Kayıtlar

Ekim, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Merkantilizm Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Resim
Merkantilizm nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Merkantilizm düşüncesinin temel esasları nelerdir? İşte merkantilizm hakkında kısaca bilgi.  Merkantilizm nedir? Merkantilizm , yaklaşık 1450 ile 1750 yılları arasında 300 yıl boyunca uygulama alanı bulmuş bir düşünce akımıdır. Farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmıştır. İspanyolca " tüccar " anlamına gelen " mercante "" kelimesinden gelmektedir ve i lk defa Adam Smith tarafından kullanılmıştır. Merkantilizm'in temel düşüncesi şudur: Bir ülkenin gerçek zenginliği değerli madenleridir .  Merkantilizm'in ortaya çıkma sebepleri Feodalizm in çökmesiyle birlikte yeni merkezi devletlerin kurulması ve bu devletlerin gelir kaynakları elde etme gereksinimleri. Yeni buluşların ortaya çıkması ve bunun ardından yeni kıtaların keşfi ile birlikte ticaretin gelişmesi. Matbaanın icadı ile birlikte düşünce alanında başlayan uyanış.  Merkantilizm düşüncesinin temel esasları Bir ülkenin zenginliğinin ölçüsü

Egzistansiyalizm (varoluşçuluk) nedir? (Kısaca bilgi)

Resim
Egzistansiyalizm ya da varoluşçuluk nedir? Egzistansiyalizm ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Egzistansiyalizm temsilcileri kimlerdir? Egzistansiyalizm özellikleri nelerdir? İşte bu felsefe akımı hakkında kısaca bilinmesi gerekenler... Egzistansiyalizm nedir? Egzistansiyalizm, yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Bu felsefe akımına göre, insan kendi değerlerini kendi meydana getirir. Dünyaya geldikten sonra hareket ve davranışlarıyla kendi değer yargılarını oluşturur.  Egzistansiyalizm ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?  Biraz önce de bahsedildiği gibi, bu akım İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda Fransa'da ortaya çıkmıştır. İlk olarak Alman düşünür Martin Heidegger tarafından başlatılmıştır. Ancak, bunu edebiyata uygulayan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan kişi Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre olmuştur.  Egzistansiyalizm özellikleri Egzistansiyalizm, insanın kendi geleceğini ancak kendinin kura

Sürrealizm nedir, temsilcileri kimlerdir? (Kısaca)

Resim
Sürrealizm akımı nedir, ne demek? Sürrealizm temsilcileri kimlerdir? Sürrealizm özellikleri nelerdir? İşte sürrealizm akımı hakkında kısaca bilgi. Sürrealizm nedir ? Dr. Sigmund Freud’un düşünceleri üzerine kurulmuş akımdır. 20. Yüzyıl içindeki en yaygın ve en uzun ömürlü akımlardandır. Sürrealizm , dadaizm gibi bazı akımların tesiri altında kalmıştır. Ancak yine de müstakil bir sanat hareketi dir. İnsanın bilinçaltındaki karmaşıklıkları sürrealizmin yegâne konusudur. Sürrealizm özellikleri Peki, sürrealizm özellikleri nelerdir? Sürrealistlere göre gerçeklik bilinçaltı ndadır. Onlar, akla karşıdır. Sürrealizm akımının esas alan sanatçılar her türlü kurala, değer ve töreye ayrıca deneye karşı çıkmaktadır. Sürrealistlerin esas amacı bilinçaltının gizli ve karmaşık dünyasını çağrışımlarla aktarmaktır. Sürrealizme göre sanatçı bir yaratıcı değildir, otomattır. İşte bu durum sürrealistlerin temel ilkelerinden biridir. Ve belirtmek gereklidir ki otomatik yazıda noktalama işaretlerine, im

Ali Kuşçu'nun Kısaca Hayatı

Resim
Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu'nun eserleri ve çalışmaları nelerdir? İşte Ali Kuşçu'nun kısaca hayatı, çalışmaları ve eserleri... Ali Kuşçu hayatı kısaca  Ali Kuşçu , 1400 yılında Semerkand 'da dünyaya geldi. Babası, Timur İmparatorluğu Sultanı Uluğ Bey 'in doğancıbaşısı Mehmet Bey idi. ' Kuşçu ' adı babasının bu görevinden gelmektedir. Ali Kuşçu Ali Kuşçu'nun yetiştiği çevre Semerkand ve Buhrada idi. Burası o dönem itibarıyla dünyanın önde gelen bilim merkezlerindendi. Semerkand'da açılan rasathane, dünyanın en gelişmiş rasathanesi olarak kabul edilmekteydi.  Ali Kuşçu, küçük yaştan itibaren matematik ve astronomi ile ilgilendi. Onun bu alandaki yeteneği Uluğ Bey'in de gözünden kaçmamış; eğitimiyle yakında ilgilenmişti. Dünyaca tanınmış matematik ve astronomi bilgini Bursalı Kadızade Rumi , Uluğ Bey'in isteği üzerine Ali Kuşçu'nun hocası oldu. Ali Kuşçu'nun hocaları arasında Gıyaseddin Cemşid de vardı. Ali Kuşçu,

Genç Osman Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Genç Osman Genç Osman kimdir? Genç Osman nasıl biriydi, neler yapmıştır? Genç Osman nasıl öldü? İşte Osmanlı Padişahı Genç Osman'ın kısaca hayatı.  Genç Osman hayatı İkinci Osman ya da diğer bilinen ismiyle Genç Osman, 3 Kasım 1604'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed , annesi ise Mahfiruz Haseki Sultan idi. Amcası Sultan Birinci Mustafa 'nın tahttan indirilmesi üzerine henüz 14 yaşındayken tahta çıktı. İkinci Osman, birçok Osmanlı padişahı gibi yetkin hocalar tarafından çok iyi bir eğitimden geçirildi. Annesi Mahfiruz Sultan da onun eğitimiyle yakından ilgilendi. Arapça, Latince ve Yunanca dillerini çok iyi bir şekilde öğrendi. Genç Osman, Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı bir döneminde yönetime gelmişti. Bu sebeple çeşitli zorluklarla karşılaştı. Genç Osman'ın Lehistan seferi Lehistan'ın Boğdan'a saldırmasından dolayı 1621 yılında Lehistan üzerine sefere çıktı. Ancak Lehistan ordusuna karşı başarı sağlayamadı. Bunda yeniçe

Isaac Newton Kısaca Hayatı

Resim
Isaac Newton Isaac Newton kimdir? Isaac Newton'un matematiğe katkıları nelerdir? Isaac Newton'un buluşları nelerdir? İşte Isaac Newton'un kısaca hayatı, çalışmaları ve buluşları.. Isaac Newton hayatı  Isaac Newton , 1642 yılında İngiltere'de doğdu. Öğrenimine King's School 'da başladı. Buradan mezun olduktan sonra 1661 yılında Trinity College 'e girdi. Fiziğin modern bir disiplin olarak temellerini atmıştır. Binom teoremini formüle etmiş, diferansiyel ve integral hesabını bulmuştur. Sonsuz büyük sayıların matematiği ile uğraşmış ve ağırlık kuvveti hakkında çalışmalarda bulunmuştur. [1] 1672 yılında Royal Society üyeliğine seçilmiş ve 1685 yılında genel çekim yasasını tam olarak formüle etmiştir.  Büyük eseri Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1686 - 1687 yıllarında üç cilt olarak yayınlanmıştır. Kuvvet birimi SI sisteminde Newton ( bir kilogramlık bir kütleyi saniyede bir metre ivmelendirecek kuvvet) olarak kabul edilmiştir. [1] Newton