Kayıtlar

Feodalite nedir, nasıl ortaya çıktı? Kısaca bilgi

Resim
Feodalite nedir, ne demek? Feodalite nasıl ortaya çıktı ve ne zaman sona erdi? Feodalizmin özellikleri nelerdir? İşte Feodalizm hakkında kısaca bilgi.  Feodalite nedir?  "Derebeylik" olarak da adlandırılan feodalite , örgütlenmiş devletin bulunmadığı toprağa dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin uygulandığı ülkede çok sayıda yönetim birimi vardır.  Feodalizm ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Feodalizm, Kavimler Göçü 'nün ardından ortaya çıkmıştır. Feodal yönetim biçimi, Orta Çağ 'da Avrupa'yı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan etkilemiştir.  Kavimler Göçü 'nün ardından Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması, feodalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etken olmuştur. Yaşanan otorite boşluğu feodal yönetimler tarafından doldurulmuştur. Feodal yönetim biçiminin özellikleri Feodal yönetim biçimi, "lord" ve "vassal" arasında karşılıklı hak ve görevlerin belirlendiği bir anlaşmaya dayanır. Buna fief sözleş

Divan edebiyatı özellikleri kısaca maddeler halinde

Resim
Divan Edebiyatı nedir, özellikleri nelerdir? Divan edebiyatı eserleri nelerdir? Divan edebiyatında neler var? Divan edebiyatı hangi döneme aittir? Divan edebiyatı yazarları kimlerdir? İşte kısaca bilgi.  Divan edebiyatı nedir, hangi döneme aittir? Divan edebiyatı, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültürünün etkisiyle gelişen edebiyata verilen isimdir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Divan edebiyatına çeşitli kaynaklarda "Yüksek zümre edebiyatı" , "Klasik Türk edebiyatı" , ve "Saray edebiyatı" gibi isimler de verilmektedir. Bu dönemde şairler eserlerini "Divan" adı verilen kitaplarda topladığı için "Divan edebiyatı" ismi kullanılmıştır.  Divan edebiyatı özellikleri Divan edebiyatı özellikleri hakkında kısaca ve maddeler halinde şu bilgileri verebiliriz:  Bu dönemin şiirlerinde ağır bir dil kullanılmış, söz sanatlarına bolca yer verilmiştir. Ayrıca şiirlerde Arapça ve Farsça kelimeler sıkl

Abidin Dino hayatı kısaca

Resim
Abidin Dino Abidin Dino kimdir, eserleri nelerdir? Türkiye'nin unutulmaz ressamlarından Abidin Dino'nun kısaca hayatı ve eserleri Abidin Dino kimdir? Abidin Dino, 23 Mart 1913 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Ailesi doğduğu yıl İsviçre'ye, altı yaşına geldiğinde de Fransa'ya yerleşti. Çocukluk yıllarının önemli bir bölümü Avrupa'da geçti. 1925 yılında ise ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Robert Koleji 'ne kaydolmuşsa da sanata duyduğu ilgi ağır basınca eğitimini yarıda bıraktı. Kendisine tamamen sanat çalışmalarına verdi. İlk çizimleri Yarın gazetesinde, ilk yazısı da Artist dergisinde yayımlandı.   Nazım Hikmet ’in Sesini Kaybeden Şehir ve Bir Ölü Evi kitaplarının kapak desenlerini çizdi. 1933 yılında Zeki Faik İzer, Zühtü Müridoğlu, Elif Naci, Cemal Tollu ve Nurullah Berk ile birlikte D Grubu adlı sanat topluluğunun kurucuları arasında yer aldı.  Ünlü yönetmen Sergey Yutkeviç'in teklifi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğ

