Kayıtlar

Haziran, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Balfour Deklarasyonu Nedir? Kısaca Bilgi

Resim
Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulunan Filistin , Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından işgal edildi. Balfour Deklarasyonu , Sykes-Picot Anlaşması gibi Osmanlı Devleti'nin topraklarının bölünmesi amacıyla hazırlanan bir plandı.  Balfour Deklarasyonu Niçin Yayınlanmıştır? İngilizlerin Yahudilerle ilişkisi özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında başlamıştı. İngilizlerin amacı ABD ve Rusya'daki Yahudi gruplar aracılığıyla bu iki ülkeyi savaşa çekmekti. Çünkü ABD Başkanı'nın iki danışmanı ve yeni gerçekleşen Sovyet devriminin ikinci adamı Leon Troçki Yahudi'ydi. İngilizler ABD'nin savaşa girmesiyle ABD'den istediğini aldıysa da Sovyetler'den istediğini alamadı.  Siyonizmin savunucularından Hayim Weizmann , İngiliz siyasetçileri arasındaki güçlü bağlantılar kurdu. Bu bağlantılar aracılığıyla Siyonizmin İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarları için yararlı olacağı konusunda ikna çabasına girişti. (Hayim We

Şanghay İşbirliği Örgütü Hakkında Bilgi

Resim
Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun ilk yıllarında Sovyetler Birliği ile iyi bir ilişki içerisinde olmuşsa da bu ilişki zaman içerisinde bozulmuştu. Bunun en önemli nedeni ideolojik bir rekabet içerisine girmeleriydi. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle iki ülkenin ilişkileri tekrardan canlandı.  Soğuk Savaş'ın ardından  NATO, " Barış İçin Ortaklık " girişimi kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'da hızla yayılmaktaydı. Rusya,  yakın bölgesinde NATO'nun yürüttüğü faaliyetlerden rahatsızdı. Çin ise ham madde ihtiyacı gibi ekonomik etkenlerin de etkisiyle uzun bir süredir sürdüğü dünya politikasına dahil olmama anlayışını terk ederek aktif bir politika izlemek istiyordu. Ayrıca Rusya ve Çin, ABD'nin tek kutuplu dünya özlemine karşı çıkmaktaydılar. 1995 yılında her iki ülke de çok-kutuplu bir düzen için çaba gösterilmesini açıkladılar. Şanghay Beşlisi, 26 Nisan 1996 'da Şanghay'da imzalanan bir anlaşma ile kuruluşunu ilan etti. Kurucu ülkeler şunlardı: Rusy

Katar Hakkında 12 Bilgi

Resim
1-) Katar, 16. yüzyıldan 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında bulundu.  2-) Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilen Katar'ın bağımsızlığını kazanması 1971 yılında gerçekleşti. Ayrıca bağımsızlığını ilan etmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine katılma teklifini reddetmiştir.  3-) Ülkenin tek kara sınırı Suudi Arabistan ile bulunmaktadır. D iğer kısımları ise Basra Köfrezi ile çevrilidir. Başkenti Doha'dır.  4-) Kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. 2009 yılı itibariyle de belediye seçimleri yapılmaktadır.  5-) 2003 yılında gerçekleştirilen referandum sonucunda 45 üyeli bir parlamento kuruldu. Bu parlamentonun 2/3'ü seçimle, 1/3'ü ise Emir'in ataması ile göreve gelmektedir.  6-) Komşuları ile ilişkilerini geliştirmek için çabalayan Katar, 2001 yılında Suudi Arabistan ve Bahreyn ile aralarındaki sınır sorunlarını çözdü.  7-) Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'd

İran-Irak Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Resim
İran-Irak Savaşı'nın Nedenleri 1979 yılında gerçekleşen İran Devrimi 'nin sonucunda  İran şahı devrilerek  İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Bu gelişme Irak ile İran arasında örtülü olan gerginliği meydana çıkardı. İki ülke arasında tarihsel sorunlar da ( Şattülarap Suyolu Sorunu, Basra Körfezi'nde hegemonya kurma) mevcuttu.  İran Devrimi'nin ardından Irak'ın en büyük çekincesi, Humeyni tarafından Irak'ta çoğunluğa sahip Şiilere bir ayaklanma çağrısı yapılmasıydı. Bunun yanında Humeyni, Saddam Hüseyin'i ve Baas Partisi'ni "İslam düşmanı" olarak görüyordu.  Saddam Hüseyin, İran ile imzalanan Cezayir Anlaşması 'nı televizyonda yırttıktan 5 gün sonra Irak birlikleri İran topraklarına girdi. Savaşın başlarında Irak, İran topraklarının bir kısmını işgal ettiyse de İran ordusunun güçlü bir direnişiyle karşılaştı. İran, Irak birliklerini sınırlarından çıkardı. Savaşın daha sonraki süreci ağırlıklı olarak Irak topraklarında sürdü.  İran re

