Kayıtlar

Ocak, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Uygurlar Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Resim
Uygurlar, Karluk ve Basmillerin yardımıyla Göktürk Devleti'ne son vererek kendi devletlerini kurdular. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan 'dır.  Merkezleri önce Ötüken , daha sonra Ordu Balıg (Karabalgasun) olmuştur. Bögü Kağan dönemi devletin en parlak dönemidir. Çin'e yaptıkları bir sefer sırasında Maniheizm 'i öğrenmişler ve kendi ülkelerinde yayılmasını sağlamışlardır. Maniheizm dininin hayvani gıdaları yemeyi yasaklaması  Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca hayvancılığın önemini kaybetmesi ve tarıma yönelmeleri sonucunda  göçebe yaşam tarzı yerine yerleşik hayata geçmişlerdir.  Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir . 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmalarının ardından Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurlar olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir.  Çinliler ile olan ilişkileri sonucunda kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti olmuşlardır. BU KADAR YETMEZ DİYORSANIZ, DAHA AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞI