Kayıtlar

Mayıs, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Neyzen Tevfik hayatı kısaca

Resim
Neyzen Tevfik Hiciv şairlerimizin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. Daha sonra İzmir İdadisi'ne kaydoldu ancak geçirdiği sara nöbetlerinden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ilk ney dersini berber Kazım Efendi'den almış, onun telkiniyle İzmir Mevlevihanesi'ne gitmeye başlamıştı. Burada çeşitli dersler aldı. İlk şiiri, "Muktebes" adlı dergide yayımlandı. 1898 yılında İstanbul'da bulunan Fethiye Medresesi'ne girdi. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Zamanının büyük kısmını Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirdi. İkinci Abdülhamid idaresine karşı söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. 1902 yılında Bektaşi Tekkesi'ne gitmeye başladı.  Yaklaşık 5 yıl Mısır'da kalan Neyzen Tevfik, İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından yurda döndü. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen şiirler kaleme ald

Ahmet Vefik Paşa hayatı kısaca

Resim
Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tercüman olarak görev yapan babasının tayini nedeniyle İstanbul'da başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü. Paris'te dönemin önde gelen okullarından Saint Louis Lisesi'nde öğrenim gördü. Bu süreçte Fransızca, Latince ve Yunanca öğrendi. 1837 yılında İstanbul'a dönen Ahmet Vefik Paşa, Tercüme Odası 'nda çalışmaya başladı. 1840 yılında elçilik katibi göreviyle Londra Büyükelçiliğine atandı. Buradaki görevi sırasında İngilizce öğrendi.  1851 yılında Encüman-i Daniş üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra da Tahran büyükelçiliğine tayin edildi. 1855 yılında yurda döndü ve Meclis-i Valay-i Ahkam-ı Adliye üyeliğine getirildi. Daha sonra Deavi Nazırlığı ve Paris Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Paris'ten döndükten sonra Darülfünun'da ders vermeye başladı. Daha sonraki yıllarda Meclis-i Mebusan Başkanlığı , Maarif Nazırlığı , Sadrazamlık ve Bursa Valiliği yaptı. Ahmet Ve

Ahmet Muhip Dıranas'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun oldu.  Şiire yönelmesinde lisede öğretmenleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın önemli bir etkisi oldu. İlk şiirleri Servet-i Fünun , Resimli Uyanış ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. İki yıl öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak kütüphane memurluğu yapmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Daha sonra  Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi ve Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nda görev yaptı. 1946 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürü olarak görevlendirildi. 1957 yılında ise Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı oldu. 1966 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu.  Edebi kişiliği Ahmet Muhip, şiirde ses ve biçime ö

Tarihe yardımcı bilimler ve anlamları kısaca

Resim
Tarihe yardımcı bilim dalları (tarihin faydalandığı bilim dalları) ve anlamları şunlardır: 1. Coğrafya: Coğrafi faktörler, tarihi olayların değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar.  2. Arkeoloji: Toprağın ve suyun altında kalmış eski insan topluluklarına ait tarihi kalıntılar ve eserleri ortaya çıkarır. Özellikle tarih öncesi devirlere ait araştırmalarda arkeoloji bilimden faydalanılmaktadır.  3. Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların gerçekleşme zamanını inceler ve oluş sırasını düzenler. 4. Paleografya: Yazı bilimidir. Eski yazıların okunmasını sağlayarak tarihi devirlerin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.  5. Epigrafya: Kitabe ve yazıtlar bilimidir. Anıtlar, taşlar ve mermerler üzerine yazılmış yazıları inceler.  6. Filoloji: Dil bilimidir. Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri inceler. Diller arasındaki bağları inceleyerek tarihin aydınlatılmasında önemli bir katkı sağlar.  7. Nümizmatik: Para bilimidir. Geçmişte basılmış paraları incel

Behçet Kemal Çağlar'ın kısaca hayatı

Resim
Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. "Kemal" ismi "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal 'e izafen verilmiştir. 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendisliği Okulunu bitirdikten sonra Fransa'ya giderek stajını tamamladı. Yurda dönünce  Ankara Maden Tarama Enstitüsü'nda çalışmaya başladı 1935 yılında Halkevlerinde müfettişlik yapmaya başladı. Görevi dolayısıyla yurdun dört bir tarafını dolaşan Behçet Kemal, bu vesileyle halk şiirini yakından tanıma fırsatını yakalamıştır. "Ankaralı Aşık Ömer" mahlasıyla aşık tarzı şiirler kaleme almıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel 'le birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazdı. 1941 yılında Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1949 yılında milletvekilliğinden istifa etti. Aynı yıl "Şadırvan" adında bir dergi çıkardı. Bir dönem Robert Koleji'nde öğretmenlik yaptı.  Behçet Kemal Ça

Sanayi Devrimi nedir? Kısaca nedenleri ve sonuçları

Resim
Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayanan üretim şeklinden makine gücüne dayanan üretim şekline geçişi ifade etmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de dokuma sektöründe ortaya çıkmıştır. Bu dönemde buhar gücüyle çalışan makineler ilk başta dokuma sektöründe kullanılmış, daha sonra madencilik ve ulaşımda da kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak İngiltere'de başlayan makineleşme zaman içinde tüm Avrupa'ya yayılmıştır.  Sanayi Devrimi'nin nedenleri Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa'da sermaye ve hammadde birikiminin artmış olması Rönesans ile birlikte Avrupa'da bilim ve teknolojinin gelişmiş olması İngiltere'de ortaya çıkma nedenleri Sanayi Devrimi'nin İngiltere'de ortaya çıkma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Geniş sömürgelere sahip olması Hammadde birikiminin fazla olması Geniş pazar imkanına sahip olması Fabrikalar için oldukça önemli olan demir ve kömürün ülkede bol miktarda olması. Sanayi Devrimi