Kayıtlar

yavuz sultan selim etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Yavuz Sultan Selim'in Kısaca Hayatı

Resim
Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470 tarihinde, İkinci Bayezid ve Aişe Hatun 'un oğlu olarak Amasya'da dünyaya geldi. Babası İkinci Bayezid, tahta çıkmasının ardından tecrübe kazanması için Selim'i Trabzon Sancağı'na gönderdi.  Yeniçerilerin desteğini kazanan Yavuz Sultan Selim, 24 Nisan 1512 tarihinde tahta çıktı. Tahta çıktıktan sonraki ilk amacı, doğuda Safevi Devleti'nin yarattığı tehdidi ortadan kaldırmaktı. Bu doğrultuda 1514 yılında İran üzerine sefere çıkan Selim, 23 Ağustos günü gerçekleşen Çaldıran Savaşı 'nda büyük bir zafer elde ederek Tebriz'e girdi. Memlük sultanının Safeviler ile ittifak yaptığı öğrenen Selim, 5 Haziran 1516'da Doğu Seferi için İstanbul'dan ayrıldı. 24 Ağustos'ta gerçekleşen Mercidabık Savaşı 'nda Memlük ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu zafer sonucunda Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı. 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşı 'nda Mümlükleri bir kez daha yenilgiy

Yavuz Sultan Selim Küpe Takar mıydı?

Resim
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı? Yavuz Sultan Selim'e atfedilen küpeli resim gerçek mi? Konu hakkında Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu şu yorumu yapmakta:  Yavuz Sultan Selim'i küpeli gösteren resim, Yavuz Sultan Selim'in resmi değildir. Hatta bazı tarihçilere göre Şah İsmail'in resmidir. Çünkü Yavuz Sultan Selim süslü giyinmeyi sevmezdi. Hatta süslü giyinenlere çıkışırdı. Ayrıca Osmanlı geleneklerinde taç yoktur, sarık vardır . Sarığın üzerine de taç zaten olmaz. Batılılar, kafalarındaki bir şark sultanını resmetmişlerdir.   Bir seferinde bayram sabahı el öpmeye gelen Şehzade Süleyman'a, " Evladım bu ne süslü giyinme, annene giyecek bir şey bırakmamışsın " diye yarı şaka takılan bir adam böyle taçlı, küpeli resim yaptırmaz. Bazı tarihçiler ise küpe takıyor diyorlar. Oradan da iki rivayet geliyor. Birincisi, şehzadeliğinde bir tüccar kıyafetiyle Safevi Devleti'nin başkentine gidiyor ve orada Şah İsmail'le satranç oynuyor. Satrançta Şah

Yavuz Sultan Selim Kürtlere Beddua Etti mi?

Yavuz Sultan Selim'e atfedilen şiir gerçekten ona mı ait? Yavuz Sultan Selim Kürtler beddua etti mi?  Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Habertürk'teki 'Öteki Gündem' programında Yavuz Sultan Selim'in Kürtlere beddua ettiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: EVLİYA ÇELEBİ'DE GEÇEN HER ŞEY DOĞRU DEĞİLDİR Birincisi; bir şey Evliya Çelebi 'de geçiyorsa bu mutlaka doğru demek değildir. Burada Evliya Çelebi'ye bir kötüleme yok. Klasik tarihçilik geleneğinde tarihçiler, bulabildikleri bütün malzemeyi doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan toplarlar. Klasik tarihçinin maksadı halk arasında gezen, kitap kenarlarına yazılan her şeyi toplamaktır. Bir nevi malzeme toplamaktır.  Mesela Klasik Osmanlı tarihçileri ne duydularsa yazmışlardır. Evliya Çelebi de her gittiği yerde duyduklarını bu bilgi kaybolmasın diye toplamıştır. O yüzden damdan dama atlarken donan kediler, fil doğuran kızlar, Avusturyalı askerleri görünce beni vatanımdan ayırdılar diye kahrından ö