Kayıtlar

Roma İmparatorluğu hakkında ilginç bilgiler!

Resim
Roma İmparatorluğu, M.Ö. 27'de Augustus’un (Octavian) imparator ilan edilmesiyle başlamış ve Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı M.S. 476 yılına kadar hüküm sürmüştür. Ancak Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans İmparatorluğu) ise M.S. 1453 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu yazımızda Roma İmparatorluğu hakkında ilginç bilgileri sizler için derledik. Beton kullanımı ve inşaat teknolojisi: Romalılar, betonu inşaatlarında yaygın bir şekilde kullanan ilk uygarlıklardan biriydi. Özellikle volkanik tüf ve kül ile yapılan Roma betonu, su altında bile sertleşerek yapılarının dayanıklılığını artırdı. Bu teknolojinin sayesinde Roma, Kolezyum ve Pantheon gibi yapıları inşa edebildi. Yollar ve mesafe taşları: Roma İmparatorluğu, 400.000 kilometreden fazla yol ağı inşa etti. Bu yolların birçoğu hala kullanılmaktadır. Yol ağları üzerinde yer alan mesafe taşları (mil taşları), seyahat edenlere mesafeleri ve yolların durumunu gösterirdi. “Tüm yollar Roma'ya çıkar” deyimi buradan gelir. Su

Göbeklitepe hakkında kısaca bilgi

Resim
Göbeklitepe (Fotoğraf: kulturportali.gov.tr) Göbeklitepe , Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilen bir arkeolojik sit alanıdır. MÖ 9600-8000 yıllarına tarihlenen Göbeklitepe, insanlık tarihini ve yerleşik yaşamın başlangıcını yeniden değerlendirmemizi sağlayan önemli bir keşiftir. Kazılar ve bulgular 1963 yılında keşfedilen Göbeklitepe'de şu ana kadar 20'den fazla anıtsal megalit yapı gün ışığına çıkarılmıştır. Bu yapılar, T biçimli dikilitaşlardan ve üzerleri kabartmalarla süslenmiş dairesel alanlardan oluşmaktadır. Dikilitaşlar üzerinde aslan, yaban domuzu, boğa ve akrep gibi hayvan figürlerinin yanı sıra soyut semboller ve insan figürleri de yer almaktadır. Önemi Göbeklitepe, avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik hayata geçmeden önce de karmaşık inanç sistemleri ve dini ritüelleri olabileceğini göstermiştir. Bu bulgu, insanlık tarihinin ve dinlerin kökeni hakkındaki bildiklerimizi kökten değiştirmiştir. Göbek

Mevlana'nın Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Mevlana Mevlana kimdir? Mevlana'nın eserleri nelerdir? Mevlana sözleri nelerdir? Bu yazımızda Mevlana'nın kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Mevlana'nın hayatı  Mevlana Celaleddin-i Rumi , 1207 yılında Horasan'ın Belh yöresinde doğdu. Batı Türkistanlı soylu bir aileden gelir. Ailesi Belh'den Anadolu'ya göç etti. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın davetiyle ailesi Konya'ya geldi. Mevlana, 1231 yılında medreselerde müderrislik yapmaya başladı. 37 yaşında Tebrizli Şems ile tanıştı, ondan tasavvufu öğrendi. 1247 yılında Şems ortadan kaybolunca, Mevlana kendisini yalnız şiire, tasavvufun gizemine ve sema ayinlerine verdi. Daha sonra Şems yerine, Selahattin Zerkub 'u ve daha sonra da Çelebi Hüsameddin 'i halef olarak seçti.  Mevlana 1273 yılında vefat etti.  Ölümünden sonra oğlu Sultan Veled , Mevlevilik Tarikatı 'nı kurdu. Kişiliği ve eserleri ile insanlık kültürü içinde saygın bir yer edindi.  Mevlana

Sera etkisi nedir, nasıl oluşur ve önlenir? (Kısaca)

