Kayıtlar

liberalizm özellikleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Liberalizm ve Özellikleri Nedir?

Resim
LİBERALİZM NEDİR? Liberalizm , Türk siyasetinde son yıllarda sıkça kullanılan ve tartışmalara konu olan bir kavram. En kısa ve net olarak, " bireysel özgürlüğü temel alan düşünce akımı " olarak tanımlanabilir. LİBERALİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI Kelime kökeni olarak Latince " özgür insan " anlamına gelen " liber " sözcüğünden gelmektedir. Liberalizmin siyasi terminolojiye girişi ise 19. yüzyıl da gerçekleşmiştir. Bu dönem, feodal toplum düzeninden kapitalist toplum düzenine geçişin yaşandığı bir dönemdir. Feodalizmin yerine kurulan mutlak krallıklara karşı, liberal değerler, daha çok ekonomik çıkarlarını korumak isteyen yükselen orta sınıf tarafından savunulmaktaydı.  Bireyi merkezine alan liberalizm, akılla donatılan bireylerin kendileri için en iyi kararları verecekleri varsayımına dayanmaktadır.  LİBERALİZMİN UNSURLARI VE TEMSİLCİLERİ Liberalizmin önemli unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Özgürlük, eşitlik, hoşgörü, anayasalcılık ve akıl.