Kayıtlar

lozan antlaşması özet etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Lozan Antlaşması Kısa Bilgi

1919'dan 1922'ye kadar 3.5 yıl süren bir savaştan sonra İngilizlerin destekledikleri Yunan ordularını denize döken Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları İzmir'i geri alıp İstanbul kapılarına dayandıklarında, Birinci Dünya Savaşı 'nın galipleri İngiltere , Fransa ve İtalya , Yunanistan adına TBMM Hükümeti'nden ateşkes istemişlerdir. Bu doğrultuda Lozan'da bir barış anlaşması görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Paşa , Lozan Barış Konferansı'na Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa 'yı, Dışişleri Bakanı ve başdelege olarak gönderdi. Rıza Nur ve Hasan Saka 'nın da delege oldukları bu delegasyon Lozan şehrinde bir keresinde kesilen ve yarıda bırakılan, aylar boyu süren görüşmeler sonunda 24 Temmuz 1923 günü Lozan Barış Antlaşması 'nı imzaladı. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan'ın kabul edip imzaladıkları bu barış antlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri 'nin tanıması iç