Kayıtlar

Ağustos, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Farabi Kimdir? Farabi'nin Kısaca Hayatı

Resim
Farabi , 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuştur. İlköğrenimini ülkesinde yaptıktan sonra İran'a gidip Farsça'yı öğrenmiş ve bir süre de kadılık görevinde bulunmuştur. Aristo 'nun eserlerini okuyarak felsefeye başladığı bilinmektedir. İran'dan ayrıldıktan sonra Bağdat, Şam, Kahire ve Halep'e gitmiştir. Şam seyahati sırasında vefat etmiştir. Farabi, İslam felsefesinin kurucusu dur. F elsefe, mantık, fizik, astronomi alanlarında önemli çalışmalar yapmış bir İslam bilginidir.  Batı bilim dünyasında " Alpharabius " olarak bilinmektedir. İslam dünyasında ise " Muallim-i Sani " (İkinci Öğretmen) olarak tanınmaktadır. Ayrıca Farabi, İbn-i Sina'nın hocasıdır. 150'ye yakın eser vermiştir. Farabi'nin eserleri arasındaki bir Risale, 2000 yıl süreyle bilginleri uğraştıran hava boşluğu (vakum) konusuna ışık tutacak niteliktedir. Farabi, havanın cisimden ibaret olduğunu anlamış, hava boşluğu deneyleri yapmış, havanın genleşt

Ahmet Davutoğlu Kimdir? Ahmet Davutoğlu'nun Kısaca Hayatı

Resim
Ahmet Davutoğlu , 26 Şubat 1959'da Konya'da dünyaya geldi. Babası Mehmet Davutoğlu annesi ise Memnune Davutoğlu'dur.  Ahmet Davutoğlu henüz 4 yaşındayken annesi Memnune Davutoğlu'nu kaybetti. Annesi hastaneye yetiştirilemediği için yolda hayatını kaybetti.  Babası Mehmet Bey, ilk eşinin vefatından sonra İstanbul'a gelerek Fatih'e yerleşti. Ahmet Davutoğlu 12 yaşında İstanbul Erkek Lisesi 'ne kaydoldu. 1977 yılında buradan mezun oldu.  Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi 'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde hem Siyaset Bilimi hem de Ekonomi bölümlerini bitirdi. Ahmet Davutoğlu, 1984 yılında Sare Davutoğlu ile evlendi. Bu evlilikten dört çocuğu dünyaya geldi. Davutoğlu'nun siyasi hayatını değiştiren gelişme ise 1980'li yıllarda Abdullah Gül ile tanışması oldu. Abdullah Gül'ün 2002 yılında başbakan olmasından sonra başbakanlık baş danışmanı oldu. Abdullah Gül'ün başbakanlığı Recep Tayyip Erdoğan 'a de

Naim Süleymanoğlu'nun Kısaca Hayatı

Resim
Naim Süleymanoğlu , 1967 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. 1977 yılından itibaren halterle ilgilenmeye başladı. İlk büyük başarını, 1982'de Brezilya'da yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda, toplamda 250 kilo kaldırıp kilosunda birinci olarak elde etti.  1983 yılında Viyana 'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları 'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.  Naim Süleymanoğlu, 1992 Barcelona Olimpiyatları 'nda ve 1996 Atlanta Olimpiyatları 'nda yine

Namık Kemal'in Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Namık Kemal Namık Kemal , 1840 yılında Tekirdağ'da doğdu. Özel dersler alarak yetişen Namık Kemal, 1857'de Tercüme Odası'a girdi.  1863'te  Tasvir-i Efkar 'da gazeteciliğe başladı.  Şinasi 'nin Fransa'ya gitmesinin ardından Tasvir-i Efkar 'ı tek başına çıkarmaya başladı.  1868 yılında Londra'da Hürriyet gazetesini çıkardı. 1870 yılında İstanbul'a dönüp İbret gazetesini çıkardı. 1873'te gazetesi kapatılıp Kıbrıs'a sürüldü. 1876'da aftan yararlanıp İstanbul'a döndü. 1877'de İkinci Abdülhamid tarafından tekrar Midilli Adası'na sürüldü. Namık Kemal; vatan , millet , hürriyet gibi kavramları ilk kez Türk edebiyatına sokmuştur. Sanatı, tümüyle didaktik yanlarıyla siyasal düşüncelerini halka taşıma amacıyla kullanan bir düşünce adamıdır.  Namık Kemal, 1888 yılında vefat etti. NAMIK KEMAL'İN ESERLERİ Roman İntiba Cezmi Oyun Celaleddin Harzemşah Vatan Yahut Silistre Akif Bey Zavallı Çocuk K

