Kayıtlar

mevlananın eserleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Mevlana'nın Kısaca Hayatı

Resim
Mevlana Mevlana kimdir? Mevlana'nın eserleri nelerdir? İşte Mevlana'nın kısaca hayatı ve eserleri. Mevlana hayatı kısaca Mevlana Celaleddin-i Rumi , 30 Eylül 1207'de bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde doğdu. Babası  "Sultanü’l-ulema" (Bilginlerin Sultanı) olarak bilinen Bahaeddin Veled, annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur.  Devrin önde gelen bilginlerinden olan Bahaeddin Veled , Fahreddin Razi ile fikir ayrılığına düştü. Daha sonra  Harezmşahlar hükümdarı Alaeddin Muhammed Tökiş'in de devreye girmesi sonucunda, toplumsal bir kargaşa çıkmaması için Belh'ten ayrılarak Nişabur'a gitti. Burada  Feridüddin Attar ile Mevlana'nın da yer aldığı bir görüşme gerçekleştirir. Bu sırada henüz on üç yaşında olan Mevlana, Attar'ın övgüsünü kazanmıştı.  1222 yılında Karaman'a yerleştiler. Mevlana, Lala Şerafettin'in kızı Gevher Hatun ile evlendi. Bu evliliğinden Sultan Veled v