Kayıtlar

Ağustos, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nabizade Nazım kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği

Resim
Nabizade Nazım Nabizade Nazım kimdir? Nabizade Nazım'ın eserleri nelerdir? Nabizade Nazım, hangi dönem sanatçısıdır? Nabizade Nazım, hangi edebi akımdan etkilenmiştir? İşte Nabizade Nazım hakkında kısaca bilgi... Nabizade Nazım kimdir? Tanzimat dönemi hikaye ve romancılarından olan Nabizade Nazım, 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sırasıyla Tophane Mahalle Mektebi, Fevziye Rüştiyesi, Beşiktaş Askeri Rüştiyesi, Kara Askeri Mühendis Okulu ve Kara Harp Okulu'nda eğitim gördü. Mezun olduktan sonra askeri okulda öğretmenlik yaptı.  "Esaret" başlıklı ilk yazısı, 1880 yılında Vakit gazetesinde yayımlandı. 1890 yılında "Karabibik" adlı romanı yayımlandı. Bu eser, ilk Türkçe gerçekçi köy romanı olarak kabul edilmektedir. Bir dönem Servet-i Fünun dergisinde yazıları yayımlandı. Nabizade Nazım, 6 Ağustos 1893 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Nabizade Nazım'ın edebi kişiliği Nabizade Nazım, Türk edebiyatında Realizmin önde gelen temsilcilerindendir. Şi

Soğuk Savaş Nedir? Kısaca

Resim
Soğuk Savaş nedir? Soğuk Savaş neden ortaya çıktı? S oğuk Savaş dönemi gelişmeleri nelerdir? Soğuk Savaş dönemi, ne zaman başladı ve ne zaman sona erdi? İşte Soğuk Savaş hakkında kısaca bilinmesi gerekenler... Soğuk Savaş nedir?  Soğuk Savaş Dönemi , Sovyetler Birliği'nin liderlik ettiği  Doğu Bloku ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri 'nin liderlik ettiği  Batı Bloku ülkeleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği 'nin yıkılışına dek süren bir kamplaşma dönemidir. " Soğuk Savaş " kavramı, ilk olarak 1947'de Bernard Baruch tarafından ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadelede müttefik olan ABD ve Sovyetler Birliği, savaşın sona ermesiyle birlikte güç mücadelesine girişti.  Batı Bloku antikomünist ülkelerden oluşuyorken, Doğu Bloku komünist ülkelerden oluşmaktaydı. Öte yandan Batı Bloku'nun askeri örgütü Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'yken (NATO) , Doğu Bloku'nun askeri örg

İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun'un kısaca hayatı

Resim
İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun'un eserleri nelerdir? İbn-i Haldun'un sosyolojiye katkıları nelerdir? İbn-i Haldun'un tarih anlayışı nedir? İşte İbn-i Haldun hakkında kısaca bilgi. İbn-i Haldun kimdir? İbn-i Haldun, 1332 yılında Tunus'ta dünyaya gelmiştir. Eğitimli bir aileye mensuptu. Ailesi uzun yıllar boyunca İspanya'da yaşamış, daha sonra Tunus'a yerleşmiştir. Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim almıştır. Din, matematik, tarih, hukuk, felsefe ve mantık dersleri aldı. Hayatı boyunca çeşitli hükümdarların yanında görev yapmıştır. Tunus'ta devlet idaresinde çalıştıktan sonra Fas'a gitti. Burada, devleti yönetenlerin aynı zamanda dini lider olmasına itiraz ettiği için iki yıl hapis yattı. Fas'ın ardından İspanya'ya gitti. Ünlü devlet adamlarıyla ilişkiler kurdu. 1382 yılında hacca gitti.  Devlet yönetimindeki işlerinin ardından çeşitli araştırmalar üzerine yoğunlaştı. Mısır'da bulunan El-Ezher Üniversitesi 'nde dersler verdi

