Kayıtlar

Ağustos, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi Maddeler Halinde

Resim
Avrupa Hun Devleti, Kavimler Göçü 'yle birlikte Avrupa'ya gelen Hunlar tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Balamir 'dir.  Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. En güçlü dönemini Atilla ile yaşamışlardır. Atilla, Bizans'a karşı seferler düzenlemiş ve Bizans'ı mağlup etmiştir. Bu seferlerin ardından Bizans ile Magros ve Anatolyus Antlaşması imzalamıştır. Antlaşmalar sonucunda Bizans, ağır vergiler ödemek zorunda kalmıştır. Avrupa Hun Devleti'nin merkezi bugünkü Budapeşte 'dir.  Atilla, Bizans üzerinde egemenlik kurduktan sonra Batı Roma'ya yönelmiştir. Ancak, Papa'nın isteği üzerine barış yapmış ve geri dönmüştür. Atilla ile görüşen kişi Papa 1. Leon'dur. Avrupa Hun Devleti, Atilla'nın ölümünden sonra dağılma sürecine girmiştir.  NOT: Orta Asya'da bilinen ilk Türk devleti ise Asya Hun Devleti 'dir.