Kayıtlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bulgaristan Türklerinin Kökeni

Resim
Prof. Dr. İlber Ortaylı (Fotoğraf: @ilberortayli, Instagram) Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı , Bloomberg HT 'de yayınlanan " Zaman Kaybolmaz " programında, Bulgaristan Türklerinin kökeni hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Balkanlar'daki en fazla Türk nüfusun Bulgaristan'da bulunduğunu belirten Ortaylı, Bulgaristan'daki Türk nüfusun ilk kaynağının Karaman Vilayeti'nden yapılan sürgünler olduğunu açıkladı. Ortaylı, " Kimisi 'git bakalım hemşehrim' diyerek yollananlar, kimisi kavga çıkaran aşiretler, kimisi gönüllü olanlardır " diye konuştu. Ortaylı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İkinci kaynak Mithat Paşa'ya borçludur. 1853'de Kırım Savaşı oldu ve Kırım Türkleri bu yeni gelişten çok ümitlendiler. Fakat ondan sonraki katliamdan buraya attılar kendilerini ve o zaman çok kalabalık bir kitle Dobruca ile güneye yerleştirildiler." "Üçüncüsü de aynı şekilde Kafkasyalıları, Çerkes kabileleri, Abha

Tarih Öncesi Çağlar nelerdir? Kısaca özellikleri

İnsanın varoluşundan yazının icadına kadar olan çağa Tarih Önce Çağlar denilmektedir. "Prehistorik" olarak da adlandırılan bu çağlara ilişkin herhangi bir yazılı kayıt ve belge bulunmamaktadır. Bu sebeple bu dönem hakkında elde edilen bilgiler kullanılan araç ve gereçlere dayanmaktadır. Yazının bulunmasıyla sona eren bu çağlar, dünyanın her bölgesinde aynı zamanda yaşanmamıştır.  Tarih öncesi çağlar nelerdir? Tarih Öncesi Çağlar, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre sınıflandırılmıştır. Buna göre Tarih Öncesi Çağlar, Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  1-) Taş Devri : Taş Devri, insanoğlunun ortaya çıkışından madenlerin kullanılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Kendi arasında 3 bölüme ayrılmaktadır. Eski Taş Devri-Kaba Taş Devri (Paleolitik Çağ): İnsanlık tarihinin en uzun dönemi olan bu çağda, ateş bulunmuş ve göçebe bir hayat tarzı egemen olmuştur. Buzul çağının yaşandığı bir devirdir.  Orta Taş Devri-Yontma Taş Devri (Mezo

TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri Kimlerdir?

TBMM Başkanlık Divanı , toplam 15 üyeden ( 1 başkan, 4 başkanvekili, 7 katip üye ve 3 idare amiri ) oluşur. Katip üyelerin ve idare amirlerin sayısı artırılabilir, fakat başkanvekillerin sayısı artırılamaz. TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri Şu Şekildedir: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı - Cemil Çiçek - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Mehmet Sağlam - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Sadık Yakut - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Meral Akşener - MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Şükran Güldal Mumcu - CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi - Muhammet Bilal Macit - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi - Fatih Şahin - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi - Özlem Yemişçi - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi - Mine Lök Beyaz - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi - Bayram Özçelik - AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyes

Türkiye'deki Bakanlıklar ve İsimleri

Resim
Fotoğraf: @draliseker Türkiye Cumhuriyeti'nde halihazırda 66. Hükümet görev yapmaktadır. 66. Hükümet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk hükümetidir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulmuştur. En dikkat çekici gelişme ise 26 olan bakanlık sayısının 16'ya indirilmesidir. İşte halihazırda bulunan bakanlıklar ve görev yapan isimler:   Görev İsim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ers

BÜLENT ECEVİT SÖZLERİ

Resim
Köylü savaşta en önde giderek nasıl memleketi kurtardıysa, barışta da en önde gidip gerçek kalkınmayı sağlayacaktır. [1] Eğer içimizden gelen engelleri aşabilirsek dıştan gelen her engeli etkisiz bırakabilecek güce sahibiz. [2] Sayın yargıç, yaşayabilmek için kendimi özgür bir ülkede farz etmek zorundayım. Umarım ki, fazla yanılıyor olmayayım. [3] (Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemede) Aydının sağı solu olmaz. [4] Yeraltı kömür işçisinin işi, her gün canlı mezara inmek gibidir... [5] Liberalizm, devletçilik, plan, kalkınma hızı, maliyet... Bütün bunlar, yeryüzünde yüzlerce metre derinde anlamını yitirir. [6] Amerikan Konsolosu Türkiye'deki ara seçimlerle ilgili görüşlerini açıklıyor, 'ANAP kazanır' diyor suç olmuyor, ben bir partinin toplantısında konuşuyorum, suç oluyor. Bu nasıl demokrasi? Dudaklarım var oldukça konuşacağım. [7] Eğitim düzeyi bizden çok daha düşük olan Hindistan'da demokrasi uyg

