Kayıtlar

Mayıs, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Neyzen Tevfik hayatı kısaca

Resim
Neyzen Tevfik Hiciv şairlerimizin önde gelen isimlerinden Neyzen Tevfik, 24 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı. Daha sonra İzmir İdadisi'ne kaydoldu ancak geçirdiği sara nöbetlerinden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu dönemde ilk ney dersini berber Kazım Efendi'den almış, onun telkiniyle İzmir Mevlevihanesi'ne gitmeye başlamıştı. Burada çeşitli dersler aldı. İlk şiiri, "Muktebes" adlı dergide yayımlandı. 1898 yılında İstanbul'da bulunan Fethiye Medresesi'ne girdi. Bu sırada Mehmet Akif Ersoy ile tanıştı. Zamanının büyük kısmını Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirdi. İkinci Abdülhamid idaresine karşı söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. 1902 yılında Bektaşi Tekkesi'ne gitmeye başladı.  Yaklaşık 5 yıl Mısır'da kalan Neyzen Tevfik, İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından yurda döndü. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen şiirler kaleme ald

Ahmet Muhip Dıranas'ın kısaca hayatı ve eserleri

Resim
Ahmet Muhip Dıranas, 1909 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 1929 yılında Ankara Erkek Lisesi'nden mezun oldu.  Şiire yönelmesinde lisede öğretmenleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar 'ın önemli bir etkisi oldu. İlk şiirleri Servet-i Fünun , Resimli Uyanış ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. İki yıl öğrenim gördüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bırakarak kütüphane memurluğu yapmak üzere İstanbul'a gitti. Bu sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Daha sonra  Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi ve Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları'nda görev yaptı. 1946 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürü olarak görevlendirildi. 1957 yılında ise Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı oldu. 1966 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Ahmet Muhip Dıranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu.  Edebi kişiliği Ahmet Muhip, şiirde ses ve biçime ö

Behçet Kemal Çağlar'ın kısaca hayatı

Resim
Behçet Kemal Çağlar Cumhuriyet döneminin önde gelen şairlerinden Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. "Kemal" ismi "Vatan Şairi" olarak anılan Namık Kemal 'e izafen verilmiştir. 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendisliği Okulunu bitirdikten sonra Fransa'ya giderek stajını tamamladı. Yurda dönünce  Ankara Maden Tarama Enstitüsü'nda çalışmaya başladı 1935 yılında Halkevlerinde müfettişlik yapmaya başladı. Görevi dolayısıyla yurdun dört bir tarafını dolaşan Behçet Kemal, bu vesileyle halk şiirini yakından tanıma fırsatını yakalamıştır. "Ankaralı Aşık Ömer" mahlasıyla aşık tarzı şiirler kaleme almıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel 'le birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazdı. 1941 yılında Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1949 yılında milletvekilliğinden istifa etti. Aynı yıl "Şadırvan" adında bir dergi çıkardı. Bir dönem Robert Koleji'nde öğretmenlik yaptı.  Behçet Kemal Ça