5 Ağustos 2013 Pazartesi

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir? Kısaca Hayatı

Hacı Beştaş-ı Veli 
Hacı Bektaş-ı Veli'nin doğum tarihi konusunda net bir bilgi yoktur. Kimi kaynaklarda 1209 yılında doğduğu, kimi kaynaklarda ise 1248 yılında doğduğu belirtilmektedir. Gerçek adı "Bektaş" olmasına karşın, halk arasında "Hacı Bektaş" olarak tanınmaktadır. Babası "İbrahim-i Sani" olarak adlandırılan Seyyid Muhammed, annesi ise Hatem Hatun'dur. 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilk hocası, Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden Lokman Parande olmuştur. 13. yüzyılın ilk yarısında Horasan'dan ayrılarak Anadolu'ya, bugün kendi adıyla anılan Hacıbektaş ilçesine yerleşti. Burada kurduğu dergahta yetiştirdiği kişiler, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın İslamlaşmasına büyük katkı sağladı.

Yeniçerilerin piri olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesine, Osmanlı padişahları tarafından büyük özen gösterilmiş ve etrafına çeşitli yapılar inşa edilmiştir. Ayrıca yeniçerilerin 94. ortasında her daim bir Hacı Bektaş vekili bulunmuştur.[1] 

Hacı Bektaş-ı Veli, 1271 yılında vefat etti. 

Hacı Bektaş-ı Veli, geniş bir din ve tasavvuf kültürüne, tıptan sosyolojiye kadar birçok bilim dalında sağlam bir bilgi birikimine sahip bulunduğu halde ("Makalat" adlı eseri tek başına bunu kanıtlamaya yeterlidir) kendisine türlü çıkarlar sağlayabilecek medrese, hükümdar sarayı ya da etkili kişilerin konakları çevresinde değil, Anadolu insanının arasında yerini almıştır. [2]

HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN ESERLERİ

Velayet-name-i Hacı Bektaş-ı Veli
Makalat
Kitabu'l Fevaid
Şerh-i Besmele
Şathiyye
Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye

KAYNAKÇA

ÇETİNKAYA Bayram Ali, "Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:3 (1999), s. 3

YALÇIN Aziz, "Hacı Bektaş Veli", Miliyet, 16.08.1984

1 Ağustos 2013 Perşembe

Sovyetler Birliği'ni Ziyaret Eden İlk ABD Başkanı


Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Richard Nixon'dur.  Bu ziyaret Mayıs 1972'de gerçekleşmiş ve nükleer silah üretiminin sınırlandırılmasını öngören bir antlaşma imzalanmıştır. 

Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ne yaptığı resmi ziyaretin ardından kongrede yaptığı konuşmada, Moskova ziyaretinin Sovyetler Birliği ve Amerika'yı uzun zamandır ayırmakta olan birçok sorunun çözümlenmesi yolundaki hedefine ulaştırdığını belirtti. 

Nixon, "Moskova antlaşması olmasaydı silahlanma yarışında Amerika'nın zararına yeni bir hızlanma başlayabilirdi" dedi. [1]


RİCHARD NİXON KİMDİR?

Richard Nixon, 1913 yılında Amerika'da doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. İkinci Dünya Savaşı'nda orduda görev yaptı. 1947'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 1953 ile 1961 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptı. 20 Ocak 1969 ile 9 Ağustos 1974 tarihleri arasında da başkanlık yaptı. 

Mayıs 1972'de Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaretten önce Şubat 1972'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir. 

"Watergate Skandalı" olarak bilinen olayın ardından istifa etti. ABD tarihinin istifa eden tek başkanıdır. 1994 yılında hayatını kaybetti. 

[1] Milliyet gazetesi, 03.06.1972

Şehzade Mustafa Neden Öldürüldü?


Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Mustafa'yı neden öldürttü? Bu konuda iki tarihçinin yorumunu derledik.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te katıldığı bir programda, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesiyle ilgili şu yorumu yaptı:
Kardeş katli cevaz verilmiştir. Sebebi, bir kardeşin isyana teşebbüs etmesidir. Kardeşin böyle bir tertibi olmayıp onun adına belirli bir grubun bir teşebbüste bulunması çok şeyi değiştirmiyor. 
Şehzade Mustafa'nın maalesef bulunduğu sancakta etrafının da tertibiyle bir isyan havasına girdiği açık ve orduda da taraftarları var. Böyle bir şeye 16. asırda tahammül edilemez. Orada padişahın evladını katlettirmesi, herhangi bir adamın evladını katlettirmesine benzemiyor. Bizim insanlarımız maalesef bu soyutlamayı yapamıyor.
Konu üzerine Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun TVNET ekranlarında yayınlanan 'Tarihçe' programında yaptığı değerlendirme şu şekilde:
Şehzade Mustafa, mektupları olmasa bile sadece kendisine tuğra çektirdiği için idam edilirdi. Tuğra çektirmek yalnızca padişahlara mahsustur. O mührü siz kendi adınızla kazdırdığınız zaman padişahlık iddia ediyorsunuz demektir. Devletin bölünmesine çalışıyorsunuz demektir. Devlet, Osmanlı geleneğine göre, kutsal olduğundan buna dokundurmazlar. O yüzden evlatlarını da, yeğenlerini de, kardeşlerini de kurban ederler. 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı