Kayıtlar

montrö boğazlar sözleşmesi hakkında bilgi etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hakkında Kısa Bilgi

Resim
Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları askersizleştirilmişti. Boğazlardan geçiş hakkı ve askerisizleştirilen bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyeti Konseyi'nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya tarafından garanti edilmişti.  Ancak kısa süre içinde dünya siyasetinin dengelerinde önemli değişiklikler oldu. Boğazların güvenliği konusunda garantör ülkelerden İtalya ve Japonya izledikleri agresif politikalarla güven sağlama konusunda endişelere neden oldu. İtalya Habeşistan'a saldırmış, Japonya ise Milletler Cemiyeti'nden ayrılmıştı. Türkiye haklı olarak garantör bu iki ülkenin artık güven sağlayamayacağını öne sürdü.  Bu sebeple de boğazların yeniden silahlandırılması gerektiğini bildirdi.  Türkiye, Lozan Boğazlar Sözleşmesi taraflarına bir nota göndererek uluslararası konferansın toplanması önerisinde bulundu. Türkiye'nin bu notası olumlu karşılandı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı. İmzala