Albay Cevdet Gerçekte Kimdir?

Resim
Kanal D'de yayınlanan " Vatanım Sensin " dizisinin kahramanı Albay Cevdet 'in gerçekte ismi Mümin Aksoy 'dur.  Mümin Aksoy Kimdir? Mümin Aksoy, 1892 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Balkan Savaşı, Doğu Cephesi'nde ve Çanakkale Savaşı'nda görev yaptı.  İyi derecede Rumca bilen Mümin Aksoy, Yunan ordusu İzmir'i işgal edince subay kimliğini gizleyerek işbirlikçi gibi Yunanlıların içine sızdı. Bu şekilde çok sayıda istihbarat topladı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı için mühimmat ve yardım malzemesi de sağladı. Dizide olduğu gibi bu görevinden ailesinin bile haberi yoktu. Bu sebeple halk nezdinde "işbirlikli" olarak görülmüş ve " Gavur Mümin " denilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu , Kanal D Ana Haber'de Mümin Aksoy'un yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti: " Sokakta yüzüne tükürüldüğünü, evinin taşlandığını ve ciddi bir itibar kaybına uğradığını

Meiji Restorasyonu Nedir?

Resim
Meiji Dönemi Nedir? Japonya'da Meiji Dönemi olarak adlandırılan dönem, Mutsuhito 'nun 45 yıl süren saltanat dönemine verilen bir isimdir. Bu dönem, 23 Ekim 1868 ile 30 Temmuz 1912 tarihleri arasını kapsamaktadır. Ortaçağ'dan itibaren dışa kapalı bir biçimde yaşayan Japonya, Tokugawa Şogunluğu tarafından yönetilmekteydi. Nagasaki limanını Hollandalılara ve Çinlilere açan Japonya, bir süre sonra Amerika'nın ticari engellerin kaldırılması baskısıyla karşılaştı. Bu baskının sonucunda Japonya iki limanını daha ticarete açtı.  1868 yılında İmparator Meiji, ülkedeki bin yıllık Şogunluğu yıkarak yönetimi ele geçirdi. Bu dönemde Avrupa devletlerinin düzeyine erişmek için köklü değişiklikler yapılmıştır. Japonya çok kısa bir süre içinde dünya devletleri arasında oldukça önemli bir konuma gelmiştir.  Meiji Restorasyonu'nda Yapılan Yenilikler Japonya'yı feodal bir ortaçağ ülkesinden Avrupa devletlerinin gelişmişlik düzeyine eriştiren ve Meiji Restorasyonu ola

Halil İnalcık'ın Hayatı Kısaca

Resim
Halil İnalcık ' Hocaların hocası ' ve ' Tarihçilerin Kutbu ' olarak anılan Halil İnalcık, 7 Eylül 1916 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kırım göçmeni bir aileye mensuptur. Eğitim hayatına  Numune-i İrfan Mektebi'nde başladı. Ailesi Ankara'ya yerleşince burada Ankara Gazi Mektebi'ne kaydoldu. Kısa bir süre  Sivas Muallim Mektebi'nde öğrenim gördükten sonra Gazi Muallim Mektebi'nde öğrenim hayatını sürdürdü. Lise öğrenimini Necati Bey Muallim Mektebi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 'nde tamamladı.  Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde asistanlık yapmaya başladı. 1942'de Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı tezi ile doktor unvanını aldı. 15 Aralık 1943'te Viyana’dan Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı adlı tezi ile de doçentliğe atandı. 1949 yılında üniversitesi tarafından İngiltere'ye gönderildi. Burada Osmanlı İ

Timur Türk mü Moğol mu?

Resim
" Timur Türk müdür? " sorunun cevabı için  Prof. Dr. İlber Ortaylı 'nın ve Timur Devleti Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kanat 'ın çeşitli programlarda yaptığı açıklamaları derledik.  Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:  "Timur'un Moğol olarak bilinmesi tabii ki realiteyle alakası yok. Fakat Timur'un kendisinin yaptığı bir şeydir. Hani bazı arkadaşlar nereden olduklarının kendi de farkında olmaz ama o sıfatı benimserler, bunun gibi bir şey. Bu çok yaygın bir şeydir. Mesela bugün Volga boyundakilerin, Kafkas'ın kuzeyindekilerin çoğu kendine Tatar diyor. Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı uyandılar ve hayır biz Bolgarız dediler. Tatar, büyük Moğol kabilesinin adıdır. Ama o büyük Moğol kabilesi de çok büyük değildir. Çünkü Moğollar her zaman sayıca azdılar...  Timur Devleti'nde Türkçe konuşuluyor. Devletin dili Türkçedir. " Timur Devleti Tarihi Uzmanı Prof.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)

Resim
Bağımsız idari otoriteler olarak da adlandırılan düzenleyici ve denetleyici kuruluşların ilk örneğini 1930'lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde görmekteyiz.  Türkiye'de ise ilk kez 1981 yılında Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) kuruluşu ile görülmeye başlamıştır. Bu kuruluşların ortak önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Denetleme ve düzenleme niteliğinde görevleri yerine getirirler.  Kendi alanlarında yaptırım uygulayabilme yetkilerine sahiptirler. Bu kararlarına karşı Danıştay'a dava açılabilir.  Mali konularda Sayıştay denetimine tabidirler.  Vesayet denetimine tabidirler. Türkiye'de faaliyette bulunan düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar şunlardır: 1-) Sermaye Piyasası Kurulu Üye Sayısı: 7 Görev Süresi: 5 2-) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üye Sayısı: 9 Görev Süresi: 6 3-) Rekabet Kurumu Üye Sayısı: 11 Görev Süresi: 6 4-) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Üye Sayısı: 7 Görev Sür

Nihal Atsız Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Nihal Atsız, 1905 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Deniz Binbaşısı Mehmet Nail Bey annesi ise Fatma Zehra Hanım'dır. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin parçalanma dönemine denk gelmiştir.  Askeri Tıbbiye'ye kaydolan Atsız, Arap asıllı bir subaya selam vermediği gerekçesiyle okuldan çıkarıldı. Bir süre Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Darülfünu Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu.  Türkiyat Mecmuası 'nda ' Anadolu'da Türklere Ait Yer İsimleri " adlı makalesi ile Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmeyi başardı. Mezuniyetinden sonra Türkoloji Bölümü'ne asistan olarak girdi.  1931 yılında  Atsız Mecmua 'yı yayınlamaya başladı. Atsız'ın tanımlamasıyla "Türkçü ve Köycü" olan bu dergi, 17 sayı yayınlandı. 1933 yılında üniversitedeki görevine son verildi. Bir süre Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu sırada  Orhun  dergisini çıkartmış, ancak 9. sayısında kapatılmıştır. Atsız, bu dergide

Türk Dil Kurumu Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak ve Türkçenin zenginliğini meydana çıkarmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Türk Dil Kurumu (TDK) hakkında merak edilenleri sizler için kısaca derledik.  Türk Dil Kurumu Ne Zaman Kuruldu? Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 12 Temmuz 1932 tarihinde kurulmuş, 1936 yılında ise Türk Dil Kurumu adını almıştır. Kurumun ilk başkanı Samih Rıfat Horozcu'dur.  Türk Dil Kurumu Hangi Amaçla Kuruldu? Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amacı Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak ve Türkçenin zenginliğini meydana çıkarmaktır. 26 Eylül ile 5 Ekim 1932 yılında Atatürk'ün başkanlığında Dolmabahçe Sarayı'nda Birinci Türk Dil Kurultayı düzenlendi. Bu kurultaya sadece uzmanlar değil halktan dileyen herkesin katılabileceği belirtildi. Birinci Türk Dil Kurultayı'nın düzenlendiği 26 Eylül günü her yıl Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.  Türk Dil Kurumu'nun ilk genel sekreteri ünlü bir dilbilimci Agop Mar