Kayıtlar

Mart, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Orhan Şaik Gökyay'ın hayatı kısaca

Resim
Orhan Şaik Gökyay Orhan Şaik Gökyay , 16 Temmuz 1902 tarihinde İnebolu'da dünyaya geldi. Ankara'da bulunan Darülmuallimin'den mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu'na kaydoldu.  Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndü. Yurdun çeşitli yerlerinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Bir dönem İngiltere'ye giden Orhan Şaik, burada öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği görevinde bulundu.  Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiiri Kastamonu'da "Açıkgöz" adlı gazetede yayımlandı. Balıkesir'de öğretmenlik yaptığı dönemde "Çağlayan" adında bir dergi çıkardı. Ülke , Hisar , Varlık ve Orkun gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Özellikle "Bu Vatan Kimin?" adlı şiiri oldukça beğenildi.  Orhan Şaik Gökyay, 2 Aralık 1994 tarihinde hayatını kaybetti.  Genellikle ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan Orhan Şaik'in ar

Fuzuli Hakkında Kısa Bilgi

Asıl adı Mehmet olan Fuzuli , Bağdat ve çevresinde yetişti. Zamanının bütün ilimlerini öğrendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethetmesi üzerine ona kaside sundu. Fuzuli divan edebiyatımızın en büyük şairi olarak kabul edilir. Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazan Fuzuli'nin Arapça ve Farsça eserleri de vardır. Edebiyatımızın en lirik şairidir. Şiirlerinde aşk ve ayrılık temalarını işlemiştir. Mensur eserlerini de şiirleri gibi ustaca yazmıştır.  Fuzuli, 1556 yılında bir veba salgını sırasında vefat etmiştir.  FUZULİ'NİN ESERLERİNDEN BAZILARI Divan Beng ü Bade Leyla ile Mecnun Risale-i Muammeyat  Kırk Hadis Su kasidesi Hz. Ali Divanı Şikâyetnâme Hadikatü's-Süeda Mektuplar Enis'ül-Kalb

Özdemir Asaf'ın Kısaca Hayatı

Resim
Özdemir Asaf , 1923 yılında Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmında ve Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Özdemir Asaf, daha sonra buradaki öğrenimini yarıda bırakarak önce İktisat Fakültesi'ne daha sonra da Gazetecilik Enstitüsü'ne girdi. Fakat buradaki öğrenimini de yarıda bıraktı ve yazı hayatına atıldı.  İlk yazısı Servet-i Fünun-Uyanış dergisinde yayınlandı.  Tanin ve Zaman gazetelerinde çalışan Özdemir Asaf, 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu. İlk kitabı " Dünya Kaçtı Gözüme " 1955 yılında yayımlandı.  Özdemir Asaf, eserlerinde düşünceye önem vererek ses ve şekil unsuruna fazla değer vermemiştir. Ahenkten ve ince hayallerden uzak, şiirden çok vecizeye benzer eserler vermiştir. Özdemir Asaf, 28 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. ÖZDEMİR ASAF'IN ESERLERİNDEN BAZILARI Şiirleri Dünya Kaçtı Gözüme Sen Sen Sen Bir Kapı Önünde Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde

Peyami Safa Kimdir? Kısaca Hayatı

Resim
Peyami Safa , 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü Şair İsmail Safa 'nın oğludur. Düzenli bir öğrenim görmeyen Peyami Safa, kendi kendisini yetiştirdi. 1914 yılı ile 1918 yılları arasında öğretmenlik, 1918 ile 1961 yılları arasında da gazetecilik yaptı.  Yirminci Asır adlı bir gazete çıkardı ve bu gazetede ilk hikayelerini kaleme aldı. Bunun dışında Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlarında iki de dergi çıkardı.  Edebi değeri olmayan romanlarını " Server Bedi " takma adı ile yayınladı. Romanlarında olaydan çok tahlile önem veren Peyami Safa, medeniyetin meydana getirdiği bocalama ile sosyal çevreler arasındaki çatışmayı konu edindi.  Peyami Safa, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.  PEYAMİ SAFA'NIN ESERLERİNDEN BAZILARI Romanları Gençliğimiz Şimşek Mahşer Sözde Kızlar Fatih Harbiye Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Bir Tereddüdün Romanı Yalnızız Biz İnsanlar