Kayıtlar

moskova antlaşması kısaca etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Moskova Antlaşması'nın Maddeleri ve Önemi Kısaca

Resim
Türkiye Büyük Millet Meclis'i Moskova'ya Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderdi ve burada yapılan görüşmelerde iki ülke arasında olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Moskova Antlaşması , Birinci İnönü Muharebesi 'nden sonra 16 Mart 1921 tarihinde imzalandı. TBMM Heyeti adına delegasyonda Yusuf Kemal Tengirşenk , Rıza Nur ve Ali Fuat Cebesoy yer almaktaydı.  Bu antlaşmanın TBMM Hükümeti açısından imzalanmasının en önemli sebebi,  Anadolu'daki kuvvetlerin cephane gereksiniminin olması ve bu gereksinimin Sovyet Rusya tarafından karşılanması isteğiydi. Sovyetler Birliği açısından en önemli sebebi ise Türkiye ile anlaşarak sınırını güvence altına almak istemesiydi. Özellikle Doğu'da Ermenilere karşı üstünlük sağlanması ve Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilgiye uğratılması antlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur.   Moskova Antlaşması'nın Hükümleri Taraflardan birinin kabul etmediği bir barış antlaşmasını diğeri de tanımamayı t