Kayıtlar

ali kuşçu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Ali Kuşçu'nun Kısaca Hayatı

Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu 'nun doğrum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 15. yüzyılın ilk çeyreğinde doğduğu belirtilmektedir. Devrin önemli bilim ve kültür merkezlerinden Semerkand 'ta öğrenim görmüştür. 1421 yılında Uluğ Bey'in kurduğu Semerkand Rasadhanesi 'ne müdür olarak atanmıştır. Uluğ Bey'in 1450'de öldürülmesi üzerine Semerkand'tan ayrılan Ali Kuşçu, Tebriz'e Akkoyunlu Uzun Hasan'ın yanına gitmiştir.  Elçilik görevi ile İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet 'in yanına gelmiş ve kendisine gereken ilgi gösterilerek burada kalması istenmiştir. Ali Kuşçu bu teklifi kabul ederek İstanbul'da çalışmalarına devam etmiştir. Ayasofya Medresesi Müderrisliği 'ne getirilen Ali Kuşçu, Fatih döneminde medreselerde yapılan düzenlemelerde de etkili olmuştur. 1474 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. En önemli eserleri arasında şunlar vardır: Risale-i fi'l Hey'e, Şerh-i Tici Uluğ Bey, Risale fi'l Muhamm

Ali Kuşçu'nun Kısaca Hayatı

Resim
Ali Kuşçu , 1400 yılında Semerkand 'da dünyaya geldi. Babası, Timur İmparatorluğu Sultanı Uluğ Bey 'in doğancıbaşısı Mehmet Bey idi. ' Kuşçu ' adı babasının bu görevinden gelmektedir. Ali Kuşçu Ali Kuşçu'nun yetiştiği çevre Semerkand ve Buhrada idi. Burası o dönem itibarıyla dünyanın önde gelen bilim merkezlerindendi. Semerkand'da açılan rasathane, dünyanın en gelişmiş rasathanesi olarak kabul edilmekteydi.  Ali Kuşçu, küçük yaştan itibaren matematik ve astronomi ile ilgilendi. Onun bu alandaki yeteneği Uluğ Bey'in de gözünden kaçmamış; eğitimiyle yakında ilgilenmişti. Dünyaca tanınmış matematik ve astronomi bilgini Bursalı Kadızade Rumi , Uluğ Bey'in isteği üzerine Ali Kuşçu'nun hocası oldu. Ali Kuşçu'nun hocaları arasında Gıyaseddin Cemşid de vardı. Ali Kuşçu, bir süre sonra kendisini geliştirmek için İran'ın en büyük bilim merkezi Kirman 'a gitti. Burada çeşitli bilginlerden dersler aldı ve çalışmalar yaptı.