Kayıtlar

farabinin hayatı kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Farabi Kimdir? Farabi'nin Kısaca Hayatı

Resim
Farabi , 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuştur. İlköğrenimini ülkesinde yaptıktan sonra İran'a gidip Farsça'yı öğrenmiş ve bir süre de kadılık görevinde bulunmuştur. Aristo 'nun eserlerini okuyarak felsefeye başladığı bilinmektedir. İran'dan ayrıldıktan sonra Bağdat, Şam, Kahire ve Halep'e gitmiştir. Şam seyahati sırasında vefat etmiştir. Farabi, İslam felsefesinin kurucusu dur. F elsefe, mantık, fizik, astronomi alanlarında önemli çalışmalar yapmış bir İslam bilginidir.  Batı bilim dünyasında " Alpharabius " olarak bilinmektedir. İslam dünyasında ise " Muallim-i Sani " (İkinci Öğretmen) olarak tanınmaktadır. Ayrıca Farabi, İbn-i Sina'nın hocasıdır. 150'ye yakın eser vermiştir. Farabi'nin eserleri arasındaki bir Risale, 2000 yıl süreyle bilginleri uğraştıran hava boşluğu (vakum) konusuna ışık tutacak niteliktedir. Farabi, havanın cisimden ibaret olduğunu anlamış, hava boşluğu deneyleri yapmış, havanın genleşt