Kayıtlar

Şubat, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sened-i İttifak nedir? Maddeleri nelerdir? (Kısaca)

Sened-i İttifak, merkezi hükümet ile ayanlar arasında 1808 yılında imzalanan bir belgedir. Söz konusu belgenin imzalandığı sırada dönemin padişahı İkinci Mahmut , sadrazamı ise Alemdar Mustafa Paşa 'dır.  Sened-i İttifak'ın imzalanmasında Alemdar Mustafa Paşa'nın önemli bir rolü olmuştur. Bu belgeyle, zayıflayan merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve ıslahatların başarılı olması amaçlanmıştır.  Ayan nedir? Bir bölgenin ileri gelenlerine ayan denirdi. Osmanlı Devleti'nde merkezi hükümetle yerel halk arasındaki ilişkiler ayanlar aracılığıyla kurulurdu. Tımar sisteminin yerini iltizam sisteminin almasıyla birlikte ayanların gücü artmıştır.  Sened-i İttifak maddeleri 7 Ekim 1808 tarihinde imzalanan Sened-i İttifak, 7 maddeden oluşmaktadır. İşte o maddeler: 1. Ayanlar padişahın emirlerini yerine getirecektir.  2.  Sadrazamın kanunlara uygun olarak vereceği emirlere uyulacak, uygun olmayanlara ise karşı konulacaktır. 3. Ayanlar, merkezi hükümetin eyaletlerden as