Kayıtlar

kanunı esasi özellikleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kanun-ı Esasi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız dır. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesine zemin hazırlayan üç önemli gelişme vardır: 1808 Sened-i İttifak , 1839 Tanzimat Fermanı , 1856 Islahat Fermanı . Kanun-ı Esasi, İkinci Abdülhamid   döneminde kabul edilmiştir.  Kanun-ı Esasi ile birlikte meşruti monarşi sistemine geçilmiştir.  Bu doğrultuda meclis oluşturuldu.  Bu meclis, üyelerini padişahın seçtiği Heyet-i Ayan ve üyelerini halkın seçtiği Heyet-i Mebusan 'dan oluşmaktaydı.  Kanun-ı Esasi'de devletin resmi dilinin Türkçe olduğu yazılmaktadır. Belçika ve Prusya anayasaları örnek alınarak hazırlanmıştır.  Kanun-ı Esasi'de padişahın son derece güçlü yetkileri bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz; Padişahın meclisi fesih yetkisi vardır. Padişahın basın üzerinde sürgün ve sansür yetkisi vardır. Bakanlar Kurulu padişaha karşı sorumludur. Kanun çıkartmak için önce padişahın izni alınır. Daha sonra  Heyet-i Ayan onayı