Resim
Günümüzde iklim değişikliği dünya gündeminin en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Bu değişikliklerin ana nedenlerinden biri olan "sera etkisi" , atmosferimizin karşı karşıya olduğu önemli bir sorundur. Peki, sera etkisi nedir? Sera etkisi nasıl oluşur? Sera etkisi sonuçları nelerdir, nasıl önlenir? Sera etkisi hakkında kısaca bilinmesi gerekenler. Sera etkisi nedir? Sera etkisi, atmosferdeki sera gazlarının yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmını geri yansıtarak ısıyı tutması ve gezegenin sıcaklığını artırması olayıdır. Sera etkisi doğal bir süreçtir ve yaşamın devamı için gereklidir. Ancak insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazları, sera etkisinin artmasına ve küresel ısınma ya yol açmaktadır. Sera etkisi nasıl oluşur? Sera etkisi nedir, başlıklı bölümümüzde sera etkisinin tanımını yapıktan sonra sıradaki sorumuza geçebiliriz: Sera etkisi nasıl oluşur? Sera etkisi şu şekilde oluşur:  Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar atmosferden geçerek

Wilhelm Röntgen kimdir? Kısaca hayatı, buluşları

Resim
Nobel Ödüllü Wilhelm Röntgen, X ışınlarını bulmuş ve bilim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Bu makalede "Wilhelm Röntgen kimdir?" sorusunu yanıtladık. Ayrıca, Wilhelm Röntgen'in buluşları hakkında kısaca bilgilere yer verdik. Wilhelm Röntgen kimdir?  Wilhelm Röntgen, 27 Mart 1845'te Almanya'nın Lennep kentinde doğdu. Fizik ve matematik alanlarına ilgi duyan Röntgen, Zürih Politeknik Üniversitesi 'nde eğitim gördü. 1876'da Strazburg Üniversitesi 'nde fizik profesörü oldu. 1888'de ise Würzburg Üniversitesi 'ne geçti. Röntgen, 8 Kasım 1895'te laboratuvarında katot ışınlarıyla deneyler yaparken, bir tesadüf sonucu X ışınlarını keşfetti. Bu yeni ışınları "X" olarak adlandırdı, çünkü bilinmeyen bir şeyi ifade etmek için kullanılan matematiksel bir semboldü. Röntgen, keşfini gizli tutmadı ve 28 Aralık 1895'te "Yeni Bir Işın Türü Üzerine" başlıklı makalesini yayınladı. Makalesinde, X ışınlarının özelliklerini, üretim

Şark Meselesi nedir, ilk defa nerede kullanıldı? (Kısaca)

"Doğu Sorunu" olarak da adlandırılan Şark Meselesi nedir? Şark Meselesi ilk defa nerede kullanıldı? Bu yazımızda Şark Meselesi hakkında belli başlı bilgilere kısaca yer verdik. Şark Meselesi nedir? Şark Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Avrupa devletleri arasında yaşanan siyasi rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir terimdir. Şark meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma sürecinde yaşanan uluslararası krizler, savaşlar, antlaşmalar ve diplomasi oyunlarını kapsar. Bu sorun, Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma çabaları ve bu çabaların Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Şark Meselesi ilk defa nerede kullanıldı? Şark Meselesi terimi, ilk defa 1815 yılında, Viyana Kongresi 'nde Rus diplomatlar tarafından kullanılmıştır. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybetmesi ve gücünün zayıflaması, Avrupa devletleri arasında endişelere neden olmaya başlamı

Küresel ısınma nedir, nasıl önlenir? (Kısaca)

Resim
Küresel ısınma, tüm canlılar için tehdit oluşturmaktadır. (Fotoğraf: Pixabay) Küresel ısınma, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın sonuçları, her geçen yıl daha da hissedilmektedir. Peki, küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedenleri ve sonuçları nelerdir? Küresel ısınma nasıl önlenir? Bu içeriğimizde küresel ısınma konusunda önemli hususlara kısaca değindik. Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedir , sorusuna verilebilecek pek çok cevap var. Ancak, yalın ve basit bir şekilde anlatmak gerekirse küresel ısınma , Dünya'nın ortalama sıcaklığının artması olarak tanımlanabilir. Bu artışın temel nedeni insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazları, Güneş'ten gelen ısıyı atmosferde hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olur. Sera gazı nedir? Sera gazları, atmosferde ısıyı hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olan gazlardır. Güneş'ten gelen ısı, atmosferdeki sera gazları tara