Urartular hakkında kısa bilgi maddeler halinde

Resim
Urartular kimdir? Urartuların özellikleri nelerdir? Urartuların başkenti neresidir? Urartuların insanlığa katkıları nelerdir? İlk çağ uygarlıklarından olan Urartular hakkında önemli bilgileri sizler için derledik. İşte Urartular hakkında bilgi.  Urartular hakkında bilgi  Urartular hakkında bilgi konusunda maddeler halinde şu bilgileri sıralayabiliriz:  Doğu Anadolu'da kurulan Urartuların başkenti Tuşpa 'dır ( Van ). Bu sebeple zaman zaman "Van Krallığı" da denilmektedir.  Krallıkla yönetilen Urartularda, ülke, başında kralın atadığı valilerin bulunduğu eyaletlere ayrılmıştır. Bu valilere "En-nam" adı verilmiştir. Bu şekilde merkezi otoritenin de güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Urartular, Anadolu uygarlıkları arasında federatif yönetim tarzı nı benimseyen tek uygarlıktır.  Urartuların başında bulunan ilk kral Arame 'dir. İlk kralının adının Arame olması nedeniyle kuruluşunda Aramilerin etkin olduğu tahmin edilmektedir.  Ölümden sonraki hayata inanmışlar

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarihi ve önemi özet

Resim
Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarihi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı yararlar nelerdir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi kaç yıllık? İşte bu sözleşme hakkında özet bilgi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarihi Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936 yılında imzalanmıştır. 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan sözleşme, 9 Kasım 1936 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin tarafları arasında şu devletler yer almaktadır: Türkiye  Birleşik Krallık Sovyetler Birliği  Fransa Japonya Yunanistan Yugoslavya  Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi nedir? Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları askersizleştirilmişti. Boğazlardan geçiş hakkı ve askersizleştirilen bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti Konseyi'nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya tarafından garanti edilmişti.  Ancak kısa süre içinde dünya siyasetinin dengelerinde önemli değişiklikler oldu. Boğazların güvenliği k

Dede Korkut hikayeleri özellikleri maddeler halinde kısaca

Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri özellikleri nelerdir? Dede Korkut hikayeleri kime ait? İşte Dede Korkut hikayeleri hakkında kısaca bilgi. Dede Korkut hikayeleri nedir? Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla ve Rum, Gürcü ve Abazalarla yaptıkları mücadeleleri anlatan hikayelerdir. Halka arasında sözlü olarak gelecek nesillere aktarılmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir.  Dede Korkut hikayeleri özellikleri Asıl adı "Kitab-ı Dede Korku Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzhan" olan Dede Korkut hikayeleri özellikleri hakkında şu bilgiler verebiliriz: Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değildir. Yani anonim dir. Halk arasında söylene söylene nesiller boyu aktarılmış, 15. ve 16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir.  Dede Korkut hikayelerinin günümüze iki yazma nüshası kalmıştır. Bunlardan biri Almanya'da Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır. Ancak, 2019 yılında üçüncü nüshası da

Sömürgecilik nedir, ne zaman başladı? Kısaca bilgi

Resim
Fotoğraf: Pixabay Sömürgecilik nedir? Sömürgecilik ne zaman başladı? İlk sömürgeci devlet kimdir? Sömürgecilik ne ile başladı? S ömürgeciliğin ortaya çıkışına etki eden unsurlar nelerdir? İşte kısaca bu konu hakkında bilinmesi gerekenler. Sömürgecilik nedir?  "Sömürgecilik nedir?" sorusunu kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz:  Sömürgecilik , bir devletin başka bir ülkeyi egemenliği altına alarak onlara hiçbir hak tanımaması ve buradan ekonomik çıkar sağlamasıdır. Kolonicilik, kolonyalizm olarak da adlandırılmaktadır.  Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölgelerin doğal kaynaklarına, insan gücüne ve ticaretine el koymuşlardı. Sömürgeci devletler, sömürdükleri bölge insanlarından ırksal olarak üstün olduklarına inanmışlardı. Bu doğrultuda hiçbir konuda sömürge halkının oyuna başvurmamışlardı. Sonuç olarak sömürgeler, sömürgeci devletlerin aldığı kararlarla yönetilmişlerdi.  Ayrıca, o dönem Avrupa'daki anlayışa göre "büyük devlet" olmanın yolu sömürgelere sahip olmak