Kayıtlar

Mısır medeniyeti hakkında maddeler halinde bilgi

Mısır medeniyeti özellikleri nelerdir? Mısır medeniyeti nerede ve ne zaman kuruldu? Bu yazıda Mısır medeniyeti hakkında maddeler halinde bilgilere yer verdik. Mısır medeniyeti özellikleri Mısır medeniyeti, M.Ö. 3150 - M.Ö. 333 yılları arasında Kuzey Afrika'da Nil Nehri çevresinde gelişmiş bir uygarlıktır . Mısır medeniyetinde devletin başında Firavun adı verilen tanrı-kral bulunurdu. Firavunlar, Ra, Osiris, Ammon, Horus gibi çok sayıda tanrıya inanan dindar bir halkın itaatini kazanmışlardı. Mısır medeniyetinde ahiret inancı vardı ve ölüler mumyalanarak piramitler gibi anıt mezarlar içinde gömülürdü. Bu uygulama tıp alanında ilerlemelerine neden olmuştu.  Mısır medeniyeti kendine özgü bir yazı sistemi olan hiyeroglifi geliştirmişti. Hiyeroglif yazılarını papirüs adı verilen bitki yapraklarına yazarlardı . Mısır medeniyeti astronomi ve matematik alanlarında da ilerlemişti. Miladi takvimin temelini oluşturan 365 günlük takvimi kullanmışlardı . Mısır medeniyeti mimari açıdan da önem

Hulusi Behçet kimdir, ne yapmıştır? Kısaca hayatı

Resim
Hulusi Behçet , Türk tıp tarihinin önemli isimlerinden biridir. 20 Şubat 1889'da İstanbul'da doğan Behçet, dermatoloji uzmanı ve bilim insanı olarak tanınır. Kendi adıyla anılan Behçet hastalığını 1937 yılında tarif eden ilk kişi olmuştur. Behçet, tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi 'nde almış ve I. Dünya Savaşı sırasında Edirne'de askeri hekim olarak çalışmıştır. Savaştan sonra Budapeşte ve Berlin'de dermatoloji alanında kendini geliştirmiş ve Türkiye'ye döndükten sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapmıştır. Behçet, meslek hayatı boyunca dermatoloji konusunda üretken bir bilim insanı olarak birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmış ve birçok bilimsel dergide makalesi yayınlanmıştır. Behçet hastalığı , ağızda ve cinsel organlarda yaralar, gözde iltihaplanma ve eklem ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir kan damarı enflamasyonu hastalığıdır. Behçet, bu hastalığı ilk kez 1937 yılında üç hastasında g

Herakleitos kimdir, felsefi görüşleri nedir? Kısaca

Herakleitos kimdir? Herakleitos felsefesi nedir? Bu yazımızda Herakleitos'un hayatına ve felsefi görüşlerine dair bilinmesi gerekenleri derledik. Herakleitos kimdir?  Herakleitos , MÖ 535-475 yılları arasında Efes'te yaşamış, Sokrates öncesi bir Yunan filozofudur. Batı felsefesinin kurucularından sayılan Herakleitos, logos ve arkhe gibi kavramları ortaya atmıştır. Logos , evrenin düzenini ve akıl yasalarını ifade ederken, arkhe ise evrenin temel ilkesi veya maddesi anlamına gelir. Herakleitos'a göre arkhe ateştir ve her şey ateşten türemiştir. Herakleitos'un en ünlü fikri ise her şeyin sürekli değiştiği ve hiçbir şeyin sabit olmadığıdır. Bu fikri "aynı nehirde iki kere yıkanılmaz" sözüyle özetlemiştir. Herakleitos'a göre evren bir karşıtlıklar bütünüdür ve karşıtlıklar arasında bir uyum vardır. Bu uyumu sağlayan ise logos tur. Herakleitos'un hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Soylu bir aileden geldiği ve Efes'te kral-rahip olma hakkını kardeşine

Descartes kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

Descartes kimdir? Bu sorunun cevabını arayanlar için bu yazıda ünlü Fransız filozof ve matematikçinin hayatı, eserleri ve felsefesi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Descartes kimdir?  Descartes, 31 Mart 1596'da Fransa'nın Indre-et-Loire kentinde doğdu. Cizvit Koleji'nde eğitim gördü ve Poitiers Üniversitesi'nde hukuk okudu. 1618 yılında Hollanda'ya giden Descartes, burada matematik, fizik ve astronomi alanlarında çalışmalar yaptı ve birçok bilim insanı ve filozofla tanıştı. Skolastik düşünceden sıyrılarak modern felsefenin öncüsü oldu. Her şeyden şüphe etmeyi ve sadece açık ve seçik olan bilgilere güvenmeyi savundu. "Düşünüyorum, o halde varım" sözüyle tanınan Descartes, zihin-beden dualizmini ortaya koydu ve Tanrı'nın varlığını akıl yoluyla kanıtlamaya çalıştı. Descartes, matematik alanında da önemli katkılarda bulundu. Koordinat geometrisini geliştirdi ve cebirsel ifadeleri sembollerle gösterdi. Ayrıca optik, mekanik, fizyoloji ve psik

Sokrates kimdir? Kısaca hayatı ve felsefesi

Resim
Sokrates Sokrates, Antik Yunan felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. MÖ 469 yılında Atina yakınlarında doğmuş, MÖ 399 yılında ise zehir içerek ölmüştür. Sokrates, ardında yazılı bir eser bırakmamış, felsefesini sadece sözlü olarak aktarmıştır. Bu nedenle onun düşüncelerini, öğrencileri Platon ve Ksenophon'un yazdıkları eserlerden ve çağdaşı Aristophanes'in komedilerinden öğrenebiliriz. Sokrates'in felsefesinin temel özelliği, diyalektik yöntemdir. Bu yöntem, karşısındaki kişiye sorular sorarak onun bilgisini sınamak, çelişkilerini ortaya çıkarmak ve doğruya ulaşmak şeklinde uygulanır. Sokrates, bu yöntemle insanların kendilerini tanımalarını, ahlaki değerleri sorgulamalarını ve bilgeliğe erişmelerini amaçlamıştır. Sokrates'in felsefesi, aynı zamanda etik felsefesinin de kurucusu sayılır. Sokrates, insanın en yüksek amacının erdemli olmak olduğunu savunmuş, erdemin bilgiyle eşit olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, insan bilgili olduğu sürece erdemli olur, köt

Teknolojinin yararları ve zararları (Kısaca-maddeler halinde)

Resim
Teknolojinin yararları ve zararları nelerdir? Bu yazımızda teknolojinin yararları ve zararlarını maddeler halinde ve kısaca derledik. Teknolojinin yararları  Teknolojinin yararları maddeler halinde şöyle:  Bilgiye hızlı ve kolay erişim:  İnternet ve arama motorları gibi araçlar sayesinde her türlü bilgiye hızlı ve kolayca erişebilmekteyiz. İletişimin kolaylaşması:  Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve video konferans gibi araçlar sayesinde dünyanın her yerindeki insanlarla anında iletişim kurabiliyoruz. Verimliliğin artması:   Otomasyon ve bilgisayar destekli tasarım gibi araçlarla verimliliğin artması sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi: Tıbbi cihazlar, bilgisayar destekli tanı ve tedavi yöntemleri gibi araçlar sayesinde sağlık hizmetlerinin kalitesi arttırılmaktadır. Eğitim alanında fırsatların genişlemesi:  E-öğrenme, uzaktan eğitim ve sanal dersler gibi araçlar sayesinde eğitim alanında fırsatlar genişlemektedir. Teknolojinin zararları  Teknolojinin zararları ma

Kazım Karabekir'in Kısaca Hayatı

Resim
Kazım Karabekir Kazım Karabekir kimdir? Kazım Karabekir nerede mücadele etmiştir, hangi cephede savaşmıştır? Kazım Karabekir'in Milli Mücadele'ye katkıları nelerdir? Kazım Karabekir'in hayatı hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Kazım Karabekir kimdir? (Kısa) 1883 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kazım Karabekir, Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde eğitim gördü. Eğitimini tamamladıktan sonra Manastır'a tayin oldu. 31 Mart Ayaklanması'nı bastıran Harekat Ordusu'nda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Irak ve Kafkasya cephelerinde görev yaptı. Birlikleriyle beraber Doğu'daki toprakları Ermenilerin işgalinden kurtardı. Bu başarısının ardından feriklik rütbesi verildi.  Erzurum Kongresi'nin toplanmasında büyük katkılar verdi. Cumhuriyetinin ilanının ardından milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 1948 yılında hayata gözlerini yumdu.  Kazım Karabekir hayatı (Uzun) Ka