilla'nın ölümünden sonra dağılma sürecine girmiştir.  NOT: Orta Asya'da bilinen ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti 'dir. 

Kopernik kimdir? Kısaca hayatı

Resim
Nikolas Kopernik, 19 Şubat 1473 tarihinde, o dönem Lehistan Krallığı'nda bulunan Thorn şehrinde dünyaya geldi. Babası ölünce dayısı tarafından büyütüldü. İyi bir eğitim alan Kopernik, özellikle matematik ve astronomi alanında uzman oldu. Krakow Üniversitesi'nde eğitim gördü.  Üniversitede eğitim gördüğü sırada astronomi alanında araştırmalara yöneldi. Bu alandaki eserleri kurduğu bir kütüphanede topladı. Dayısının isteğiyle İtalya'ya giderek kilise hukuku üzerine eğitim aldı. Ancak, astronomiyle ilgilenmeyi hiç bırakmadı.  İlerleyen yıllarda güneş sisteminin merkezinde güneşin bulunduğu ve gezegenlerin güneşin çevresindeki yörüngelerde döndüğü kuramını ortaya koydu. Yıllar boyunca astronomi bilimine egemen olan inanışa ters düşen bu düşüncesini, "Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine" adlı kitabında anlattı. İlk başta tepkilerden çekindiği için kitabını yayımlamak istememiş, ancak Avrupalı bilim insanları arasında kuramı yaygınlaşmıştı.  Kopernik, 24 Mayıs 1543 tar

Fenikeliler özellikleri hakkında bilgi maddeler halinde

Resim
Fenikeliler , Sami asıllı bir halk olup Lübnan ve Suriye'nin kıyı kesiminde yaşamışladır. Merkezi bir devlet kuramayan Fenikeliler, şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Fenikeliler hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Fenikeliler özellikleri  Fenikeliler, merkezi bir yönetimden yoksun bir şekilde şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerinden bazıları şunlardır: Arvad, Trablus, Biblo, Sayda, Sur, Kartaca ve Beyrut.  Denizcilik faaliyetlerine önem vermişler ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Bunda en büyük etken, yaşadıkları bölgenin dağlık ve tarıma elverişli olmamasıdır.  Deniz ticaretinde büyük bir ilerleme kaydeden Fenikeliler, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır.  Mısır'dan öğrendikleri yazıyı geliştirip tarihte ilk harf yazısını bulmuşlardır. Bunun sonucunda ilk alfabe Fenikeliler tarafından geliştirilmiş oldu. Fenike alfabesi, daha sonraki yıllarda çeşitli devletler tarafından kullanılmıştır. Roma İmparatorlu

Oktay Sinanoğlu hayatı kısaca

Resim
Oktay Sinanoğlu Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935 tarihinde İtalya'nın Bari şehrinde hayata gözlerini açtı.  Babası Nüzhet Haşim Sinanoğlu, başkonsolos olarak görev yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı başlayınca ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. TED Ankara Yenişehir Lisesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra burslu olarak ABD'ye gitti. Yükseköğrenimini Kaliforniya Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 'nde yüksek lisans yaptı.  1959 yılında kurumsal kimya doktorasını tamamlayan Oktay Sinanoğlu, Yale Üniversitesi' nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Henüz 26 yaşındayken profesör oldu ve "dünyanın en genç profesörü" unvanını aldı.  İki kez Nobel Ödülü'ne aday gösterildi.  Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak Japonya'da görev yaptı. Yale Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve Yıldız Te

Leonardo da Vinci hayatı kısaca

Resim
Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci , 1452 yılında Floransa Cumhuriyeti'nde Arno nehrinin aşağında yer alan Vinci kasabasında dünyaya geldi. Matematik ve geometri alanlarında iyi bir eğitim aldı. 1466 yılında babasıyla birlikte hümanist düşünce ve kültürünün merkezi olan Floransa'ya taşındı. Leonerdo'nun resim yeteneğini fark eden dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio , onu yanına çırak olarak aldı. Yaklaşık yedi yıl boyunca çeşitli eğitimler alarak sanatsal becerilerini geliştirdi.  1482 yılında Milan Dükü Ludovico Sforza'nın hizmetine girdi. 1499 yılına kadar Sforza'nın hizmetinde bulunan Leonarda da Vinci, çeşitli mimari yapılar üzerine çalışmalarda bulundu. Sforza'nın devrilmesi üzerine Milano'dan ayrıldı. Venedik'te şehrin deniz saldırılarından korunması için yöntemler geliştirdi. 1503 yılında dünyaca ünlü sanat eseri Mona Lisa tablosu için çalışmalara başladı. Uzun yıllar boyunca tablo üzerindeki çalışmalarını sürdürdü ve yanın

Kavimler Göçü'nün sonuçları kısaca maddeler halinde

Resim
Kavimler Göçü , Avrupa'nın siyasi yapısını ciddi bir biçimde etkilemiş bir olaydır. Öyle ki, neden olduğu sonuçlar itibariyle İlk Çağ'ın sonu Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.  Asya'nın batısında bulunan Hun boyları, Çin baskısı nedeniyle Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Hunlar Karadeniz'e doğru gelince bu bölgede yaşayan topluluklar batıya doğru göç ettiler. Göç eden bu topluluklar arasında Vandallar, Vizigotlar, Normanlar, Franklar, Lombardlar ve Anglo-Saksonlar da bulunmaktadır. 375 yılında başlayan ve yıllarca süren bu göç hareketine Kavimler Göçü adı verilmiştir. Kavimler Göçü'nün sonuçları Kavimler Göçü'nün sonuçlarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: Kavimler Göçü ile birlikte göç eden toplulukları sınırları dışında tutamayan Roma İmparatorluğu, 395 yılında Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu ise 476 yılında yıkılmıştır.  Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılm

Graham Bell hayatı kısaca

Resim
Graham Bell (Fotoğraf:Pixabay) Telefonun mucidi Alexander Graham Bell, 3 Mart 1847 tarihinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da dünyaya geldi. Graham Bell'in annesi işitme engelliydi. Dedesi ve babası, ses ve konuşma mekaniği konusunda uzmandı. Bell, ilk eğitimini babasından almıştı. Edinburgh'da bulunan Kraliyet Lisesi'nde ise iki yıl örgün eğitim aldı.  16 yaşına geldiğinde babasının işitme engelliler için yürüttüğü çalışmalara dahil oldu. İki kardeşinin verem nedeniyle ölmesinin ardından babasıyla birlikte Kanada'ya gitti. Babasının ölümünün ardından da onun çalışmalarını sürdürmek üzere ABD'ye gitti. 1872 yılında Boston Üniversitesi'nde profesör oldu. Bu sırada bir yandan da harmonik telgrafı tasarlamak için deneyler üstüne deneyler yaptı. Thomas Watson isimli bir elektrik mühendisi de çalışmalarına dahil oldu.  Graham Bell,  7 Mart 1876'da telefonun patentini aldı. 10 Mart 1876 tarihinde de ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880 yılında Vol