Kayıtlar

feodalizm nedir kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Feodalite nedir? (Kısaca)

Resim
"Derebeylik" olarak da adlandırılan feodalite , örgütlenmiş devletin bulunmadığı toprağa dayalı bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminin uygulandığı ülkede çok sayıda yönetim birimi vardır.  Feodalizm ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Feodalizm, Kavimler Göçü 'nün ardından ortaya çıkmıştır. Feodal yönetim biçimi, Orta Çağ 'da Avrupa'yı siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan etkilemiştir.  Kavimler Göçü'nün ardından Avrupa'da merkezi otoritelerin yıkılması, feodalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etken olmuştur. Yaşanan otorite boşluğu feodal yönetimler tarafından doldurulmuştur. Feodal yönetim biçiminin özellikleri Feodal yönetim biçimi, "lord" ve "vassal" arasında karşılıklı hak ve görevlerin belirlendiği bir anlaşmaya dayanır. Buna fief sözleşmesi adı verilmektedir.  Feodalizm Avrupa'da toplumu soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır.  Her feodal yönetim biri