Mevlana'nın Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Mevlana Celaleddin-i Rumi , 1207 yılında Horasan'ın Belh yöresinde doğdu. Batı Türkistanlı soylu bir aileden gelir. Ailesi Belh'den Anadolu'ya göç etti. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın davetiyle ailesi Konya'ya geldi. Mevlana, 1231 yılında medreselerde müderrislik yapmaya başladı. 37 yaşında Tebrizli Şems ile tanıştı, ondan tasavvufu öğrendi. 1247 yılında Şems ortadan kaybolunca, Mevlana kendisini yalnız şiire, tasavvufun gizemine ve sema ayinlerine verdi. Daha sonra Şems yerine, Selahattin Zerkub 'u ve daha sonra da Çelebi Hüsameddin 'i halef olarak seçti.  Mevlana 1273 yılında vefat etti.  Ölümünden sonra oğlu Sultan Veled , Mevlevilik Tarikatı 'nı kurdu. Kişiliği ve eserleri ile insanlık kültürü içinde saygın bir yer edindi.  MEVLANA'NIN ESERLERİ Mesnevi Divan-ı Kebir Fihi Ma-Fih Mektubat Mecalis-i Seb'a Rubailer KAYNAKÇA Milliyet Genel Kültür Ansiklopedisi, s. 239, 1989

Yunus Emre Hayatı Kısaca Özet

Resim
Yunus Emre 'nin hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi yoktur. Bütün bilinenler bazı söylenti ve yorumlardır. Ölümünden 70 veya 100 yıl sonra düzenlendiği sanılan Divanı 'ndaki şiirlerin incelenmesinden 13. yüzyıl ortaları ile 14. yüzyıl başlarında yaşadığı anlaşılıyor. [1] Şiirlerinde Allah, insan, varlık birliği, sevgi, yaşama sevinci, barış, evren, ölüm, yetkinlik, erdem, olgunluk vb. kavramlarına bağlı temalara ağırlık vermiş, halk dili ile çağının ilerisinde bir hümanizm anlayışının da öncülüğünü yapmıştır. [2]  Gerek görüşleri, gerekse dili bakımından halk şiirinin öncülerinden sayılan Yunus Emre, şiirlerini hem aruz ölçüsüyle hem de hece ölçüsüyle yazmıştır. Yunus Emre'nin Divan'ından başka Risaletü'n - Nushiyye adlı bir eseri de vardır. Bu eseri Mesnevi tarzında yazılmıştır ve yaklaşık 600 beyitten oluşmaktadır.  KAYNAKÇA [1] Milliyet gazetesi, Renk, 26.01.1984, s. 4 [2] Milliyet Genel Kültür Ansiklopedisi, s.243, 1989

William Shakespeare Kısaca Hayatı

Resim
William Shakespeare (1564-1616). İngiliz tiyatro yazarı, Stradford'da doğmuştur. Babasının mali durumu yeterli olmadığı için fazla okuyamamıştır. Sonradan babasının yanından ayrılarak Londra'ya gitmiş, orada hayatını kazanmak için çeşitli işler yapmıştır. Önceleri eski eserleri yenileştirmek şeklinde girdiği tiyatro alanında yavaş yavaş ilerleyerek telif eserler vermeye başlamış, bir süre sonra da en büyük tiyatro yazarlarından biri olmuştur. Oyunları kral tarafından takdir edilmiş ve "Kralın Oyuncuları" unvanına layık görülmüştür. Tiyatrodan epeyce para kazanmış, Stradford'a dönmüş, orada büyük bir çiftlik almış ve orada eserlerini yazmıştır. Bu çiftlikte de ölmüştür. İngiltere'nin ve dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından biri olan Shakspeare, hem dram hem de komedya türlerinde aynı başarıyı göstermiştir. Eserlerinde nazımla nesiri beraber kullanmış, insanoğlunun her türlü duygusunu canlandırmakta üstün başarı göstermiştir. En önemli yapıtları ar