Abdülhak Hamit Tarhan Kimdir? Kısaca hayatı

Resim
Abdülhak Hamit Tarhan Abdülhak Hamit Tarkan kimdir, eserleri nelerdir?  Abdülhak Hamit Tarhan hangi akımın etkisinde kalmıştır? Abdülhak Hamit Tarhan hangi dönem sanatçısıdır? İşte Abdülhak Hamit Tarhan hakkında kısaca bilgi. Abdülhak Hamit Tarhan kimdir? Abdülhak Hamit Tarhan, 1852 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Mahalle Mektebi'nde başladı, ardından Rumeli Hisarı Rüştiyesi'ne gitti. Düzenli bir şekilde örgün eğitim görmedi. Daha çok evde özel dersler alarak yetiştirildi.  Hocaları arasında Hoca Tahsin Efendi gibi devrin önemli bilginleri vardı. Abdülhak Hamit Tarhan'ın Hoca Tahsin Efendi ile kurduğu bağ öylesine güçlüydü ki, hocasının ölümünün ardından 150 mısralık bir mersiye kaleme almıştı. Memuriyet hayatına Bab-ı Ali Tercüme Odası 'nda başladı. Babası Tahran Büyükelçiliği'ne atanınca onun yanında Tahran'a gitti ve Farsça öğrendi. İstanbul'a geldikten sonra çeşitli kurumlarda memurluk görevini sürdürdü. 1874 yılı

Türkiye'nin sınır komşuları, başkentleri ve sınır kapıları

Resim
Türkiye'nin sınır komşuları kimlerdir?  Türkiye'nin kaç tane sınır komşusu var? Türkiye'nin sınır kapıları hangi illerde? Türkiye'nin sınır kapıları isimleri nelerdir? İşte kısaca bu konu hakkında bilinmesi gerekenler... Türkiye'nin sınır komşuları Türkiye'nin batıda iki, doğuda dört ve güneyde iki olmak üzere toplam sekiz adet komşusu bulunmaktadır. Türkiye'nin sınır komşuları şunlardır: Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye. Önemli not: Türkiye'nin en uzun sınıra sahip olduğu ülke Suriye'dir.  1. Yunanistan Türkiye'nin Trakya Yarımadası'ndan komşusu olan Yunanistan'ın başkenti Atina 'dır.   Yunanistan'la olan sınır kapıları şunlardır: İpsala Sınır Kapısı, Uzunköprü Sınır Kapısı ve Karaağaç Sınır Kapısı. 2. Bulgaristan Türkiye'nin Trakya Yarımadası'ndan bir başka komşusu Bulgaristan'dır. Bulgaristan'ın başkenti Sofya 'dır.  Bulgaristan'la olan sınır

Servet-i Fünun edebiyatı özellikleri kısaca maddeler halinde

Resim
Servet-i Fünun edebiyatı nedir ve özellikleri nelerdir? Servet-i Fünun anlayışı nedir? Servet-i Fünun edebiyatı sanatçıları kimlerdir? İşte Servet-i Fünun edebiyatı hakkında kısaca bilgi. Servet-i Fünun edebiyatı nedir?  Servet-i Fünun edebiyatı, 1896-1901 yılları arasında bir grup sanatçının Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanmasıyla ortaya çıkmış bir edebi harekettir. Recaizade Mahmut Ekrem 'in öncülük ettiği bu edebi hareket, "Edebiyat-ı Cedide" olarak da bilinmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem'in aracılık etmesiyle kuruluşundan kısa bir süre sonra derginin başyazarlığına Tevfik Fikret getirilmiştir.  1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın 'ın bir yazısı nedeniyle Servet-i Fünun dergisi kapatılınca topluluk dağılmıştır. Servet-i Fünun edebiyatı özellikleri Servet-i Fünun Edebiyatı'nın genel özellikleri şunlardır: Dönemin siyasi şartlarından dolayı toplumsal konulara değinmemişler ve bireysel konulara yoğunlaşmışlardır.  "Sanat sanat içindi

Yıldız Kenter kimdir? (Kısaca)

Resim
Yıldız Kenter Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter hangi tiyatro oyunlarında ve filmlerde rol aldı? İşte Yıldız Kenter'in kısaca hayatı.  Yıldız Kenter kimdir? Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Yıldız Kenter , 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ahmet Naci Kenter, annesi ise Olga Cynthia'dır. Annesi Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adını Nadide Kenter olarak değiştirdi.  1948 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı 'nı bitirdikten sonra, ABD ve İngiltere'ye giderek oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye'ye dönünce Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocalık yapmaya başladı.  1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan ayrılan Kenter, kısa bir süre Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı. Daha sonra ise kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile birlikte "Kent Oyuncuları" adında bir tiyatro topluluğu kurdu.  "Ağaçl

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? (Kısaca)

Resim
Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ (Fotoğraf: Amerika'nın Sesi, Youtube) Muazzez İlmiye Çığ kimdir?  Muazzez İlmiye Çığ ne yaptı? Türkiye'nin ilk Sümerologlarından olan Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatına ve çalışmalarına dair bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Muazzez İlmiye Çığ hayatı kısaca  Türkiye'nin ilk Sümerologlarından Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ , 20 Haziran 1914'te Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Öğrenim hayatına Çorum'da başladı. Daha sonra Bizim Mektep adındaki özel bir okulda ve Bursa Kız Muallim Mektebi 'nde öğrenim gördü.  Mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yapan Muazzez İlmiye Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümüne kaydoldu. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra  İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi 'nde uzman olarak görev yapmaya başladı. 31 yıl boyunca burada görev yaptı. Bu görev süresince meslektaşları Dr. F. R. Kraus ve Hatice Kızılay ile birlikte müzede bulu

Sultan İkinci Abdülhamid kimdir? Kısaca hayatı

Resim
Sultan İkinci Abdülhamid  Sultan İkinci Abdülhamid kimdir? 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesine neden olan olay neydi? Sultan 2 Abdülhamid ne yaptı, nasıl bir padişahtı? İşte Abdülhamid'in kısaca hayatı. Abdülhamid hayatı kısaca  Sultan İkinci Abdülhamid, 1842 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Sultan'dır.  Babası Sultan Abdülmecid 'in 1861 yılında vefat etmesinin ardından tahta geçen amcası Sultan Abdülaziz, onun eğitimiyle yakından ilgilendi. 1876'da Sultan Abdülaziz tahtan indirilince Beşinci Murat tahta çıktı, fakat kısa bir süre sonra akıl sağlığı bozulduğu iddiasıyla tahttan indirildi. Bu gelişme üzerine 31 Ağustos 1876 günü Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Tahta geçmeden önce Kanun-ı Esasi 'yi ilan edeceğine dair Mithat Paşa'ya söz veren Abdülhamid, 23 Aralık 1876'da bu sözünü yerine getirerek Kanun-ı Esasi'yi ilan etti. Kanun-ı Esasi uyarınc

Tarihe yardımcı bilimler ve anlamları kısaca

Resim
Tarihe yardımcı bilimler nelerdir?  Tarihe yardımcı bilim dalları ve çalışma alanları nelerdir? İşte kısaca tarihe yardımcı bilimler ve anlamları... Tarihe yardımcı bilimler Tarihe yardımcı bilim dalları (tarihin faydalandığı bilim dalları) ve anlamları şunlardır: 1. Coğrafya: Coğrafi faktörler, tarihi olayların değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar.  2. Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri ortaya çıkarır. Özellikle tarih öncesi devirlere ait araştırmalarda arkeoloji bilimden faydalanılmaktadır.  3. Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler ve oluş sırasını düzenler. 4. Paleografya: Yazı bilimidir. Eski yazıların okunmasını sağlayarak tarihi devirlerin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.  5. Epigrafya: Kitabe ve yazıtlar bilimidir. Anıtlar, taşlar ve mermerler üzerine yazılmış yazıları inceler.  6. Filoloji: Dil bilimidir. Geçmişte veya günümüzde var ola

İyonyalılar hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

Resim
İyonyalılar ne zaman ve nerede kuruldu? İyonyalılar kimdir? İyonyalılar ne yaptı, neyi buldu? İyonyalılar hakkında kısaca bilgi.  İyonyalılar nerede kuruldu? Tarihsel olarak İyonya olarak adlandırılan bölge, İzmir ile Büyük Menderes arasında kalan alanı kapsamaktadır.  İyonyalılar kimdir?  Peki, İyonyalılar kimdir? İyonya uygarlığı, Yunanlar tarafından kurulmuştur. Yunanistan'daki Dor istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen Akalar, İyonya uygarlığının temelini atmıştır.  İyonyalılar hakkında bilgi İyonyalılar hakkında önemli bilgileri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:  M..Ö. 1200 yılında Dorlardan kaçarak Batı Anadolu'ya gelen Akalar tarafından kurulmuştur.  İyonyalılar, her biri bağımsız şehir devletleri tarafından yönetilmiştir. Merkeziyetçi yapı kurmamalarından dolayı belirli bir başkenti yoktur.  İyonyalıların şehir devletleri halinde örgütlenmesi güçlü bir merkezi devlet kurmalarının önünde önemli bir engel oluşturmuştur.  İyonyalılar, kolonicilik ve deniz ticareti

Fenikeliler özellikleri maddeler halinde (Kısaca)

