16 Aralık 2014 Salı

Fatma Aliye Hanım'ın Kısaca Hayatı


Fatma Aliye Hanım (Fatma Aliye Topuz), 1862 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olan Fatma Aliye Hanım, iyi bir öğrenim gördü. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 

1897'deki Türk-Yunan savaşı sırasında askerlere ve ailelerine yardım amacıyla "Cemiyet-i İmdadiye" adlı bir derneğin kurucuları arasında yer aldı. Bu dernek bilinen ilk resmi kadın derneğimizdir. "Bir Hanım" takma adıyla George Ohnet'in 'Volonte' adlı eserini Türkçeye çevirdi. Kadın sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli dergilerde (İnkılap, Ümmet) önemli yazılar kaleme aldı. 

Fatma Aliye Hanım, ilk Türk kadın romancısı olarak tanınmaktadır. "Muhadarat", "Refet, "Udi" ve "Enin" adlı romanlarını yayımladı. Biyografi, felsefe, siyaset ve tarih alanlarında da eserler kaleme aldı. Fatma Aliye Hanım, yaşadığı dönem boyunca Avrupa ve Amerika basınında adından sıkça söz ettirmiştir. Eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir.

Fatma Aliye Hanım, 1936 yılında İstanbul'da vefat etti.

FATMA ALİYE HANIM'IN ÖNEMLİ ESERLERİ

Ref'et
Udi
Enin
Muhadarat
Hayal ve Hakikat
Namdaran-ı Zenan-ı İslamıyan
Osmanlıda Kadın: Cariyelik, Çokeşlilik, Moda
Tedkik-i Ecsam
Kosova Zaferi / Ankara Hezimeti: Tarih-i Osmaninin Bir Devre-i Mühimmesi
Hayattan Sahneler (Levayih-i Hayat)


Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

 • Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır.
 • Frigyalıların egemenliğini kabul eden Lidyalılar, Frigyalıların Kimmerler tarafından yıkılmasından sonra M.Ö. 687 tarihinde bağımsız bir devlet kurmayı başardılar. 
 • Lidya Devleti'nin başkenti Sardes'tir. İlk kralları ise Giges'tir. 
 • Lidyalılar M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır. 
 • Ticarete oldukça önem veren Lidyalılar, Efes'ten başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Bu yol doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur .
 • Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için M.Ö. 700 yılında parayı icat etmişlerdir. Bunun sonucunda ticarette o döneme kadar kullanılan değiş-tokuş usulü ortadan kaldırılmıştır. 
 • Lidyalıların ordusu ücretli askerlerden oluşmaktaydı. Bu durum, savaşlarda başarısız olmalarına yol açmıştır. 
 • Lidyalılar; Zeus, Apollo, Artemis ve Kibele gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır. 

13 Aralık 2014 Cumartesi

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde • Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
 • Sümerler, şehir devletleri halinde örgütlendiler. İlk şehir devleti Sümerlerde görülür.
 • Sümerler, tarihte yazıyı ilk defa kullanan uygarlıktır. M.Ö. yaklaşık 3000 yılında çivi yazısını bulmuşlardır.
 • Sümerler; geometri, astronomi ve aritmetik bilimleriyle uğraşmışlardır. Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanmışlardır.
 • Sümerlerin çok tanrılı bir dinsel inanışı vardır. Öldükten sonra yaşam inancı yoktur. Bu sebeple mezarlarına herhangi bir şey koymazlardı.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümer Kralı Urgankina tarafından yapılmıştır. Bu durum Sümerlerin hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır. 
 • Sümerlerin Yaradılış, Gılgamış ve Tufan destanları meşhurdur. 
 • Tekerlekli arabayı Sümerler keşfetmişlerdir. 
SÜMERLER TÜRK MÜ?

Ülkemizde Sümerler hakkında en fazla araştırma yapan kişi Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ olmuştur. Prof. Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Türklerle Sümerlerin benzerliklerini ortaya koyarak, Sümerlerin Türk olduğunu öne sürmüştür. 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı