Kayıtlar

antlaşmalar etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra İmzalanan Antlaşmalar

Resim
Birinci Dünya Savaşı 'nın ardından imzalanan antlaşmalar şunlardır; Versay Antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 28 Haziran 1919 'da imzalanmıştır. Almanya'nın sahip olduğu toprakların bir bölümü Fransa, Belçika, Litvanya, Çekoslovakya, Danimarka ve Polonya arasında paylaştırıldı. Almanya'nın Uzak Doğu'daki sömürgeleri Japonya'ya bırakıldı. Almanya'da zorunlu askerlik kaldırıldı ve ordunun en çok 100 bin kişilik olması kabul edildi. Almanya çok ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda kaldı. Anlaşmadaki ağır maddeler, bir süre sonra Hitler'in iktidara gelmesine ve ardından İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açmıştır. Saint Germain Antlaşması İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında 10 Eylül 1919 'da imzalandı. Avusturya, Macaristan'ın bağımsız bir devlet olmasını kabul etti. Çekoslovakya ve Yugoslavya devletleri kuruldu. Avusturya ordusunun en fazla 30 bin kişi olması kararlaş