Resim
Fenikeliler özellikleri nelerdir? Fenike günümüzde neresidir? Fenikelilerin tarihteki önemi nedir? Fenikeliler siyasi ve ekonomik alandaki gücünü nereden almıştır?  Fenikeliler hangi ticaretle uğraşmıştır? İşte kısaca bilgi... Fenike günümüzde neresidir? Fenikeliler , Sami asıllı bir halk olup Lübnan ve Suriye'nin kıyı kesiminde yaşamışladır. Merkezi bir devlet kuramayan Fenikeliler, şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Fenikeliler hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca derledik. Fenikeliler özellikleri  Fenikeliler, merkezi bir yönetimden yoksun bir şekilde şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerinden bazıları şunlardır: Arvad, Trablus, Biblo, Sayda, Sur, Kartaca ve Beyrut.  Denizcilik faaliyetlerine önem vermişler ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Bunda en büyük etken, yaşadıkları bölgenin dağlık ve tarıma elverişli olmamasıdır.  Deniz ticaretinde büyük bir ilerleme kaydeden Fenikeliler, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır.  M

1921 Anayasası özellikleri kısaca

Resim
1921 Anayasası özellikleri nelerdir? 1921 Anayasası'nın maddeleri nelerdir? 1921 Anayasası ne zaman kabul edildi? İşte 1921 Anayasası hakkında kısaca bilinmesi gerekenler... 1921 Anayasası ne zaman kabul edildi? "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" olarak da adlandırılan 1921 Anayasası , 20 Ocak 1921 tarihinde kabul ve ilan edilmiştir.  1921 Anayasası özellikleri Peki, 1921 Anayasası özellikleri nelerdir? Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hazırlanan 1921 Anayasası'nın özellikleri şunlardır: 24 maddeden oluşmaktadır.  Hükümetin meclis tarafından ve meclis içinden seçildiği bir hükümet sistemi benimsenmiştir. Buna Meclis Hükümeti sistemi adı verilmektedir.  TBMM, yasama ve yürütme gücüne sahiptir. Bu bakımdan kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. Olağanüstü şartlarda daha hızlı karar alabilmek için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Daha sonraki süreçte kurulacak İstiklal Mahkemeleri'nin üyeleri de meclis içinden seçilmiştir. Böylece T

Kavimler Göçü'nün sonuçları kısaca maddeler halinde

Resim
Kavimler Göçü nedir?  Kavimler Göçü'nün sonuçları nelerdir? Kavimler Göçü ne zaman olmuştur?  Kavimler Göçü'nü ilk kim başlattı?  Bu konu hakkında 6. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği bilgileri kısaca derledik. Kavimler Göçü nedir? Kavimler Göçü , Avrupa'nın siyasi yapısını ciddi bir biçimde etkilemiş bir olaydır. Öyle ki, neden olduğu sonuçlar itibariyle İlk Çağ'ın sonu Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.  Kavimler Göçü'nü ilk kim başlattı? Kavimler Göçü'nün tanımını yaptıktan sonra akla şu soru gelmekte: Kavimler Göçü'nü ilk kim başlattı?  Asya'nın batısında bulunan Hun boyları, Çin baskısı nedeniyle Avrupa'ya göç etmeye başladılar. Hunlar Karadeniz'e doğru gelince bu bölgede yaşayan topluluklar batıya doğru göç ettiler. Göç eden bu topluluklar arasında Vandallar, Vizigotlar, Normanlar, Franklar, Lombardlar ve Anglo-Saksonlar da bulunmaktadır. 375 yılında başlayan ve yıllarca süren bu göç hareketine Kavimler Göç

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ümit Yaşar Oğuzcan (Fotoğraf: Milliyet gazetesi, 26.04.1965) "Hüzün şairi" olarak anılan Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın eserleri nelerdir? Hangi şiir anlayışına sahiptir? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kısaca hayatı ve eserleri. Ümit Yaşar Oğuzcan hayatı kısaca "Hüzün şairi" olarak anılan Ümit Yaşar Oğuzcan, 22 Ağustos 1926 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Anne ve babasının Faruk Nafiz Çamlıbel 'e olan hayranlığı, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duymasına yol açtı.  Babasının memur olması sebebiyle eğitimini farklı şehirlerde sürdürmek zorunda kaldı. Sırasıyla Eskişehir İnkılap İlkokulu, Konya Askeri Ortaokulu ve Eskişehir Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı Bankası'nda çalışmaya başladı. Bir süre sonra ise Türkiye İş Bankası'na geçti ve 1960 yılına kadar memur olarak görev yaptı.  1960 yılında kendi adını taşıyan bir yayınevi kuran Ümit Y

