Kayıtlar

Kasım, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Necati Cumalı hayatı kısaca

Resim
Necati Cumalı Necati Cumalı kimdir? Kısaca hayatı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli sanatçılarından Necati Cumalı , 13 Ocak 1921 tarihinde Yunanistan'ın Cuma kazasında dünyaya geldi. Ailesi 1923 yılındaki nüfus mübadelesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek İzmir'e yerleşti.  Öğrenim hayatına Şehit Kemal İlkokulu'nda başlayan Necati Cumalı, daha sonra İzmir Erkek Muallim Mektebi ve İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gördü. 1939 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu.  İlk şiiri, Urla Halkevi'nin dergisi olan " Ocak "ta A.N. Acar ismiyle yayımlandı. Daha sonra bu şiirinin yayımlanmasından pişmanlık duyan sanatçının, "Netice" adlı kayda değer ilk şiiri Varlık dergisinde yayımlandı. [1] Bu dönemde Orhan Veli Kanık , Cahit Sıtkı Tarancı , Nurullah Ataç ve Oktay Rifat gibi önemli yazarlara tanıştı. 1941 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bazı devlet kurumlarında çalıştı. 1949 yılında İzmir'e gid

Sultan İkinci Abdülhamid kimdir? Kısaca hayatı

Resim
Sultan İkinci Abdülhamid  Sultan İkinci Abdülhamid, 1842 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Sultan'dır.  Babası Sultan Abdülmecid 'in 1861 yılında vefat etmesinin ardından tahta geçen amcası Sultan Abdülaziz, onun eğitimiyle yakından ilgilendi. 1876'da Sultan Abdülaziz tahtan indirilince Beşinci Murat tahta çıktı, fakat kısa bir süre sonra akıl sağlığı bozulduğu iddiasıyla tahttan indirildi. Bu gelişme üzerine 31 Ağustos 1876 günü Abdülhamid, 34. Osmanlı padişahı olarak tahta geçti. Tahta geçmeden önce Kanun-ı Esasi 'yi ilan edeceğine dair Mithat Paşa'ya söz veren Abdülhamid, 23 Aralık 1876'da bu sözünü yerine getirerek Kanun-ı Esasi'yi ilan etti. Kanun-ı Esasi uyarınca Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi 'nden oluşan iki kanatlı parlamento açıldı. Abdülhamid, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 'nı gerekçe göstererek meclisi tatil etti ve 30 yıl boyunc

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? (Kısaca)

Resim
Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ (Fotoğraf: Amerika'nın Sesi, Youtube) Türkiye'nin ilk Sümerologlarından Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ , 20 Haziran 1914'te Bursa'da dünyaya gözlerini açtı. Öğrenim hayatına Çorum'da başladı. Daha sonra Bizim Mektep adındaki özel bir okulda ve Bursa Kız Muallim Mektebi 'nde öğrenim gördü.  Mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yapan Muazzez İlmiye Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümüne kaydoldu. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra  İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi 'nde uzman olarak görev yapmaya başladı. 31 yıl boyunca burada görev yaptı. Bu görev süresince meslektaşları Dr. F. R. Kraus ve Hatice Kızılay ile birlikte müzede bulunan Sümer, Hitit ve Akad dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip sınıflandırdı.  1957'de Münih'te gerçekleştirilen Oryantalistler Kongresi 'ne katıldı. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'ne giderek altı aylık b

Yıldız Kenter kimdir? (Kısaca)

Resim
Yıldız Kenter Yıldız Kenter'in kısaca hayatı ve rol aldığı tiyatro oyunları ile filmler. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Yıldız Kenter , 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ahmet Naci Kenter, annesi ise Olga Cynthia'dır. Annesi Türk vatandaşlığına geçtikten sonra adını Nadide Kenter olarak değiştirdi.  1948 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı 'nı bitirdikten sonra, ABD ve İngiltere'ye giderek oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye'ye dönünce Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocalık yapmaya başladı.  1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan ayrılan Kenter, kısa bir süre Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı. Daha sonra ise kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile birlikte "Kent Oyuncuları" adında bir tiyatro topluluğu kurdu.  "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı filmdeki performansıyla 1964 yılında düzenlenen Altın Portakal Film Festivali' nde En

