Kayıtlar

tarih öncesi çağlar nelerdir etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Tarih Öncesi Çağlar nelerdir? Kısaca özellikleri

İnsanın varoluşundan yazının icadına kadar olan çağa Tarih Önce Çağlar denilmektedir. "Prehistorik" olarak da adlandırılan bu çağlara ilişkin herhangi bir yazılı kayıt ve belge bulunmamaktadır. Bu sebeple bu dönem hakkında elde edilen bilgiler kullanılan araç ve gereçlere dayanmaktadır. Yazının bulunmasıyla sona eren bu çağlar, dünyanın her bölgesinde aynı zamanda yaşanmamıştır.  Tarih öncesi çağlar nelerdir? Tarih Öncesi Çağlar, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre sınıflandırılmıştır. Buna göre Tarih Öncesi Çağlar, Taş Devri ve Maden Devri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  1-) Taş Devri : Taş Devri, insanoğlunun ortaya çıkışından madenlerin kullanılmasına kadar geçen süreyi kapsar. Kendi arasında 3 bölüme ayrılmaktadır. Eski Taş Devri-Kaba Taş Devri (Paleolitik Çağ): İnsanlık tarihinin en uzun dönemi olan bu çağda, ateş bulunmuş ve göçebe bir hayat tarzı egemen olmuştur. Buzul çağının yaşandığı bir devirdir.  Orta Taş Devri-Yontma Taş Devri (Mezo