Feodalite nedir, nasıl ortaya çıktı? Kısaca bilgi

Resim
Feodalite nedir, ne demek? Feodalite nasıl ortaya çıktı ve ne zaman sona erdi? Feodalizmin özellikleri nelerdir? İşte Feodalizm hakkında kısaca bilgi.  Feodalite nedir?  "Derebeylik" olarak da adlandırılan feodalite , örgütlenmiş devletin bulunmadığı toprağa dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin uygulandığı ülkede çok sayıda yönetim birimi vardır.  Feodalizm ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Feodalizm, Kavimler Göçü 'nün ardından ortaya çıkmıştır. Feodal yönetim biçimi, Orta Çağ 'da Avrupa'yı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan etkilemiştir.  Kavimler Göçü 'nün ardından Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması, feodalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etken olmuştur. Yaşanan otorite boşluğu feodal yönetimler tarafından doldurulmuştur. Feodal yönetim biçiminin özellikleri Feodal yönetim biçimi, "lord" ve "vassal" arasında karşılıklı hak ve görevlerin belirlendiği bir anlaşmaya dayanır. Buna fief sözleş

Divan edebiyatı özellikleri kısaca maddeler halinde

Resim
Divan Edebiyatı nedir, özellikleri nelerdir? Divan edebiyatı eserleri nelerdir? Divan edebiyatında neler var? Divan edebiyatı hangi döneme aittir? Divan edebiyatı yazarları kimlerdir? İşte kısaca bilgi.  Divan edebiyatı nedir, hangi döneme aittir? Divan edebiyatı, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Arap ve Fars kültürünün etkisiyle gelişen edebiyata verilen isimdir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Divan edebiyatına çeşitli kaynaklarda "Yüksek zümre edebiyatı" , "Klasik Türk edebiyatı" , ve "Saray edebiyatı" gibi isimler de verilmektedir. Bu dönemde şairler eserlerini "Divan" adı verilen kitaplarda topladığı için "Divan edebiyatı" ismi kullanılmıştır.  Divan edebiyatı özellikleri Divan edebiyatı özellikleri hakkında kısaca ve maddeler halinde şu bilgileri verebiliriz:  Bu dönemin şiirlerinde ağır bir dil kullanılmış, söz sanatlarına bolca yer verilmiştir. Ayrıca şiirlerde Arapça ve Farsça kelimeler sıkl

Abidin Dino hayatı kısaca

Resim
Abidin Dino Abidin Dino kimdir, eserleri nelerdir? Türkiye'nin unutulmaz ressamlarından Abidin Dino'nun kısaca hayatı ve eserleri Abidin Dino kimdir? Abidin Dino, 23 Mart 1913 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Ailesi doğduğu yıl İsviçre'ye, altı yaşına geldiğinde de Fransa'ya yerleşti. Çocukluk yıllarının önemli bir bölümü Avrupa'da geçti. 1925 yılında ise ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Robert Koleji 'ne kaydolmuşsa da sanata duyduğu ilgi ağır basınca eğitimini yarıda bıraktı. Kendisine tamamen sanat çalışmalarına verdi. İlk çizimleri Yarın gazetesinde, ilk yazısı da Artist dergisinde yayımlandı.   Nazım Hikmet ’in Sesini Kaybeden Şehir ve Bir Ölü Evi kitaplarının kapak desenlerini çizdi. 1933 yılında Zeki Faik İzer, Zühtü Müridoğlu, Elif Naci, Cemal Tollu ve Nurullah Berk ile birlikte D Grubu adlı sanat topluluğunun kurucuları arasında yer aldı.  Ünlü yönetmen Sergey Yutkeviç'in teklifi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğ

Urartular hakkında kısa bilgi maddeler halinde

Resim
Urartular kimdir? Urartuların özellikleri nelerdir? Urartuların başkenti neresidir? Urartuların insanlığa katkıları nelerdir? İlk çağ uygarlıklarından olan Urartular hakkında önemli bilgileri sizler için derledik. İşte Urartular hakkında bilgi.  Urartular hakkında bilgi  Urartular hakkında bilgi konusunda maddeler halinde şu bilgileri sıralayabiliriz:  Doğu Anadolu'da kurulan Urartuların başkenti Tuşpa 'dır ( Van ). Bu sebeple zaman zaman "Van Krallığı" da denilmektedir.  Krallıkla yönetilen Urartularda, ülke, başında kralın atadığı valilerin bulunduğu eyaletlere ayrılmıştır. Bu valilere "En-nam" adı verilmiştir. Bu şekilde merkezi otoritenin de güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Urartular, Anadolu uygarlıkları arasında federatif yönetim tarzı nı benimseyen tek uygarlıktır.  Urartuların başında bulunan ilk kral Arame 'dir. İlk kralının adının Arame olması nedeniyle kuruluşunda Aramilerin etkin olduğu tahmin edilmektedir.  Ölümden sonraki hayata inanmışlar