Falih Rıfkı Atay'ın Kısaca Hayatı

Resim
Falih Rıftı Atay Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Rehber-i Tahsil Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nde öğrenim gördü. Yükseköğrenimini Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı.  İlk yazısı, 1911 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. 1913 yılında Tanin gazetesinde yazmaya başladı.  Mektubi Kalemi ve Dahiliye Nezareti'nde görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine yedek subay olarak orduya katılan Falih Rıfkı Atay, Suriye ve Filistin'de görev yaptı. Savaş sırasındaki anılarına "Ateş ve Güneş" adlı kitabında yer verdi.  İstanbul'a döndükten sonra iki arkadaşıyla birlikte Akşam gazetesini kurdu. Burada Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar kaleme aldı. Bu yazılarından dolayı idamla yargılandı.  1922 yılında Anadolu'ya geçen Falih Rıfkı, yazılarına Hakimiyet-i Milliye ve Tanin gazetelerinde devam etti. 1923 yılında Bolu milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Yeni Türk Alfabesinin hazı

Osmanlı Devleti Lale Devri Özet

Resim
Osmanlı tarihinde, 1718 'de Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması 'ndan 1730 'daki Patrona Halil İsyanı 'na kadar geçen dönem " Lale Devri" olarak adlandırılmıştır.  12 yıl süren Lale Devri'nde tahtta Üçüncü Ahmet oturuyorken, sadrazamlık makamında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bulunuyordu.  LALE DEVRİ'NDE YAPILAN YENİLİKLER MADDELER HALİNDE Lale Devri'nde yapılan yenilikler maddeler halinde şunlardır: Avrupa'nın önemli merkezlerinde ilk kez geçici elçilikler açıldı. Geçici elçiliklerin açıldığı yerler şunlardı: Londra , Paris , Moskova ve Viyana . Bu girişimin amacı Avrupa'daki bilimsel ve sosyal gelişmeleri yakından takip etmekti.  Mehmet Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında ilk Türk matbaası kuruldu. Bu, Avrupa'dan alınan ilk teknik yenilik olarak kayda geçti. Matbaada ilk basılan eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür.  Yalova'da kağıt fabrikası, İstanbul'da ise kumaş ve ç

Anneler Günü'nün Tarihçesi Kısaca

Annelere özel gün kutlaması çok eski dönemlere kadar uzanmakta. Anaerkil dönemde Anadolu'da Ana Tanrıça Kibele için yapılan kutlama ve Antik Yunan'da pek çok tanrının anası olan Rhea için yapılan ilkbahar festivali buna örnek olarak gösterilebilir. İngilizler 1600'lü yıllarda Paskayla Yortusu'nun dördüncü pazarını Anneler Günü olarak kutlamaya başladı. [1] ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI? Anneler Günü'nün resmi olarak kutlanması fikri ilk olarak 1872 yılında kadın hakları savunucusu Julia Ward Howe 'un aklına geldi ve ilk kez Boston'da yapılan bir yürüyüş ile kutlandı. Bu girişimin ardından ABD'nin Philadelpia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis adında bir öğretmen, annesinin ölüm yıldönümü olan 9 Mayıs'ın Anneler Günü olarak kutlanması için bir kampanya başlattı. Anna Jarvis, annesine gereken ilgiyi göstermediğine inanıyordu. Üstelik ölmeden kısa bir süre önce annesi ile kavga da etmişti. Bu sebeple büyük pişmanlık y

NATO Hakkında Bilgi

Resim
NATO'nun açılımı " North Atlantic Treaty Organization ", Türkçe karşılığı ise " Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü "dür. NATO'nun kuruluşunda en önemli adım, 11 Haziran 1948' de ABD Senatosu'nda kabul edilen ve teklifin sahibi Arthur Vandenberg 'in ismi ile anılan " Vandenberg Kararı "dır. Bu kararın hedefinde, ' uzun bir süredir Avrupa ile ittifaktan kaçınan ABD'nin bu politikasında değişiklik sağlamak ' vardı. Bu kararın ardından 4 Haziran 1949 'da 12 devletin katılımı ile Kuzey Atlantik Paktı (NATO) kuruldu. Türkiye, Yunanistan ile birlikte 1952 yılında NATO'ya üye oldu. NATO'NUN KURULUŞ AMACI VE İŞLEYİŞİ Sovyetler Birliği'ne karşı bir güvenlik kalkanı oluşturmak. Üye ülkeler arasında savunma işbirliğini geliştirmek. NATO'nun işleyişi, 5. madde de açıkça belirtilmektedir. Bu madde çerçevesinde, üye ülkelerden herhangi birine ya da birkaçına yapılacak saldırı, örgüte üye tüm ülke

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra İmzalanan Antlaşmalar

Resim
Birinci Dünya Savaşı 'nın ardından imzalanan antlaşmalar şunlardır; Versay Antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 28 Haziran 1919 'da imzalanmıştır. Almanya'nın sahip olduğu toprakların bir bölümü Fransa, Belçika, Litvanya, Çekoslovakya, Danimarka ve Polonya arasında paylaştırıldı. Almanya'nın Uzak Doğu'daki sömürgeleri Japonya'ya bırakıldı. Almanya'da zorunlu askerlik kaldırıldı ve ordunun en çok 100 bin kişilik olması kabul edildi. Almanya çok ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Anlaşmadaki ağır maddeler, bir süre sonra Hitler'in iktidara gelmesine ve ardından İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açmıştır. Saint Germain Antlaşması İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında 10 Eylül 1919 'da imzalandı. Avusturya, Macaristan'ın bağımsız bir devlet olmasını kabul etti. Çekoslovakya ve Yugoslavya devletleri kuruldu. Avusturya ordusunun en fazla 30 bin kişi olması kararlaş

Adnan Menderes Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Adnan Menderes Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İbrahim Ethem Bey, annesi ise Tevfika Hanım idi. Annesini, babasını ve kızkardeşini küçük yaşta kaybeden Menderes'i, babaannesi büyüttü. İttihat ve Terakki İdadisi 'nde eğitim gördükten sonra Amerikan Koleji 'ne gitti. Birinci Dünya Savaşı sırasında askere çağrıldı, ancak yolda sıtma hastalığına yakalanmasından dolayı cepheye gidemedi. Menderes, siyasi hayatına 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası 'nın Aydın İl Başkanı olarak başladı. Kısa bir süre içinde Serbest Cumhuriyet Fırkası 'nın kapatılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 'ne geçti. Bu geçişte Atatürk ile Aydın'da yaptığı görüşmenin önemli bir etkisi olmuştu. (Detaylı bilgi için bakınız:   Atatürk ve Adnan Menderes ) 1931 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 'nden Aydın milletvekili seçilen Menderes, Meclisin en genç isimlerinden biri olmuştu. Bu sırada bir yandan eğitimine de devam ederek Ankara Ün

Ahmet Haşim'in Kısaca Hayatı

Resim
Ahmet Haşim Ahmet Haşim , 1884 yılında Irak'ın Bağdat şehrinde doğdu. Babası Hikmet Bey, annesi ise Sara Hanım'dı. Küçük yaşta annesini kaybeden Ahmet Haşim, babasıyla birlikte İstanbul'a gelerek Numune-i Terakki Mektebi 'ne kaydoldu. Daha sonra Mekteb-i Sultani 'de öğrenim görmeye başladı. Şiire olan ilgisi de bu dönemde başladı.  Mezuniyetinin ardından bir süre Reji İdaresi'nde görev yaptı. Bir yandan edebi çalışmalarını sürdüren Haşim, Edebiyat-ı Cedide'ye tepki olarak doğan  Fecr-i Ati topluluğuna katıldı.  Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Çanakkale Cephesi 'nde görev aldı.  Hastalığının tedavisi için Almanya'ya gitti. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Güzel Sanatlar Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde öğretmenlik yapmaya başladı.  Fecr-i Ati topluluğuna katılan Haşim, bu topluluğun dergisi olan Servet-i Fünun dergisinde şiirler ve makaleler yazdı.  Ahmet Haşim, 4 Haziran 1933 tarihinde vefat etti.  AHMET HAŞ

Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Kurulan Devletler

Resim
Sovyetler Birliği 'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan ülkeleri tablo halinde şu şekilde gösterebiliriz:  Ülke Bağımsızlık İlan Tarihi Rusya 25 Aralık 1991 Beyaz Rusya 25 Temmuz 1990 Azerbaycan 18 Ekim 1991 Estonya 20 Ağustos 1991 Türkmenistan 27 Ekim 1991 Tacikistan 9 Eylül 1991 Özbekistan 1 Eylül 1991 Kazakistan 16 Aralık 1991 Kırgızistan 31 Ağustos 1991 Gürcistan 9 Nisan 1991 Ukrayna 24 Ağustos 1991 Letonya 4 Mayıs 1990 Litvanya 11 Mart 1990 Ermenistan 23 Ağustos 1990 Moldova 27 Ağustos 1991 Sovyetler Birliği 'nin dağılmasının ardından Rusya'nın öncülüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşu gerçekleşti.  BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU Bağımsız Devletler Topluluğu, 8 Aralık 1991 günü Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında i