Kayıtlar

Ekim, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cahit Arf Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden olan Cahit Arf , 1910 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Fransa'daki St. Louis Lisesi 'nde, yüksek öğrenimini ise burslu olarak dönemin en prestijli okullarından olan Ecole Normale Superieure 'de tamamladı.  Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Önce Galatasay Lisesi 'nde daha sonra ise İstanbul Üniversitesi 'nde görev yaptı.  1937 yılında doktora yapmak amacıyla Almanya'ya gitti. Burada   Helmut Hesse ile önemli çalışmalarda bulundu. Bu çalışmaların sonucunda  Hesse-Arf Kuramı 'nı geliştirdi. Kendi adı ile bilinen birçok matematik terimini bilim dünyasına kazandırdı.  Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde 1943 yılında profesör , 1955 yılında da ordinaryüs profesör unvanını aldı. Bir yıllığına  Maryland Üniversitesi 'nde misafir profesör olarak görev yaptı. 1964 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı oldu.  California Üniversitesi '

Ermeni Sorunu Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde uzun yıllar boyunca barış içinde yaşayan Ermeniler arasında özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dış güçlerin de etkisiyle ayrılıkçı düşünceler etkili oldu.  1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan savaşın ardından yapılan Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarıyla Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlendi. Bu tarihten sonra doğuda yer yer Ermeni ayaklanmaları baş gösterdi.  Rusya, savaş sonucunda ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Artvin'e nüfus üstünlüğünü sağlamak için çok sayıda Ermeni gönderdi. 1887'de Cenevre'de kurulan Hınçak ile 1890'da Tiflis'te kurulan Taşnak komiteleri, birçok terör faaliyetinde bulundu. Sultan Abdülhamid, Ermeni terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek için Hamidiye Alayları 'nı kurdu.  Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni çeteleri Rus ordularına destek verdi. Bu sırada

Afyon Savaşları

Resim
19. yüzyıla kadar dışa kapalı bir anlayışla varlığını sürdüren Çin'in, 1839 yılında başlayacak olan Afyon Savaşları ile bu durumu değişecekti. Savaşın en önemli sebebi İngiltere'nin ekonomik çıkarlarını sürdürme politikasıydı.  İngiltere, Çin'den önemli miktarlarda çay ithal ediyordu. Buna karşılık ise  Çin'e Hindistan yoluyla kaçak olarak afyon sokuyordu.  Bir süre sonra ülkede afyon kullanımının yaygınlaşması üzerine Çin hükümeti 1839 yılında aldığı bir kararla afyon ticaretini yasakladı.  Ve savaş da bu yasaklama ile başladı. Fakat İngiltere, Çin'in "ticaret serbestliğini engellemesinden" dolayı savaş ilan ettiğini açıkladı. Çin ile Batı arasındaki ilk savaş olarak kabul edilen Birinci Afyon Savaşı , İngiltere'nin zaferi ile sonuçlandı. Savaşın sonucunda Nankin Antlaşması yapıldı ve Çin büyük ödünler vermek zorunda kaldı.  Çin halkının buna tepkisi ise oldukça sert oldu. Ülkede ayaklanmalar başladı.  Bunun üzerine İngiltere, bu se