Isaac Newton Kısaca Hayatı

Resim
Isaac Newton , 1642 yılında İngiltere'de doğdu. Öğrenimine King's School 'da başladı. Buradan mezun olduktan sonra 1661 yılında Trinity College 'e girdi. Fiziğin modern bir disiplin olarak temellerini atmıştır. Binom teoremini formüle etmiş, diferansiyel ve integral hesabını bulmuştur. Sonsuz büyük sayıların matematiği ile uğraşmış ve ağırlık kuvveti hakkında çalışmalarda bulunmuştur. [1] 1672 yılında Royal Society üyeliğine seçilmiş ve 1685 yılında genel çekim yasasını tam olarak formüle etmiştir.  Büyük eseri Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1686 - 1687 yıllarında üç cilt olarak yayınlanmıştır. Kuvvet birimi SI sisteminde Newton ( bir kilogramlık bir kütleyi saniyede bir metre ivmelendirecek kuvvet) olarak kabul edilmiştir. [1] Newton, doğadaki her olayın matematik prensipleri içinde evrensel kanunlarla açıklanabileceğini ileri sürmüş ve böylece pozitif bilimin öncülerinden biri olmuştur. [2] Newton, 1727 yılında hayatını kaybetti. [1] Mi

Aziz Nesin'in kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Aziz Nesin, 20 Aralık 1915 tarihinde İstanbul Heybeliada'da dünyaya gözlerini açtı. Sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi, Harp Okulu ve Askeri Fen Tatbikat Okulu'nu bitirdi. Ayrıca iki yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı.  1944 yılında "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldı. Bir süre bakkallık yaptıktan sonra Yedigün dergisine girdi. Daha sonra Tan ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1946 yılında Sabahattin Ali ile birlikte Marko Paşa dergisini çıkardı. 1954 yılında Akbaba dergisinde öyküler kaleme aldı. 1956 yılında ünlü romancı Kemal Tahir ile birlikte Düşün Yayınevi 'ni kurdu. 1962 yılında Zübük adında bir mizah dergisi çıkarmaya başladı. 1972 yılında kimsesiz çocuklar için Nesin Vakfı 'nı kuran Aziz Nesin, kitaplarından elde ettiği tüm geliri de bu vakfa bağışladı.  1979 yılında Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığına seçildi. İtalya'da Altın Palmiye , Bulgaristan'da Altın Kirpi , Sovyetler Bir

Reşat Nuri Güntekin'in Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Reşat Nuri Güntekin Reşat Nuri Güntekin , 1889 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle Çanakkale ve İzmir'de geçti.  İstanbul'da Saint Joseph Lisesi 'nden mezun oldu. 1912 yılında İstanbul Darülfünunu Edebiyat Bölümü 'nü bitirdi. Bursa ve İstanbul'daki çeşitli okullarda Fransızca, Türkçe, Felsefe, Kitabet öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 1939 yılında yapılan seçimlerde Çanakkale Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Bir dönem Paris Kültür Ataşesi ve UNESCO Türkiye Temsilcisi olarak görev yaptı.  Reşat Nuri Güntekin, tedavi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956 tarihinde hayatını kaybetti. Eserlerinde Anadolu insanının gerçekliğini yalın bir dille anlattı. Cephede attan düşüp sakatlanan Atatürk, Reşat Nuri Güntekin'e " Sizin Çalıkuşu romanınızı okuyordum. Sayfalar ilerledikçe çektiğim acıyı unuttum " demiştir. [1] Reşat Nuri Güntekin'in es

Orhan Kemal'in Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Orhan Kemal Asıl adı Mehmet Reşat Öğütçü olan Orhan Kemal, 1914 yılında Adana'da dünyaya geldi. Adana Fransızlar tarafından işgal edilince ailesiyle birlikte önce Niğde'ye ardından da Konya'ya taşındı.  Öğrenimini yarıda bırakan Orhan Kemal, bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. 1938 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Cezaevi'nde kaldığı sırada Nazım Hikmet 'le tanıştı.  "Duvarlar" adlı ilk şiirini Reşat Kemal imzası ile yayımladı. Orhan Kemal adını kullanmaya başladığı 1942 yılından sonra öykü denemelerine girişti. İlk öykü kitabı Ekmek Kavgası (1949) ile tanındı. Eserlerinde Çukurova'nın tarım ve fabrika işçilerini, sanayileşme sürecinin getirdiği koşulları, büyük kentlerdeki küçük insanların sorunlarını işleyen Orhan Kemal, gerçekçilik akımının önde gelen yazarlarımızdandır. 1958'de Kardeş Payı ile Sait Faik ve Türk Dil Kurumu ödüllerini kazandı. [1]  1969'da ise Önce Ekmek kitabı ile Sait Faik ve Türk Dil Ku