Kuvayı Milliye özellikleri kısaca

Resim
Kuvayı Milliye'nin özelliklerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: Milliyetçilik duygusuyla kurulmuştur. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Bölgesel direnişi hedeflemişlerdir. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşman ilerleyişini durdurmayı amaçlamışlardır.  Düşman ordularını tamamen yurttan çıkaramamışlar, ancak düzenli orduya temel teşkil etmişlerdir.  TBMM'ye karşı çıkartılan bazı isyanları da bastırmışlardır.  Kuvayı Milliye nedir? Ne zaman ve neden kuruldu?

Kuvayı Milliye nedir? Ne zaman ve neden kuruldu?

Resim
KUVAYI MİLLİYE NEDİR? Kuvayı Milliye, işgal bölgelerinde halkın desteğiyle kurulan ve düzenli ordu kuruluncaya kadar işgal güçlerine karşı silahlı mücadele veren milli direniş gücüdür.  KUVAYI MİLLİYE NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU? Kuvayı Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması 'nın ardından işgallerin başlaması üzerine kurulmuştur. Anadolu'daki ilk direniş hareketi 19 Aralık 1918 tarihinde Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı başlamıştır. İkinci direniş hareketi ise İzmir'in işgalinin ardından Yunanlılara karşı başlamıştır.  Kuvayı Milliye'nin kurulma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleri gereğince ordunun terhis edilmesi. İşgallere karşı kayıtsız kalan İstanbul Hükümeti'nin, halkın can ve mal güvenliğini sağlayamaması. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerini tek taraflı olarak uygulayan İtilaf Devletleri'nin Anadolu'da işgallere başlaması. KUVAYI MİLLİYE'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TÜİK nedir? Ne iş yapar? (Kısaca)

Resim
Açılımı "Türkiye İstatistik Kurumu" olan TÜİK , Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur.  TÜİK, devletin belirlediği bir program doğrultusunda istatistiksel faaliyetleri yürüten bir kurumdur.  NE ZAMAN KURULDU? TÜİK'in kökeni, 1891 yılında kurulan Merkezi İstatistik Encümeni kurumuna dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilandan sonra 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. 1945 yılına gelindiğinde kurumun adı İstatistik Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1952 yılında adı İstatistik Umum Müdürlüğü olarak değiştirilmişse de, 1960 yılında tekrardan İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır.  2005 yılında ise kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak belirlenmiştir. Kurumun merkezi Ankara'dadır ve 26 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.  TÜİK BAŞKANI KİMDİR? 2019 yılı itibarıyla kurumun başında Yinal Yağan bulunmaktadır.  TÜİK'İN G

Sosyoloji nedir? Kısaca tanımı ve hakkında bilgi

Resim
Sosyoloji , toplumsal kurumları, grupları, bunlar arasındaki ve içindeki sosyal ilişkileri, sosyal etkileşimi ve değişmeleri; toplumsal kurumlar ve gruplar yoluyla standartlaşmış/kalıplaşmış hale gelen davranışların birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Sosyolojinin merkezinde toplumsal ilişki, etkileşim, davranış ve bunların birey üzerindeki yansımaları bulunmaktadır. [1] SOSYOLOJİNİN KURUCUSU KİMDİR? Sosyoloji terimini ilk defa Auguste Comte kullanmıştır. Comte, uzunca bir süre sosyolojinin kurucusu olarak sayılmışsa da aslında çağdaş sosyolojinin kurucusu Saint-Simon olarak kabul edilmektedir. Comte, yalnızca 'sosyoloji' terimini ilk defa kullanan ve bunu sistematik bir tarzda geliştiren kişiydi. Cemil Meriç 'e göre de sosyolojinin kurucusu Saint-Simon'dur. Fakat bazı çevreler tarafından halen sosyolojinin kurucusu olarak Auguste Comte görülmektedir.  SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Sosyolojinin ortaya çıkışında çok sayıda et

Rıfat Ilgaz'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Rıfat Ilgaz kimdir? İşte Rıfat Ilgaz'ın kısaca hayatı. Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Rıfat Ilgaz, 7 Mayıs 1911 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duydu. Henüz on beş yaşındayken Kastamonu'da yayın yapan Nazikter gazetesinde  "Sevgilimin Mezarında" adlı şiiri yayımlandı. Bu dönemde Açıksöz gazetesinde yayımlanan "Sazını Çala" şiiriyle  Faruk Nafiz Çamlıbel 'in dikkatini çekmeyi başarmıştı.  1930 yılında Kastamonu Muallim Mektebi'nden (Öğretmen Okulu) mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. 1936 yılında kaydolduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü 'nden 1939 yılında mezun oldu. Yükseköğreniminin son senesinde vereme yakalanan Ilgaz, bir süre İstanbul Süreyya Paşa Sanatoryumunda tedavi gördü.  1944 yılında yayımlanan "Sınıf" adlı kitabından dolayı altı ay hapse mahkum edildi. 1947 yılında öğretmenlik görevinden alı

Cahit Zarifoğlu kimdir? Hayatı (Kısaca)

Resim
Cahit Zarifoğlu Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Babasının görevi nedeniyle öğrenimini farklı okullarda sürdürmek zorunda kaldı. İlköğrenimini Siverek'te, ortaöğrenimini ise Kahramanmaraş'ta tamamladı.  Lisede öğrenim gördüğü sırada edebiyata ilgi duyan Zarifoğlu, okuldan arkadaşlarıyla birlikte "Hamle" adında okul dergisi çıkardı. Öte yandan Kahramanmaraş'ta yayın yapan bazı yerel gazetelerin sanat sayfalarını hazırladı.  Lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu. Bu sırada Necip Fazıl Kısakürek ve  Sezai Karakoç 'la tanıştı.  Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra özel bir lisede Almanca öğretmenliği yaptı. Daha sonra ise TRT'de çevirmen olarak görev yapmaya başladı.  1967 yılında "İşaret Çocukları" adlı ilk şiir kitabı yayımlandı. 1976 yılında Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören ve Alaeddin Özdenören'la birlikte

Feodalite nedir? (Kısaca)

Resim
"Derebeylik" olarak da adlandırılan feodalite , örgütlenmiş devletin bulunmadığı toprağa dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin uygulandığı ülkede çok sayıda yönetim birimi vardır.  Feodalizm ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Feodalizm, Kavimler Göçü 'nün ardından ortaya çıkmıştır. Feodal yönetim biçimi, Orta Çağ 'da Avrupa'yı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan etkilemiştir.  Kavimler Göçü'nün ardından Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması, feodalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etken olmuştur. Yaşanan otorite boşluğu feodal yönetimler tarafından doldurulmuştur. Feodal yönetim biçiminin özellikleri Feodal yönetim biçimi, "lord" ve "vassal" arasında karşılıklı hak ve görevlerin belirlendiği bir anlaşmaya dayanır. Buna fief sözleşmesi adı verilmektedir.  Feodalizm Avrupa'da toplumu soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır.  Her feodal yönetim biri

Servet-i Fünun Edebiyatı özellikleri ve sanatçıları maddeler halinde

Resim
Servet-i Fünun Edebiyatı, 1896-1901 yılları arasında bir grup sanatçının Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanmasıyla ortaya çıkmış bir edebi harekettir. Recaizade Mahmut Ekrem 'in öncülük ettiği bu edebi hareket, "Edebiyat-ı Cedide" olarak da bilinmektedir. Recaizade Mahmut Ekrem'in aracılık etmesiyle kuruluşundan kısa bir süre sonra derginin başyazarlığına Tevfik Fikret getirilmiştir.  1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın 'ın bir yazısı nedeniyle Servet-i Fünun dergisi kapatılınca topluluk dağılmıştır. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın genel özellikleri şunlardır: Dönemin siyasi şartlarından dolayı toplumsal konulara değinmemişler ve bireysel konulara yoğunlaşmışlardır.  "Sanat sanat içindir" ilkesini benimsemişlerdir. Batı edebiyatını yakından takip etmişler, özellikle Fransız edebiyatını örnek almışlardır.  Serveti Fünuncular ağır bir dil kullanmışlar ve o güne dek pek duyulmayan kelimelere eserlerinde sıkça yer vermişlerdir. Tanzim