Kayıtlar

soğuk savaş etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Soğuk Savaş Nedir? Kısaca

Resim
Soğuk Savaş Dönemi , Sovyetler Birliği'nin liderlik ettiği  Doğu Bloku ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri 'nin liderlik ettiği  Batı Bloku ülkeleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetler Birliği 'nin yıkılışına dek süren bir kamplaşma dönemidir. " Soğuk Savaş " kavramı, ilk olarak 1947'de Bernard Baruch tarafından ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadelede müttefik olan ABD ve Sovyetler Birliği, savaşın sona ermesiyle birlikte güç mücadelesine girişti.  Batı Bloku antikomünist ülkelerden oluşuyorken, Doğu Bloku komünist ülkelerden oluşmaktaydı. Öte yandan Batı Bloku'nun askeri örgütü Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'yken (NATO) , Doğu Bloku'nun askeri örgütü Varşova Paktı 'ydı. Türkiye , İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Sovyetler Birliği'nin toprak ve boğazlarda üs talebi ile karşı karşıya kaldı. Bu sebeple de tercihini Batı Bloku'ndan yana kullanarak, b