Kayıtlar

Ağustos, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Şark Meselesi nedir, ilk defa nerede kullanıldı? (Kısaca)

"Doğu Sorunu" olarak da adlandırılan Şark Meselesi nedir? Şark Meselesi ilk defa nerede kullanıldı? Bu yazımızda Şark Meselesi hakkında belli başlı bilgilere kısaca yer verdik. Şark Meselesi nedir? Şark Meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Avrupa devletleri arasında yaşanan siyasi rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir terimdir. Şark meselesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma sürecinde yaşanan uluslararası krizler, savaşlar, antlaşmalar ve diplomasi oyunlarını kapsar. Bu sorun, Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma çabaları ve bu çabaların Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Şark Meselesi ilk defa nerede kullanıldı? Şark Meselesi terimi, ilk defa 1815 yılında, Viyana Kongresi 'nde Rus diplomatlar tarafından kullanılmıştır. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybetmesi ve gücünün zayıflaması, Avrupa devletleri arasında endişelere neden olmaya başlamı

Küresel ısınma nedir, nasıl önlenir? (Kısaca)

Resim
Küresel ısınma, tüm canlılar için tehdit oluşturmaktadır. (Fotoğraf: Pixabay) Küresel ısınma, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın sonuçları, her geçen yıl daha da hissedilmektedir. Peki, küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedenleri ve sonuçları nelerdir? Küresel ısınma nasıl önlenir? Bu içeriğimizde küresel ısınma konusunda önemli hususlara kısaca değindik. Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma nedir , sorusuna verilebilecek pek çok cevap var. Ancak, yalın ve basit bir şekilde anlatmak gerekirse küresel ısınma , Dünya'nın ortalama sıcaklığının artması olarak tanımlanabilir. Bu artışın temel nedeni insan faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır. Sera gazları, Güneş'ten gelen ısıyı atmosferde hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olur. Sera gazı nedir? Sera gazları, atmosferde ısıyı hapsederek Dünya'nın ısınmasına neden olan gazlardır. Güneş'ten gelen ısı, atmosferdeki sera gazları tara

Sembolizm nedir, temsilcileri kimlerdir? Kısaca

Resim
Sembolizm nedir, neye tepki olarak ortaya çıkmıştır? Sembolizmin kurucusu ve temsilcileri kimdir? Sembolizm akımının özellikleri nelerdir? Bu yazımızda sembolizm hakkında genel bilgilere kısaca değindik. Sembolizm nedir? Sembolizm , 19. yüzyılın sonlarında Fransa 'da ortaya çıkan ve 20. yüzyılın başlarına kadar etkisini sürdüren bir edebiyat ve sanat akımıdır. Gerçeklikten kaçma , hayale sığınma ve duygusallığa önem verme gibi özelliklerle karakterize edilir. Sembolizm, gerçekliği olduğu gibi yansıtmak yerine, duygu ve düşünceleri semboller aracılığıyla ifade etmeyi amaçlar. Sembolistler, şiir ve sanatta müzikalite, ritim, renk ve imgeye önem verirler.  Sembolizm kurucusu Sembolizmin kurucusu, Fransız şair Charles Baudelaire' dir. Baudelaire, 1857'de yayımlanan "Elem Çiçekleri" adlı şiir kitabında, gerçeklikten kaçma, hayal dünyasına sığınma ve duygusallığa önem verme gibi sembolizm akımının temel özelliklerini ortaya koymuştur. Baudelaire, şiirinde modern yaşa

Rönesans nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları

Avrupa tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen Rönesans nedir? Rönesans nedenleri ve sonuçları nelerdir? Rönesans ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Rönesans sanatçıları kimlerdir? Bu yazımızda Rönesans hakkında bilmeniz gerekenleri kısaca derledik.  Rönesans nedir?  Rönesans , 14. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında İtalya' da başlayıp tüm Avrupa'ya yayılan, sanat, edebiyat, bilim ve felsefe alanlarında büyük bir uyanış hareketidir. Latince "yeniden doğuş" anlamına gelmektedir. Rönesans, Antik Yunan ve Roma kültürlerine olan ilginin yeniden canlanması ile karakterize edilir. Bu dönemde, klasik metinler incelenmiş, sanat eserleri yeniden yorumlanmış ve yeni bilim ve teknolojik gelişmeler ortaya çıkmıştır. Rönesans nerede ve ne zaman ortaya çıktı?  Rönesans'ın başlangıcı 14. yüzyılın başlarında İtalya 'nın Floransa kentinde görülür. Floransa, o dönemde zengin bir ticaret ve bankacılık merkeziydi. Burada yaşayan soylu aileler, sanatç

Empresyonizm nedir, özellikleri nelerdir? (Kısaca)

Resim
Empresyonizm, 19. yılın sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Peki, çıktığı günden bu yana sanat dünyasını etkileyen empresyonizm nedir? Empresyonizm kurucusu kimdir? Empresyonizm sanatçıları kimlerdir? İşte empresyonizm akımının özellikleri, kurucusu ve sanatçıları hakkında kısaca bilgi. Empresyonizm nedir?  Empresyonizm nedir sorusu, sanat tarihinde önemli bir akımı tanımlamak için sorulan temel bir sorudur. Empresyonizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve sanat tarihinde devrim yaratan bir akımdır. Empresyonizm, Fransızca "izlenim" anlamına gelen "impression" kelimesinden türetilmiştir. Bu sebeple bu akım "izlenimcilik" olarak da adlandırılmaktadır.  Empresyonizm neye tepki olarak doğmuştur?  Empresyonizm, geleneksel sanat anlayışına ve akademik normlara bir tepki olarak doğmuştur. O dönemdeki akademik sanat anlayışı, detaylı ve idealize edilmiş figürlerin resmedilmesini vurguluyordu. Ancak empresyon

Burjuvazi nedir, nasıl ortaya çıktı? (Kısaca)

Günümüz toplumlarının temel yapı taşlarından biri olan burjuvazi, ekonomik ve sosyal bir sınıf olarak dikkat çeker. "Burjuvazi nedir?" sorusu, hem ekonomik hem de kültürel anlamda geniş bir çerçevede ele alınır. Burjuva sınıfı, özel mülkiyetin savunucusu olarak tarih boyunca şekillenmiştir. Bu yazıda burjuvazi kelimesinin tanımına yer verirken, "Burjuva kime denir?" , "Burjuva sınıfı ne demek?" gibi soruları da yanıtladık. Burjuvazi nedir? Burjuvazi , kapitalist toplumda ekonomik ve siyasi egemenliği elinde bulunduran sınıftır. Burjuvazinin temel özelliği, üretim araçlarının sahibi olmasıdır. Bu araçlar; fabrikalar, makineler, hammaddeler ve diğer varlıklardır. Burjuvazi, bu üretim araçlarını kullanarak emek gücünü satın alır ve ürettiği mal ve hizmetleri satarak kâr elde eder. Burjuvazi, sermaye birikimi sayesinde toplumsal ve ekonomik etkilerini artıran bir sınıftır. Burjuva sınıfı ne demek? Burjuva sınıfı, burjuvazinin tüm üyelerini kapsayan bir