Kayıtlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Köroğlu Hayatı Kısaca

Sibirya'dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu 'nun gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Köroğlu bir efsane olsa bile Türk Halk Edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin  temelini oluşturur. Evliya Çelebi  seyahatnamesinde 17. yüzyıl Celali İsyanları'na katılanlar arasında Köroğlu'nun da adı geçmektedir.  Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf, günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tayı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Beyi Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve Köroğlu'nun amansız hikayesi böyle başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Beyi'nden intikam almay

Göktürk (Orhun) Yazıtları Hakkında Kısa Bilgi

Göktürk Kitabeleri de denilen bu yazıtlar,  Türk edebiyatının ilk yazılı   örnekleridi r . 8. yüzyılda, Çinlilere karşı yapılan bir "kurtuluş savaşı" kazanıldıktan ve Türk bütünlüğü sağlandıktan sonra, bu zaferi ölümsüzleştirmek gayesiyle yazılmıştır. Moğolistan'ın kuzey doğusunda, Orhun ırmağının, eski yatağına dikilen bu yazılı taşlara Orhun Anıtları denir.  Orta Asya'da Orhun ırmağının eski yatağına dikilmiş oldukları için, Orhun Anıtları adını alan yazılı taşlarda, Göktürklerin tarihi anlatılmaktadır. İlk defa bu yazıtları, 19. yüzyılda Danimarkalı dil bilgini Thomsen   okudu. Bu anıtlardan ilk söz açan ise, 13. yüzyılda, İlhanlılar tarihçisi Alaaddin Ata Melik Cüveyn 'in  Târih-i Cihan Güşa   adlı eseridir.  Orhun Anıtları'nın en önemlileri: Göktürklerin dört hakanına vezirlik etmiş olan Bilge Tonyukuk'un 720'de diktirdiği Tonyukuk Anıtı ; Doğu Göktürklerini Çin eserliğinden kurtaran Kutluk Han'ın küçük oğlu Kül Tigin adına 732'de dik