Kayıtlar

mevlana etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Mevlana'nın Kısaca Hayatı

Resim
Mevlana Mevlana kimdir? Mevlana'nın eserleri nelerdir? İşte Mevlana'nın kısaca hayatı ve eserleri. Mevlana hayatı kısaca Mevlana Celaleddin-i Rumi , 30 Eylül 1207'de bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Babası  "Sultanü’l-ulema" (Bilginlerin Sultanı) olarak bilinen Bahaeddin Veled, annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur.  Devrin önde gelen bilginlerinden olan Bahaeddin Veled , Fahreddin Razi ile fikir ayrılığına düştü. Daha sonra  Harezmşahlar hükümdarı Alaeddin Muhammed Tökiş'in de devreye girmesi sonucunda, toplumsal bir kargaşa çıkmaması için Belh'ten ayrılarak Nişabur'a gitti. Burada  Feridüddin Attar ile Mevlana'nın da yer aldığı bir görüşme gerçekleştirir. Bu sırada henüz on üç yaşında olan Mevlana, Attar'ın övgüsünü kazanmıştı.  1222 yılında Karaman'a yerleştiler. Mevlana, Lala Şerafettin'in kızı Gevher Hatun ile evlendi. Bu evliliğinden Sultan Veled v

Mevlana'nın Kısaca Hayatı ve Eserleri

Resim
Mevlana Celaleddin-i Rumi , 1207 yılında Horasan'ın Belh yöresinde doğdu. Batı Türkistanlı soylu bir aileden gelir. Ailesi Belh'den Anadolu'ya göç etti. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın davetiyle ailesi Konya'ya geldi. Mevlana, 1231 yılında medreselerde müderrislik yapmaya başladı. 37 yaşında Tebrizli Şems ile tanıştı, ondan tasavvufu öğrendi. 1247 yılında Şems ortadan kaybolunca, Mevlana kendisini yalnız şiire, tasavvufun gizemine ve sema ayinlerine verdi. Daha sonra Şems yerine, Selahattin Zerkub 'u ve daha sonra da Çelebi Hüsameddin 'i halef olarak seçti.  Mevlana 1273 yılında vefat etti.  Ölümünden sonra oğlu Sultan Veled , Mevlevilik Tarikatı 'nı kurdu. Kişiliği ve eserleri ile insanlık kültürü içinde saygın bir yer edindi.  MEVLANA'NIN ESERLERİ Mesnevi Divan-ı Kebir Fihi Ma-Fih Mektubat Mecalis-i Seb'a Rubailer KAYNAKÇA Milliyet Genel Kültür Ansiklopedisi, s. 239, 1989